OSIEDLE PIĘKNIEJE

IMAG3124W trakcie majowego posiedzenia Rady Nadzorczej została podjęta uchwała w sprawie rewitalizacji terenów zielonych na jednostce „D” i „E”. Uchwała ta realizuje liczne wnioski mieszkańców zgłoszone w ankiecie „Jak się mieszka na osiedlu”, która została przeprowadzona na początku tego roku. Mieszkańcy każdej z jednostek zgłaszali potrzebę „odnowienia” dotychczasowej roślinności, a przede wszystkim wykonania dodatkowych nasadzeń, a tym samym poprawy estetyki osiedla.
Spółdzielnia rozesłała zapytania ofertowe po okolicznych firmach specjalistycznych i dokonała wyboru firmy Dendrom z Redy. W efekcie już w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się nasadzenia. Prace będą prowadzone systematycznie i w ich ramach zostanie zaaranżowanych siedem lokalizacji na terenie osiedla, tj. okolice Dąbrowskiego 52, Gdańskiej 8, 28 i 31, Pomorskiej 1, 19 i 29. W każdej z nich powstanie po kilka skupisk zieleni. Zostaną w nich zasadzone tuje, cyprysy, rajskie jabłonie, kosodrzewina, jałowce, tawuły, berberysy czy sosny ozdobne. Przy wyborze poszczególnych kompozycji uwzględniony był nie tylko efekt estetyczny, ale także koszt nasadzeń i ich przyszłej pielęgnacji. Zakończenie prac zaplanowano na koniec lipca.
Po wykonaniu prac, związanych z budową placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w okolicach bud. Gdańska 33/Wrocławska 28, Zarząd przygotuje kolejny wniosek dotyczący rewitalizacji zieleni, tym razem na terenie całej jedn. „C”. Zostanie on przedłożony Radzie Nadzorczej po wakacjach.
Prowadzone aktualnie prace mogą spowodować małe utrudnienia, jednakże prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i uszanowanie pracy wykonawców, ponieważ dzięki nim nasze otoczenie niewątpliwie zyska na wyglądzie. Szczególna prośba dotyczy właścicielek i właścicieli psów – uważajmy jeszcze bardziej niż zwykle, by podopieczni nie uszkadzali młodych roślin w nowych nasadzeniach, a także tych, które już powstały m.in. w ubiegłym roku przy budynku Krakowska 10.

KOLEJNY PARKING DLA MIESZKAŃCÓW

parkingNa początku czerwca rozpoczęła się budowa parkingu przy budynku Gdańska 8. Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane na wniosek mieszkańców.
Na nowe miejsca postojowe wykorzystano teren naprzeciwko bloku – wzdłuż płotu pobliskiego przedszkola. Mieszkańcy budynku po zakończeniu prac zyskają 10 miejsc postojowych. Nowy parking wyłożony zostanie kostką brukową. Zakończenie budowy planowane na jest na początek lipca.

SPOTKANIE NA TEMAT SPÓŁDZIELCZOŚCI

_MG_8364W miniony poniedziałek w biurze naszej Spółdzielni odbyło się spotkanie z udziałem kilkunastu członków Zarządów spółdzielni mieszkaniowych z Redy, Wejherowa i Gdyni. Gościem spotkania był poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej. Od kilku lat takie spotkania organizowane są przez poszczególne spółdzielnie mieszkaniowe z okolicznych miast. Tym razem to nasza Spółdzielnia pełniła rolę gospodarza.
W trakcie spotkania dyskutowano na temat aktualnej sytuacji spółdzielni mieszkaniowych, projektów ustaw, w tym prawa spółdzielczego, procedowanych aktualnie w Sejmie, które w negatywny sposób ingerują w funkcjonowanie spółdzielczości. Był również poruszony temat projektu zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zakładający obligatoryjne przekształcenie spółdzielczych nieruchomości we wspólnoty mieszkaniowe, a tym samym niejako w konsekwencji likwidujący spółdzielnie mieszkaniowe – bez pytania o zgodę najbardziej zainteresowanych czyli samych członków spółdzielni. Uznano takie rozwiązanie jako niedopuszczalne i łamiące wszelkie prawa obywateli wynikające z Konstytucji.
Obecny podczas dyskusji poseł Kazimierz Plocke zobowiązał się przedstawić wszystkie opinie i wnioski
ze spotkania podczas najbliższego posiedzenia
klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie. Bo przecież jednym z inicjatorów takich zmian jest grupa posłów tej partii.
Mamy nadzieję, że takie spotkania – z udziałem przedstawicieli władz państwowych – uwidocznią problem bezzasadnego ingerowania w prawo dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Być może spowodują też, że wzorem krajów Unii Europejskiej i w Polsce spółdzielnie mieszkaniowe staną się pełnoprawnym uczestnikiem życia publicznego, którego nikt nie będzie próbował zwyczajnie zlikwidować.

