WYMIANA ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

W związku z kończącym się okresem użytkowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania, który podyktowany jest żywotnością wbudowanej w urządzeniu baterii wynoszącą 10 lat, obecnie trwa wymiana podzielników centralnego ogrzewania na nowe
w lokalach mieszkalnych wyposażonych w te urządzenia. Prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert, zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie zakupu, montażu oraz okresu gwarancji urządzeń, wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowanie ich pracy w okresie 10 lat. Zaletą wybranej oferty jest również to, że zawiera ten sam model elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, który aktualnie jest zamontowany na grzejnikach w Państwa lokalach mieszkalnych. Dzięki temu montaż urządzeń odbędzie się bez konieczności wymiany radiatorów, które w przypadku grzejników płytowych są przyklejone. Przy dzisiejszych cenach ciepła podzielniki kosztów, w które wyposażone są budynki, chronią mieszkańców przed znacznie wyższymi kosztami ogrzewania, ponieważ wpływają na indywidualizację opłat, a tym samym inicjują energooszczędne zachowania poszczególnych użytkowników lokali. Z tego też względu budynki bez podzielników zużywają zdecydowanie więcej ciepła na ogrzewanie niż budynki z podzielnikami. W celu przeprowadzenia sprawnej i szybkiej wymiany podzielników kosztów w Państwa lokalach mieszkalnych, uprzejmie prosimy o przygotowanie łatwego dostępu do grzejników. O terminie wymiany elektronicznych podzielników kosztów Wykonawca prac z wyprzedzeniem informuje stosownym ogłoszeniem, umieszczonym w Państwa budynku.Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nieudostępnienia lokalu i braku wymiany elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, w wyniku której stary podzielnik przestanie działać rozliczenie centralnego ogrzewania w danym lokalu mieszkalnym wykonane zostanie ryczałtowo zgodnie z obowiązującym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni regulaminem „Opłat za media”. Pamiętajmy o racjonalnym gospodarowaniu ciepłem. Dzięki temu możemy ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania. Pamiętajmy również, że odczyty z urządzeń przesyłane są drogą radiową do Spółdzielni każdego dnia, co daje możliwość wykonania przez pracownika Spółdzielni szczegółowej analizy aktualnego zużycia ciepła w danym lokalu mieszkalnym w trakcie trwania sezonu grzewczego. Po wykonaniu analizy przekazane Państwu informacje dają możliwość zweryfikowania swojego zachowania w zakresie gospodarowania ciepłem.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY RAJD ROWEROWY

W imieniu Klubu Turystyki Rowerowej „Sama Rama”, z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, zapraszamy na Rowerowy Rajd Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2023 r.

Trasa: Rumia – Kazimierz – Osłonino – Żelistrzewo – Puck (42 km)
Klub odwiedzi miejsca pamięci i zapali znicze.
Uczestnicy proszeni są o zabranie zniczy – każdy uczestnik po 1 zniczu.
Rajd otwarty – DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH.
UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA!
W razie opadów deszczu rajd zostanie odwołany.
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator – Roman Łuczak – Przewodnik Turystyki Kolarskiej PTTK -tel. 888 233 200
do zobaczenia w Dniu Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
Zakończenie około godz. 14.00.

UWAGA – PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA 26/27.10.2023 r.

OPEC Sp. z o.o. informuje, że 26 października br. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla odbiorców z budynku Gdańskiej 4.
Natomiast 27 października br. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z budynku Gdańskiej 4.
Przerwa spowodowana jest koniecznością naprawy fragmentu sieci ciepłowniczej. Pracownicy firmy OPEC zapewniają, że pełna sprawność systemu ciepłowniczego powróci tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA W POJEMNIKACH BIO

Po raz kolejny otrzymaliśmy od pracowników PUK Rumia informacje o niewłaściwej segregacji odpadów. Tym razem w pojemnikach na odpady bio kuchenne na terenie naszego osiedla znalazły się także inne frakcje odpadów lub odpady bio kuchenne zapakowane były w worki plastikowe. Odpady bio kuchenne powinny być wrzucane do specjalnych woreczków biodegradowalnych. Foliowe worki na odpady powinny trafiać do żółtego pojemnika na plastiki, nawet jeśli gromadzimy w nich na co dzień inne odpady. Wrzucanie plastikowych worków do pojemnika na odpady bio powoduje, że cała frakcja staje się trudna do przetworzenia i komplikuje proces recyklingu, ponieważ pracownicy muszą ręcznie sortować śmieci. Dzięki właściwej segregacji możliwe jest przetwarzanie odpadów w odpowiedzialny i efektywny sposób. Do brązowego pojemnika należy wrzucać tylko odpadki ulegające biodegradacji. Jeśli skończyły się Państwu worki na odpady bio, po dodatkowe można się zgłosić do Administracji Osiedla w biurze Spółdzielni (pok. 14 na parterze).

WYMIANA WODOMIERZY

Trwa wymiana wodomierzy w naszej Spółdzielni. Właściciel wodomierzy zgodnie z ustawą Prawo o miarach ma obowiązek zapewnić okresową ich legalizację. Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw do 1 stycznia 2027 roku należy dokonać wymiany wodomierzy na urządzenia z odczytem zdalnym.

Aktualnie dostępne są wodomierze z wbudowanym modułem radiowym oraz z nakładkami radiowymi montowanymi na wodomierzach. To drugie rozwiązanie jest tańsze i takie zastosowano w naszej Spółdzielni. Okres eksploatacji nakładki do zdalnego odczytu wynosi 10 lat, dzięki czemu przy kolejnej wymianie wodomierzy w 2028 roku wystarczy je jedynie przełożyć na nowe wodomierze.

Prace związane z wymianą wodomierzy powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, okresów gwarancji, kosztów wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztu dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowania ich pracy w okresie 10 lat.

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza uchwaliła zasady ustalenia odpłatności przez mieszkańców za wymianę wodomierzy wraz z modułami radiowymi w 2023 roku. Rada postanowiła, że opłata za wymianę wodomierzy zostanie mieszkańcom rozłożona na raty. W przypadku wymiany 1 lub 2 wodomierzy opłata podzielona zostanie na 10 rat, a w przypadku wymiany 3 lub 4 wodomierzy na 20 rat. Koszt wymiany jednego wodomierza wyniesie 147,42 zł, a raty zostały wprowadzone do wymiaru opłat czynszowych od 1 października 2023 r. Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży mieszkania w okresie trwania spłaty raty, osoba zbywająca lokal jest zobowiązana do spłaty całej należności przed sprzedażą mieszkania.

O terminach wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach informujemy poprzez ogłoszenia zamieszczone w gablotach na klatkach schodowych.