REMONT PAWILONU PRZY POMORSKIEJ

Przed wakacjami rozpoczęła się długo oczekiwana rewitalizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Pomorskiej. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano także remont Domu Kultury.
W całym pawilonie wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, a na ukończeniu są prace związane z wykonaniem docieplenia elewacji wewnętrznych ścian pawilonu. Gdy tylko zakończą się te prace, zostanie wykonana rewitalizacja terenów zielonych na dziedzińcu wewnętrznym, zostaną wymienione płytki chodnikowe na kostkę betonową na ciągach komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz pawilonu. W ramach prac w naszym Domu Kultury przewidziano zainstalowanie klimatyzacji w części pomieszczeń, w tym sali widowiskowej. Przeprowadzone zostanie także w sali baletowej cyklinowanie podłogi, montaż sufitu podwieszonego oraz zmiana oświetlenia.
Jak pisaliśmy, dodatkowo, w ramach współpracy z gminą, wokół pawilonu handlowego powstanie droga, dzięki której udrożni się komunikacja – tak aby zaistniała możliwość poruszania się przez mieszkańców samochodem w każdym kierunku (jak wiadomo, aktualnie obowiązujący ruch jednokierunkowy przy pawilonie, sklepie i szkole uniemożliwia proste dostanie się z jednej części jednostki D na drugą). Ponadto powstaną dodatkowe miejsca postojowe, wyremontowane zostaną chodniki. Prace te rozpoczną się po uzyskaniu przez gminę stosownych zezwoleń na budowę.

 

20160819_10220120160819_10223320160819_102144 20160819_102106

NASZ PROJEKT W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Już niedługo rozpocznie się głosowanie!

12 września rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
Jak pisaliśmy, został również zgłoszony projekt dotyczący naszego osiedla o nazwie „Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu „Janowo” – Gdańska 37-39”.
Podpisany projekt został przedstawiony w trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Dotyczy on remontu fragmentu ulicy na wysokości bud. Gdańska 37 i 39 – aż do wyjazdu w kierunku ul. Gdańskiej. Remont obejmie około 70 metrów aktualnie bardzo zniszczonej nawierzchni. W ramach prac wykonane zostaną także przejścia dla pieszych w rejonie nowego placu zabaw, co na pewno poprawi bezpieczeństwo. Całkowity koszt prac szacowany jest na 200 tys. zł.
W ramach budżetu obywatelskiego można było zgłaszać tylko takie projekty, które są realizowane na gruntach gminnych i tak właśnie jest w naszym przypadku. Warto dodać, że ulica ta łączy się z ulicą Wrocławską, Krakowską i Poznańską. Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania na nasz projekt, aby znalazł się on wśród zwycięskich inwestycji.
Ponadto w tym roku podczas WZ przedstawiono dwa inne projekty, które związane są również z naszym osiedlem. Jeden w sprawie powstania fontanny w Parku Żelewskiego, drugi natomiast wybudowania bieżni wokół boiska „Orlik” przy zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców.
Łącznie do tegorocznego budżetu obywatelski ego (to jego trzecia edycja) zostało zgłoszonych 60 projektów. 5 września zostanie ogłoszona lista projektów zweryfikowanych pozytywnie pod względem merytorycznym i formalnym przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 12-25 września na stronie internetowej rumskiego magistratu: www.um.rumia.pl. Gdy tylko się rozpocznie, o jego szczegółach będziemy informować w kolejnym wydaniu „Naszych Spraw”, na naszej stronie internetowej i na FacebookuIMAG0231.IMAG0244

NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK I BALKON JANOWA

Po raz kolejny Komisja Społeczno-Samorządowa Rady Nadzorczej SM „Janowo” organizuje doroczny „Konkurs na najpiękniejszy ogródek i balkon Janowa”.
W tym roku zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 20 lipca, a balkony i ogródki oceniane będą na przełomie lipca i sierpnia. Propozycje może zgłaszać każdy mieszkaniec, włącznie z zainteresowanymi: telefonicznie – 58 6795755, e-mail mk@smj-rumia.pl lub osobiście w Domu Kultury SM „Janowo” przy ul. Pomorskiej 11.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas dorocznego festynu „Janowska Biesiada”, który odbędzie się w ostatnią sobotę wakacji, tj. 27.08.2016r.

