PRACOWITA WIOSNA NA OSIEDLU

kr10W marcu br. Rada Nadzorcza zatwierdziła plany na ten rok, dzięki czemu można było już rozpocząć pierwsze roboty na osiedlu. Mieszkańcy jednostki C na pewno zauważyli rusztowania rozstawione przy budynku Krakowska 10. To trwają prace związane z remontem loggii w tym budynku. Takie same roboty przeprowadzane są także w budynku Gdańska 18.
Rozpoczęto również prace związane z budową chodników – dojść do powstałego w ubiegłym roku parkingu za budynkiem Gdańska 45. Trwa remont chodnika przy budynkach Gdańska 22 i 24 oraz rozbudowa parkingu przy budynkach Poznańska 12 i 14.
Ponadto rozpoczęły się roboty związane z malowaniem klatek schodowych w ośmiu budynkach na osiedlu.
Rozstrzygnięty został przetarg dotyczący rewitalizacji pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Pomorskiej 11, w tym Domu Kultury. chodnik parking

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JANOWO” W RUMI
ul. DĄBROWSKIEGO 56

Ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na następujące roboty:

1.    Remont pokrycia dachu w 3 budynkach mieszkalnych
Wysokość wadium: 7.000 zł
2.    Wymiana 12 szt. szaf oświetlenia ulicznego
Wysokość wadium: 3.000 zł
3.    Montaż wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w Domu Kultury SM Janowo.
Wysokość wadium: 8.000 zł

Szczegółowych informacji w zakresie przetargów 1 – 2 udziela Dział Eksploatacyjno-Remontowy tel. 58 679-57-42 (pokój 15), natomiast w zakresie przetargu 3 udziela Dział Techniczny tel. 58 679-57-30, 58 679-57-31 (pokój nr 12)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów można otrzymać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni od 10.05.2016r

Oferty należy składać w terminie do 20.05.2016r. do godz. 12.oo w sekretariacie Spółdzielni – I piętro, pokój nr 104

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

UWAGA! STREFA 30 NA OSIEDLU

Znak-drogowy-30-km.hOd jakiegoś czasu miasto wprowadza w różnych miejscach strefy zwane „Tempo 30”. Są one oznaczone charakterystycznym znakiem drogowym – takim jak pokazujemy obok. W ostatnim czasie Strefa 30 została ustanowiona na ulicy Dokerów i obejmuje poza tą ulicą również ulice Torową, Obrońców Westerplatte, Dokerów, Kolejową, Portową oraz Stoczniowców (od Dokerów do Kolejowej).

Należy pamiętać, że w Stefie 30 obowiązują następujące zasady:
– ograniczenie prędkości do 30 km/h
– skrzyżowania w strefie są równorzędne – pierwszeństwo ma pojazd z prawej strony
– progi zwalniające nie są oznakowane znakami ostrzegawczymi

Znak Strefa 30 jest ustawiony wyłącznie na wjazdach do strefy i obowiązuje na całym jej obszarze, aż do miejsca jej odwołania. Na naszym osiedlu Strefa 30 obowiązuje także na w obszarze ulic Kujawskiej, Chylońskiej, Oksywskiej i odcinku Katowickiej. W rejonach tych należy bardzo uważać, zwłaszcza że generalnie mamy tendencję do „jazdy na pamięć”.

Dzień otwarty w II LO

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego zaprasza

uczniów klas III gimnazjów w Rumi i okolicach oraz Ich Rodziców na dzień otwarty II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00.

W programie prezentacja nowej oferty edukacyjnej szkoły, wystąpienia znamienitych gości, wykładowców trójmiejskich uczelni oraz zwiedzanie szkoły.