UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy!
Informujemy, że ze względu na prace serwisowo-konserwacyjne przeprowadzane przez OPEC Sp. z o.o. Gdynia na węźle cieplnym przy
ul. Gdańskiej 33a, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej
w dniach:
16.07-17.07.2020r. od godz. 8:00 do godz.14.00 dla Mieszkańców
z ulic:
– ul. Elbląska 5,
– ul. Gdańska 31, 33, 37,
– ul. Krakowska 10,
– ul. Opolska 2, 4,
– ul. Wrocławska 28, 31.
Jednocześnie OPEC Sp. z o.o. Gdynia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.

UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy!
Informujemy, że ze względu na prace serwisowo-konserwacyjne przeprowadzane przez OPEC Sp. z o.o. Gdynia na węzłach cieplnych przy ul. Pomorskiej 27a i Gdańskiej 49, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniach:
 
07.07.2020r.r. od godz.8:00 do godz.11.00
– ul. Gdańska 22, 24, 26, 28
– ul. Kujawska 2, 4, 15
– ul. Pomorska 29, 31.
 
09.07.2020r. od godz.8:00 do godz.11:00
– ul. Gdańska 39, 41, 43, 45, 47.
Jednocześnie OPEC Sp. z o.o. Gdynia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.

WAŻNA INFORMACJA!

Drodzy Mieszkańcy,

OPEC Sp z o.o. w Gdyni informuje, że ze względu na prace serwisowo-konserwacyjne na sieci oraz węźle cieplnym przy ul. Pomorskiej 17a,
w dniu 26.06.2020 r. od godz. 8:00 – do godz. 14.00 nie będzie ciepłej wody użytkowej w budynkach: Pomorska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

JAK PRACUJE BIURO SPÓŁDZIELNI

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r., mieszkańcy będą mogli – przy zachowaniu stosownych obostrzeń – załatwić część spraw osobiście w biurze Spółdzielni. W tym celu przygotowane zostanie pomieszczenie na I piętrze biura Spółdzielni (tam gdzie funkcjonowała kasa), w którym powstanie tymczasowy Punkt Obsługi Mieszkańców. Punkt ten otwarty będzie codziennie w określonych godzinach, tj.:
– w poniedziałek: 13.00 – 17.00
– wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00

W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, wizytę w Spółdzielni należy najpierw umówić telefonicznie pod numerem telefonu: 58 679-57-00 (sekretariat) na konkretny dzień i godzinę.
W pierwszej kolejności obsługiwani będą umówieni na konkretną godzinę mieszkańcy, a nieumówieni będą obsłużeni jako następni. Należy pamiętać, że w danym momencie w Punkcie Obsługi Mieszkańca obsługiwana będzie wyłącznie 1 osoba, a następna powinna oczekiwać w odległości
nie mniejszej niż 2 metry – co ma na celu zachowanie dystansu społecznego. Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi w Punkcie Obsługi Mieszkańca.
Zgodnie z zaleceniami GIS, uprzejmie prosimy, aby osoba, która przybędzie do Spółdzielni była zabezpieczona w maseczkę/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe i posiadała własny długopis. Spółdzielnia zapewni płyn dezynfekujący, z którego należy skorzystać (zdezynfekować dłonie) przed załatwieniem sprawy w POM. Jednocześnie prosimy, aby przybyła osoba nie posiadała objawów chorobowych charakterystycznych dla zarażenia SARS-COV-2.
W przypadku stwierdzenia zakażenia bądź zaistnienia w/w objawów prosimy o przełożenie terminu wizyty. Pozostała część biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi będzie nadal profilaktycznie zamknięta dla interesantów. Priorytetem będzie praca zdalna. Cały czas realizować będziemy Państwa zgłoszenia, wydawać zaświadczenia, usuwać awarie itp. – tak jak dotychczas.

Dom Kultury jest nieczynny do odwołania. Tym samym profilaktycznie odwołane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia, warsztaty i imprezy wew. Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Prosimy o zgłaszanie spraw i kontakt ze Spółdzielnią:

– Umówienie wizyty w Spółdzielni: 58 679-57-00
– telefonicznie:
• sekretariat: 58 679-57-00,
• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• dział techniczno-eksploatacyjny:

♦ zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43

♦ stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44

♦ zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta)
– za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczona została SKRZYNKA PODAWCZA, w której można zostawić pisma, wnioski, zgłoszenia, faktury, itp.

Prace nad pomocą dla najemców mieszkań

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektami pod nazwą „Impuls dla Gospodarki”. Jeden z projektów zakłada pomoc najemcom mieszkań z najpoważniejszymi problemami finansowymi spowodowanymi pandemią. Osoby te będą mogły ubiegać się o maksymalnie 75 procent dopłaty do czynszu, nie więcej jednak niż 1500 złotych miesięcznie. Dopłaty obejmą wszystkich najemców niezależnie od tego, czy korzystają z mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osób prywatnych lub firm.
Najemca, który będzie chciał skorzystać z pomocy, będzie musiał najpierw wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego do gminy. Jeżeli go otrzyma, dodatek ten pokryje część wydatków mieszkaniowych, a resztę pokryje dopłata od państwa. Dopłata taka będzie przysługiwać przez 6 miesięcy.
Najemcy będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.
Jeśli parlament się zgodzi, to taki program miałby się rozpocząć już od 1 lipca, przy czym zaproponowano, aby zarówno dodatek, jak i dopłata mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.