ŹLE POSEGREGOWANE ŚMIECI – TO NIEWYWIEZIONE ŚMIECI

Spółdzielnia otrzymała informację, że wczoraj, tj. 21.06.2016, nieodebrane zostały odpady segregowane – plastiki, z uwagi na obecność w pojemnikach na plastiki „zwykłych” odpadów komunalnych (bytowych)
Dotyczy to adresów:
– ul. Warszawska 29
– ul. Opolska 5 E
– ul. Pomorska 3 A i C
– ul. Stoczniowców 5 A

Apelujemy i prosimy o niewrzucanie śmieci bytowych do pojemników segregacyjnych.

Apelujemy i prosimy o właściwe segregowanie odpadów segregowalnych z podziałem na plastik, makulaturę, szkło i zielone.

WIELKI REMONT NA JEDNOSTCE D

IMG_5260W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z remontem pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Pomorskiej 11. Pierwszy etap prac przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Ponadto w ramach prac zostanie docieplona elewacja całości ścian zewnętrznych pawilonu, wykonana rewitalizacja terenów zielonych na dziedzińcu wewnętrznym, zostaną wymienione płytki chodnikowe na kostkę betonową na ciągach komunikacyjnych na zewnątrz i wewnątrz pawilonu. Przewidziano też przeprowadzenie prac w obiekcie Domu Kultury „Janowo”, polegających na zainstalowaniu klimatyzacji w części pomieszczeń, w tym sali widowiskowej. Przeprowadzone zostanie także w sali baletowej cyklinowanie podłogi, montaż sufitu podwieszonego oraz zmiana oświetlenia. Jak pisaliśmy, w grudniu 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wykonania dokumentacji technicznej remontu, a w marcu br. wyraziła zgodę na wykonanie samego remontu. Dzięki czemu można było ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców robót.

A w ramach współpracy z miastem…
Spółdzielnia nawiązała współpracę z gminą i na ostatnim posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w tej sprawie (szerzej na temat posiedzenia na str. 3). W efekcie, poza wyżej opisanymi pracami, wokół pawilonu handlowego powstanie ulica, dzięki której udrożni się komunikacja – tak aby zaistniała możliwość poruszania się przez mieszkańców samochodem w każdym kierunku (jak wiadomo aktualnie obowiązujący ruch jednokierunkowy przy pawilonie, sklepie i szkole uniemożliwia proste dostanie się z jednej części jednostki D na drugą). Ponadto powstaną dodatkowe miejsca postojowe, wyremontowane zostaną chodniki.

Kompleksowe działania…
Wszystkie te działania mają na celu poprawę estetyki całego pawilonu, budynek zostanie odnowiony, docieplony, a patio zyska nowy wygląd. Wyremontowane będą chodniki, usprawniona zostanie komunikacja. Jest to o tyle istotne, że lokale użytkowe w pawilonie staną się bardziej atrakcyjne, a przecież dochody z ich wynajmu w znaczący sposób zasilają budżet Spółdzielni. Poprawi się także komfort korzystania z sali widowiskowej w Domu Kultury, w którym zainstalowana zostanie klimatyzacja – a o to od wielu lat wnioskowali mieszkańcy. Będzie dużo przyjemniej tam przebywać zwłaszcza podczas dużych imprez, przedstawień, koncertów, zawodów, a także spółdzielczych zebrań.
W pawilonie tym, poza Domem Kultury, znajdują się także Poczta, Biblioteka Miejska i wiele spółdzielczych lokali użytkowych. Stanowi on jedno z centralnych miejsc na naszym osiedlu, z którego korzysta wielu mieszkańców. Planowane przedsięwzięcie to m.in. rezultat wniosków członków Spółdzielni z przeprowadzanych w 2015 roku ankiet zamieszczonych w biuletynie „Nasze Sprawy”. Realizacja całości prac zaplanowana jest na okres letni.

 

20160609_11283720160609_112821