Ankieta – Jak się mieszka na osiedlu?

Szanowni Mieszkańcy!

Poniżej, a także na łamach „Naszych Spraw” zamieszczamy ankietę pt.: „Jak się mieszka na osiedlu”, która została opracowana w ramach doskonalenia funkcjonującego w naszej Spółdzielni już 11 lat systemu ISO 9001:2008.
Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat jakości życia w Spółdzielni. Każdego roku w ramach funduszu remontowego realizowanych jest wiele prac, ale jesteśmy ciekawi Państwa pomysłów dotyczących rozmaitych robót i prac, które Państwa zdaniem dobrze byłby wykonać na naszym osiedlu. Da to nam obraz tego, co mieszkańcy chcieliby, aby na osiedlu zostało zrobione i co w ramach możliwości finansowych Spółdzielni można byłoby wpisać do planów na rok bieżący czy lata przyszłe.
Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety (jest ona anonimowa) i dostarczenia jej do Spółdzielni. Można ją wrzucić do specjalnych skrzynek, które stoją: przy kasie na I piętrze, na parterze tuż przy wejściu do budynku administracji Spółdzielni oraz w Domu Kultury SM „Janowo”.

Ankietę można też pobrać i po jej wypełnieniu na komputerze, przesłać zgodnie z poniższą instrukcją.

Zarząd Spółdzielni

 1. Kliknij aby pobrać:  ANKIETA , następnie proszę ją zapisać na Dysku twardym komputera. Po wypełnieniu należy zapisać zmiany i przejść do kroku poniżej.

2. Aby wysłać wypełnioną ankietę do Spółdzielni, proszę skorzystać z poniższego panelu. Proszę wybrać „Wybierz Plik”, wskazać ankietę a następnie kliknąć „Wyślij”. Wysłanie ankiety jest anonimowe, i tylko dozwolone są pliki w formacie tekstowym.

PROWIZORIUM PLANU REMONTÓW NA 2015R.

Rada Nadzorcza podczas grudniowego posiedzenia przyjęła uchwały dotyczące funkcjonowania Spółdzielni w 2015 roku. Zatwierdzona została stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy, która siódmy rok z rzędu nie zmieniła się i wynosić będzie nadal 2,5 zł/m2. Jak zapewne Państwo pamiętają, podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia i na łamach biuletynu przedstawiliśmy porównanie stawek czynszu naszej i innych spółdzielni z okolicznych miast. I nasza stawka w 2014r. była jedną z najniższych wśród tych spółdzielni. Podobne porównanie przygotujemy również w tym roku, jak tylko inne spółdzielnie podejmą uchwały zatwierdzające stawki na rok bieżący.

Rada zatwierdziła ponadto prowizoria planów społeczno-gospodarczego oraz funduszu remontowego. Wykaz robót przewidzianych na ten rok zamieszczamy tu. Szacunkowy koszt prac wynosi ponad 2,6 miliona złotych, jednakże ostateczna kwota będzie znana po przeprowadzeniu przetargów wyłaniających wykonawców robót.
Wśród przewidzianych prac znalazło się wiele pozycji, które są wykonywane każdego roku (np. dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach, remonty układów kontrolno-pomiarowych w węzłach cieplnych). Spółdzielnia w roku bieżącym kontynuować będzie remonty i układanie chodników z kostki, rozbudowę parkingów, remont wiat śmietnikowych. Sporym przedsięwzięciem będzie malowanie kolejnych klatek schodowych w budynkach, gdzie po raz pierwszy zostaną na biegach i podestach w całości ułożone płytki terakotowe. Wymieniane będą też ostatnie stare słupy oświetleniowe, a także naprawiane podesty wejściowe, które zostaną wyłożone antypoślizgowymi kamiennymi płytami.
Wśród nowych pozycji znalazła się wymiana bardzo zniszczonych, starych wyłazów dachowych oraz montaż schodów nożycowych przy wyjściach na dachy budynków. Aktualnie zamontowane wyłazy są w bardzo złym stanie technicznym, bardzo ciężko się je obsługuje, stanowią też one realne zagrożenie zwłaszcza w trakcie porywistych wiatrów. W ramach planu przewidziano też naprawę loggii w budynkach wysokich, tj. Wrocławska 31 i Krakowska 10. Prace te muszą być przeprowadzone w związku z ciągłym [w trakcie opadów] zaciekaniem ścian powstającym na łączeniach loggii ze ścianami budynku

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA?

Od kilku lat wiele się mówi o ekologicznych rozwiązaniach w domkach, a ostatnio także w budownictwie wielorodzinnym. I właśnie w tym zakresie od pewnego czasu Zarząd Spółdzielni prowadzi „rekonesans” po różnych rozwiązaniach, które być może mogłyby funkcjonować także w naszej Spółdzielni.
Skupiono się w głównej mierze na możliwości produkcji energii elektrycznej oraz ciepła pozyskanych z promieniowania słonecznego i wykorzystania ich do oświetlenia terenów wspólnych, w tym przede wszystkim klatek schodowych i piwnic oraz do podgrzewu wody. W tym zakresie sprawdzana jest możliwość montażu i eksploatacji systemów – do produkcji energii elektrycznej i ciepła, które byłyby zainstalowane na budynkach.
Oczywiście koszt przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia byłby ogromny, dlatego też Spółdzielnia chciałaby wykorzystać możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak też z funduszy unijnych na lata 2016-2020.
O efektach tych starań i analiz będziemy na bieżąco informować na łamach biuletynu.

STAWKA CZYNSZU BEZ ZMIAN!

Już siódmy rok z rzędu zależna od Spółdzielni stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni pozostanie na niezmiennym poziomie, czyli wynosić będzie 2,5 zł/m2.
Natomiast wyższe stawki eksploatacji podstawowej (bez przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni) będą obowiązywać dla osób niebędących członkami Spółdzielni oraz dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego i wyniosą one: 3,12 zł/m2 dla osób niebędących członkami Spółdzielni; 3,84 zł/m2 dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego; 3,21 zł m2 dla osób posiadających umowę najmu.
Warto podkreślić, że dzięki prowadzonym negocjacjom, pomimo powszechnego wzrostu cen, udało się obniżyć ceny energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia terenów wspólnych (piwnic, klatek schodowych, terenów zielonych, itp.). Obniżona została też opłata za windy dla budynków przy ul. Stoczniowców i Katowickiej. Dla budynków przy ul. Wrocławskiej i Krakowskiej pozostaną one na dotychczasowym poziomie.
Utrzymana została również stawka za konserwację domofonów, która nadal wynosić będzie 1,68 zł/mieszkanie.
Od 1 stycznia 2015r., w związku z przeprowadzonym przez UM Rumia przetargiem, wzrosną opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci z 0,37 zł na 0,44 zł/osobę.

SPÓŁDZIELNIA WYRÓŻNIONA!

20141216255Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” uzyskała wyróżnienie – tym razem w plebiscycie: Osobowość Roku i Instytucja Roku w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kapituła plebiscytu postanowiła wyróżnić naszą Spółdzielnię za działalność na rzecz turystyki rowerowej, a także zapewnianie bezpieczeństwa w takiej turystyce.

Jak wiadomo, przy naszej Spółdzielni działa prężnie pod kierunkiem Romana Łuczaka klub rowerowy „Sama Rama”. Spółdzielnia wspiera klub zarówno finansowo, jak i lokalowo. W konkursie Spółdzielnia została także doceniona za organizowanie ruchu na osiedlowych uliczkach poprzez stawianie znaków drogowych i wprowadzanie stref ruchu, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa.

Organizatorem plebiscytu jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz „Dziennik Bałtycki”