NOWE WYMIARY CZYNSZOWE

Po tym jak OPEC, zmienił taryfę odnoszącą się dla cen ciepła i podgrzania wody (nowa taryfa weszła w życie 15 października 2021 r.). Spółdzielnia była zmuszona wprowadzić zmiany w opłatach czynszowych od 01.01.2022 roku.

Opłaty z uwzględnieniem powyższej taryfy wyniosły:

Ogrzewanie –cena gigadżula (GJ)

Budynki wysokoparametrowe – 81,87 zł/GJ

Budynki ze stacji grupowej – 81,84 zł/GJ

 

Podgrzanie wody

Jednostka E – 30,69 zł/m3

Jednostka D i C – 29,87 zł/m3

pozostałe budynki wysokoparametrowe – 20,47 zł/m3

Wymiary opłat czynszowych uwzględniające powyższą podwyżkę mieszkańcy otrzymali na koniec roku 2021. Tymczasem Spółdzielnia otrzymała informację o kolejnej zmianie taryfy z OPEC, która wejdzie w życie 28 stycznia 2022 r. Ewentualne różnice wynikające ze wzrostu cen zostaną uwzględnione w rozliczeniach mediów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że są to koszty zupełnie niezależne od Spółdzielni.

JAK KORZYSTAĆ Z PSZOK-u i PZON-u

Niejednokrotnie podczas domowych porządków powstają odpady, których pozbycie się z domu jest problematyczne np. tonery, farby, akumulatory, opony, a także materiały poremontowe i wielkogabaryty. Wiemy już, że przeterminowane leki możemy bez problemu dostarczyć do apteki, a w zamian za kupno nowego sprzętu AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty. Jednak właściwy sposób postępowania z nie do końca użytą farbą, lakierem, klejem czy rozpuszczalnikiem może być problemem. I tu z pomocą przychodzą punkty selektywnej zbiórki odpadów, które mieszczą się przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.
Aby móc z nich skorzystać, należy koniecznie okazać obsłudze dowód osobisty oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Rumi, na przykład ostatni wydruk czynszowy lub rachunek na którym jest nasz adres.
Nie zniechęcajmy się koniecznością okazywania dokumentu, porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich zagospodarowania jest wyjątkowo naganne. Ponadto, dzięki obecnym na terenie osiedla kamerom trudno pozostać anonimowym. Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Po prostu zawieźmy odpady do punktów zbiórki, które są czynne w dni powszednie w godz. od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00-15:00. Przypominamy, ze mieszkańcy dostarczający odpady zobligowani są do stosowania przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii (obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób).

PSZOK

PZON

INFORMACJA dla osób regulujących opłaty za mieszkanie gotówkowo w Banku Millennium.

W związku ze znaczącym (100%) wzrostem prowizji w BANKU MILLENNIUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” od 5 października 2020 r. zaprzestaje pokrywania kosztów prowizji za osoby dokonujące wpłat gotówkowych za mieszkanie (czynsz) w oddziałach powyższego banku.
Aktualnie pozostaje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w następujących placówkach:
• Poczta Polska (wszystkie placówki)
• PKO BP S.A., ul. Dąbrowskiego 53U/1, ul. Sobieskiego 16
• Monetia, ul. Dąbrowskiego 2
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Spółdzielni pozostają bez zmian:
Millennium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
Santander Bank Polska S.A. 49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
PKO BP S.A. 69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
PeKaO S.A. 63 1240 3523 1111 0000 4330 3551

Prace nad pomocą dla najemców mieszkań

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektami pod nazwą „Impuls dla Gospodarki”. Jeden z projektów zakłada pomoc najemcom mieszkań z najpoważniejszymi problemami finansowymi spowodowanymi pandemią. Osoby te będą mogły ubiegać się o maksymalnie 75 procent dopłaty do czynszu, nie więcej jednak niż 1500 złotych miesięcznie. Dopłaty obejmą wszystkich najemców niezależnie od tego, czy korzystają z mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osób prywatnych lub firm.
Najemca, który będzie chciał skorzystać z pomocy, będzie musiał najpierw wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego do gminy. Jeżeli go otrzyma, dodatek ten pokryje część wydatków mieszkaniowych, a resztę pokryje dopłata od państwa. Dopłata taka będzie przysługiwać przez 6 miesięcy.
Najemcy będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.
Jeśli parlament się zgodzi, to taki program miałby się rozpocząć już od 1 lipca, przy czym zaproponowano, aby zarówno dodatek, jak i dopłata mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.