TRWAJĄ PRACE NA OSIEDLU

IMAG3084Kolejny miesiąc na całym osiedlu prowadzone są prace remontowe.
W ostatnim czasie wykonany został chodnik obok nowego placu zabaw na terenie jednostki E, a także chodnik od budynku Gdańska 18 w kierunku Gdańska 8. Wykonano też miejsca postojowe pomiędzy budynkami Wrocławską 28 i 31. Ruszyła budowa parkingu przy Gdańskiej 8. Zostanie ponadto przeniesiona pergola śmietnikowa przy Wrocławskiej 31, dzięki czemu powstanie 6 dodatkowych miejsc postojowych. Zakończono już prace związane z remontem klatek schodowych w budynkach Poznańska 20 i Stoczniowców 11. Takie prace trwają natomiast w budynkach przy ul. Poznańskiej 18, Gdańskiej 24 i Dąbrowskiego 52.
IMAG3074Rozpoczęła się wymiana podestów przed wejściami do klatek schodowych. Nowe podesty będą wyłożone antypoślizgowymi kamiennymi płytami. Ponadto trwa remont daszków nad wiatrołapami w budynkach przy ul. Pomorskiej. Zakończono wymianę wyłazów i zamontowano nowe schody wyjściowe na dachy w 29 budynkach mieszkalnych. Trwają też remonty urządzeń na placach zabaw.

AKCJA KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ

Do Spółdzielni wpłynęło pismo od Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. KRS zwróciła się m.in. do naszej Spółdzielni o zebranie podpisów wśród członków i sympatyków spółdzielni popierających wniosek o nieuchwalenie ustawy szkodzącej funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju.
Wielokrotnie pisaliśmy na temat różnych projektów ustaw, które zakładają – w najbardziej ekstremalnej wersji  nawet likwidacje spółdzielni mieszkaniowych i przekształceniu ich we wspólnoty – i to z mocy prawa – bez pytania właścicieli lokali spółdzielczych o zdanie i zgodę. Pod obrady Parlamentu wnoszone są kolejne projekty, które były przez Sejm odrzucone wcześniej. Aktualnie taki właśnie projekt jest procedowany przez Komisję Nadzwyczajną. Projekt jest niespójny, niejasny, a co więcej narusza wiele przepisów prawa, w tym ponownie zapisy konstytucyjne. Posłowie w niewielkim stopniu uwzględniają też uwagi zgłaszane przez środowisko spółdzielcze.
Pomimo założeń przedłożone nowe propozycje nie zawierają praktycznie nowych rozwiązań, zawierają wady legislacyjne poprzednich projektów. W efekcie zmierzają do ograniczenia swobody działania spółdzielni i jej organów samorządowych.
Krajowa Rada Spółdzielcza skierowała petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji spółdzielczych form zarządzania w Polsce (nr 0662/2014). Parlament Europejski uznał zgłoszoną dyskryminację za niedopuszczalną, a petycja zostanie poddana debacie na posiedzeniu Komisji Petycji PE. Jest to argument, by zakończyć prace Komisji Nadzwyczajnej nad projektem, który jest niezgodny z międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do złożenia podpisu pod wnioskiem Krajowej Rady Spółdzielczej. Listy osób wnoszących o nieuchwalenie przez Sejm RP ustaw spółdzielczych są wyłożone w biurze administracji Spółdzielni na I piętrze – na stoliku przy kasie. Podpisy można składać do 22 czerwca.