REWITALIZACJA ZIELENI NA UKOŃCZENIU

IMAG3889 W zasadzie zakończyły się prace związane z rewitalizacją zieleni na terenie jednostki „C” i Osiedla Centrum. Aktualnie trwają wyłącznie roboty pielęgnacyjne. Jak pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Naszych Spraw”, Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały, dzięki którym prace rewitalizacyjne zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach janowskiego osiedla. IMAG3897IMAG3899Były one rezultatem licznych zgłoszeń mieszkańców, dokonanych w przeprowadzonej na początku tego roku ankiecie „Jak się mieszka na osiedlu”.
W ramach prac na jednostce „C” przewidziano nasadzenia rozmaitych roślin – krzewów i drzew – w sześciu stanowiskach, przy czym w dwóch lokalizacjach są to dwa duże skupiska drzew wysokich. Dodatkowo uchwała dotycząca prac na jednostce „C” przewiduje wymianę na nowe należące do Spółdzielni chodniki wokół nowo powstałego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy bud. Gdańska 33-37. Wzdłuż nowych chodników planuje się postawienie ławek parkowych. Zakończenie tej części prac planowane jest jeszcze w tym roku.

PRZYWITAMY NOWYCH MIESZKAŃCÓW

IMAG3894Na początku października zakończone zostały prace związane z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Pomorskiej (naprzeciwko Lidla). Odbiór budynku został zgłoszony do Straży Pożarnej i Sanepidu. Potem kontroli dokona nadzór budowlany. Budynek zasiedlony zostanie jeszcze w tym roku.
Nowy budynek będzie miał numer 17C. Znalazło w nim miejsce 27 mieszkań i 6 garaży. Nowo powstały budynek to pierwszy z trzech, które zostaną wybudowane w tym miejscu – drugi z budynków jest już w trakcie realizacji.
Jak wielokrotnie pisaliśmy, inwestycja ta jest ostatnią tego typu na osiedlu. Ewentualne plany inwestycyjne dotyczą już tylko terenu, na którym zlokalizowane są biura Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego. Zbliżający się koniec realizacji budownictwa mieszkaniowego w Spółdzielni oznacza więc koniec wpływu do jej budżetu dodatkowych środków z tytułu sprzedaży mieszkań.

PARKING NIEMAL GOTOWY

IMAG3890Dobiegają końca prace związane z budową oczekiwanego parkingu za budynkiem Gdańska 45. Jak pisaliśmy, uchwałę w tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła jeszcze w ubiegłym roku. Jednakże ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót, w tym przełożenia kabla energetycznego realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie.
W ramach prac, które trwają ponad miesiąc, powstała już kanalizacja deszczowa oraz wykonano prace brukarskie. Przed nami jeszcze pozostały tylko czynności związane z odbiorem prac przez nadzór budowlany. Już niedługo mieszkańcy okolicznych budynków zyskają w końcu spory – składający się z ok. 30 miejsc postojowych – parking.

ZMIANY W DOMOFONACH

W związku z koniecznością dostosowania działalności Spółdzielni we wszystkich aspektach do znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych w tej materii, aktualnie na terenie całego osiedla – we wszystkich budynkach – kasowane są imiona i nazwiska, które wyświetlały się dotychczas w panelach domofonowych. Takie dane ukazywały się po wyborze numeru mieszkania lub można było specjalnym przyciskiem wybrać interesujące nas nazwisko z listy. Ustawa mówi wyraźnie, że bez zgody na piśmie właściciela lokalu takie dane nie mogą być wyświetlone. Niestety, nie wystarczy zgoda ustna (a tak to funkcjonowało dotychczas).
Po tej akcji będzie istniała możliwość przywrócenia przy wyborze numeru mieszkania tych danych. W tym celu należy wypełnić specjalne oświadczenie. Po jego dostarczeniu do Spółdzielni dane osobowe zainteresowanej osoby zostaną umieszczone w pamięci domofonu. Stosowne oświadczenie zamieszczamy poniżej. Należy je wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do administracji Spółdzielni (pok. 30). Można je wypełnione i podpisane zeskanować, a następnie przesłać na adres e-mail: ds@smj-rumia.pl. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenia dostarczyć do Spółdzielni do 16 października br.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, lecz podjęte działania wynikają wyłącznie z konieczności dostosowania istniejącej sytuacji w tym zakresie do obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczenie

PRZYBYWA ZIELENI NA OSIEDLU

IMAG3797Na terenie całego osiedla trwają prace związane z rewitalizacją zieleni. Zakończone zostały już prace na jednostkach „D” i „E”, a aktualnie trwają one na jednostce „C”. W poprzednim wydaniu gazety pisaliśmy, że Rada Nadzorcza podjęła pod koniec sierpnia uchwałę, dzięki której prace rewitalizacyjne zostaną przeprowadzone właśnie na terenie największej janowskiej jednostki.
W ramach prac przewidziano nasadzenia rozmaitych roślin – krzewów i drzew – w sześciu stanowiskach, przy czym w dwóch lokalizacjach będą to dwa duże skupiska drzew wysokich. Ponadto wymienione na nowe zostaną należące do Spółdzielni chodniki wokół nowo powstałego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gdańskiej 33-37. Wzdłuż nowo wybudowanych chodników planuje się postawienie ławek parkowych.