WORKI NA ODPADY ZIELONE

Informujemy, iż Spółdzielnia rozpoczyna akcję rozdawania worków na odpady zielone, które przysługują posiadaczom ogródków przydomowych. Po pakiet worków (24szt./rok) należy zgłosić się do biura Spółdzielni (Administracja Osiedla).

ZMIANY W WYMIARACH CZYNSZOWYCH

W związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. , na podstawie Ustawy z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 27.01.2022 r.poz.196) zmniejszeniu ulega wysokość podatku VAT dotycząca pozycji za: – opłatę stałą za ciepło – c.o. i c.w. – opłatę zmienną.

Zmiany wprowadzone zostają, zgodnie z powyższą Ustawą, na okres od 01 lutego do 31 lipca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 28 stycznia 2022 r., nastąpiła zmiana cen związanych z zaopatrzeniem w ciepło, zgodnie z taryfą OPEC nr OGD.4210.61.2021.164.XXII.PWi z dnia 13.01.2022 r. .

 

ORGANIZACJA PRACY BIURA SPÓŁDZIELNI

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trwającym stanem epidemicznym i zwiększoną ilością zakażeń SARS-COV-2 w Polsce, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, wizytę w Spółdzielni zalecamy najpierw umówić telefonicznie na konkretny dzień i godzinę w konkretnym dziale.

  • Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi.
  • Prosimy pamiętać, że w trakcie wizyty należy zasłonić usta i nos za pomocą maseczki.

Przypominamy, że większość spraw można załatwić telefonicznie lub poprzez e-mail.
Cały czas realizujemy Państwa zgłoszenia, wydajemy zaświadczenia, usuwamy awarie itp.

Umówienie wizyty i załatwianie spraw w Spółdzielni:
– telefonicznie:

• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• sekretariat: 58 679-57-00,
• dział techniczno-eksploatacyjny:
♦ zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43
♦ stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44
♦ zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta) za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

 

 

Woreczki na odpady BIO-kuchenne

Rozpoczynamy akcję roznoszenia woreczków na odpady BIO-kuchenne, które Spółdzielnia otrzymała od PUK Rumia dla mieszkańców.
Akcja potrwa kilka tygodni, a pracownicy będą kłaść worki (w rulonach) na wycieraczkach przed mieszkaniami. Każdy rulon zawiera 50 woreczków (3 rulony na rok). Roznoszenie rozpoczyna się od jednostki „C”.

NOWE WYMIARY CZYNSZOWE

Po tym jak OPEC, zmienił taryfę odnoszącą się dla cen ciepła i podgrzania wody (nowa taryfa weszła w życie 15 października 2021 r.). Spółdzielnia była zmuszona wprowadzić zmiany w opłatach czynszowych od 01.01.2022 roku.

Opłaty z uwzględnieniem powyższej taryfy wyniosły:

Ogrzewanie –cena gigadżula (GJ)

Budynki wysokoparametrowe – 81,87 zł/GJ

Budynki ze stacji grupowej – 81,84 zł/GJ

 

Podgrzanie wody

Jednostka E – 30,69 zł/m3

Jednostka D i C – 29,87 zł/m3

pozostałe budynki wysokoparametrowe – 20,47 zł/m3

Wymiary opłat czynszowych uwzględniające powyższą podwyżkę mieszkańcy otrzymali na koniec roku 2021. Tymczasem Spółdzielnia otrzymała informację o kolejnej zmianie taryfy z OPEC, która wejdzie w życie 28 stycznia 2022 r. Ewentualne różnice wynikające ze wzrostu cen zostaną uwzględnione w rozliczeniach mediów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że są to koszty zupełnie niezależne od Spółdzielni.