WAŻNA INFORMACJA!

Drodzy Mieszkańcy,

OPEC Sp z o.o. w Gdyni informuje, że ze względu na prace serwisowo-konserwacyjne na sieci oraz węźle cieplnym przy ul. Pomorskiej 17a,
w dniu 26.06.2020 r. od godz. 8:00 – do godz. 14.00 nie będzie ciepłej wody użytkowej w budynkach: Pomorska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

JAK PRACUJE BIURO SPÓŁDZIELNI

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r., mieszkańcy będą mogli – przy zachowaniu stosownych obostrzeń – załatwić część spraw osobiście w biurze Spółdzielni. W tym celu przygotowane zostanie pomieszczenie na I piętrze biura Spółdzielni (tam gdzie funkcjonowała kasa), w którym powstanie tymczasowy Punkt Obsługi Mieszkańców. Punkt ten otwarty będzie codziennie w określonych godzinach, tj.:
– w poniedziałek: 13.00 – 17.00
– wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00

W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, wizytę w Spółdzielni należy najpierw umówić telefonicznie pod numerem telefonu: 58 679-57-00 (sekretariat) na konkretny dzień i godzinę.
W pierwszej kolejności obsługiwani będą umówieni na konkretną godzinę mieszkańcy, a nieumówieni będą obsłużeni jako następni. Należy pamiętać, że w danym momencie w Punkcie Obsługi Mieszkańca obsługiwana będzie wyłącznie 1 osoba, a następna powinna oczekiwać w odległości
nie mniejszej niż 2 metry – co ma na celu zachowanie dystansu społecznego. Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi
w Punkcie Obsługi Mieszkańca.
Zgodnie z zaleceniami GIS, uprzejmie prosimy, aby osoba, która przybędzie do Spółdzielni była zabezpieczona w maseczkę/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe i posiadała własny długopis. Spółdzielnia zapewni płyn dezynfekujący, z którego należy skorzystać (zdezynfekować dłonie) przed załatwieniem sprawy w POM. Jednocześnie prosimy, aby przybyła osoba nie posiadała objawów chorobowych charakterystycznych dla zarażenia SARS-COV-2.
W przypadku stwierdzenia zakażenia bądź zaistnienia w/w objawów prosimy o przełożenie terminu wizyty. Pozostała część biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi będzie nadal profilaktycznie zamknięta dla interesantów. Priorytetem będzie praca zdalna. Cały czas realizować będziemy Państwa zgłoszenia, wydawać zaświadczenia, usuwać awarie itp. – tak jak dotychczas.
Pracownicy Spółdzielni codziennie dezynfekują środkiem odkażającym klamki od drzwi wejściowych na klatki schodowe, panele domofonowe i od wind, itp.
Dom Kultury jest nieczynny do odwołania. Tym samym profilaktycznie odwołane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia, warsztaty i imprezy.

Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Prosimy o zgłaszanie spraw i kontakt ze Spółdzielnią:

– Umówienie wizyty w Spółdzielni: 58 679-57-00
– telefonicznie:
• sekretariat: 58 679-57-00,
• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• dział techniczny 58 679-57-30/-31
• dział remontowy 58 679-57-42/-43/-44

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta)
– za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczona została SKRZYNKA PODAWCZA, w której można zostawić pisma, wnioski, zgłoszenia, faktury, itp.

Prace nad pomocą dla najemców mieszkań

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektami pod nazwą „Impuls dla Gospodarki”. Jeden z projektów zakłada pomoc najemcom mieszkań z najpoważniejszymi problemami finansowymi spowodowanymi pandemią. Osoby te będą mogły ubiegać się o maksymalnie 75 procent dopłaty do czynszu, nie więcej jednak niż 1500 złotych miesięcznie. Dopłaty obejmą wszystkich najemców niezależnie od tego, czy korzystają z mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osób prywatnych lub firm.
Najemca, który będzie chciał skorzystać z pomocy, będzie musiał najpierw wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego do gminy. Jeżeli go otrzyma, dodatek ten pokryje część wydatków mieszkaniowych, a resztę pokryje dopłata od państwa. Dopłata taka będzie przysługiwać przez 6 miesięcy.
Najemcy będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.
Jeśli parlament się zgodzi, to taki program miałby się rozpocząć już od 1 lipca, przy czym zaproponowano, aby zarówno dodatek, jak i dopłata mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.

Nowe wymiary opłat czynszowych

Informujemy, że w opłatach czynszowych z dniem 1 maja 2020 w związku z planowanym zakończeniem sezonu grzewczego, zostaje zdjęta pozycja „opłata zmienna za centralne ogrzewanie”, a w związku ze zmianą taryfy dot. opłat za wodę i kanalizację, zostaje zmieniona cena jednostkowa za wodę i kanalizację z 9,35 zł/m3 na 9,31zł/m3. Stawka zgodnie z taryfą wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020, a różnice zostaną uwzględnione w najbliższym rozliczeniu mediów.
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w wymiarze opłat czynszowych, które otrzymają mieszkańcy.