UWAGA ZMIANA OPŁAT ZA CIEPŁO

W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF Wybrzeże od 1 września 2014r. nastąpią zmiany w wysokości opłat za ciepło. Stawka za moc zamówioną wzrasta dla węzłów grupowych o 3,62%, a dla węzłów o wysokich parametrach o 4,06%.
Natomiast ceny 1 GJ będą kształtować się następująco:

  •  61,98 zł/GJ dla węzłów grupowych (wzrost o 6,27%)
  • 61,44 zł/GJ dla węzłów wysokoparametrowych (wzrost o 6,22%)

W naszej Spółdzielni zmiany zostaną wprowadzone w opłatach czynszowych od 1 października br. Różnice jakie powstaną w wyniku późniejszego wprowadzenia zmian zostaną uwzględnione w rozliczeniu mediów za okres VI-XII/2014.

Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06

ogłasza przetarg ofertowy

na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

1. Nr 1 przy ul. Gdańskiej 16 w Rumi

pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z w.c. – parter

Cena wywoławcza wynosi 138.000,00 zł.

Oglądanie mieszkania w dniu 18.09.2014r.

w godz 900- 1000

2. Nr 103 przy ul. Stoczniowców 5 w Rumi

pow. użyt. 32,53m2 – 1p + p z an. kuch, łaz, z w.c. –IV p.

Cena wywoławcza wynosi 111.000,00 zł.

Oglądanie mieszkania w dniu 18.09.2014r.

w godz 1015- 1115

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Sp-ni, pokój 29.

Oferty z podaniem ceny należy składać w sekretariacie Sp-ni do dnia 24.09.2014r. do godz.1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej w gotówce w kasie Sp-ni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

POWSTANIE PLAC ZABAW

W ostatnim wydaniu „Naszych Spraw” (nr 406 – ukazał się na początku lipca) pisaliśmy o placu zabaw, którego powstanie zaproponował Zarząd Spółdzielni na terenie jednostki „E”. Jak pisaliśmy, pomysł ten zrodził się kilka lat wcześniej, lecz podczas Walnego Zgromadzenia sprzed dwóch lat nie spotkał się z przychylnością grupy mieszkańców. Podczas tegorocznych zebrań temat ten powrócił, Zarząd i Rada Nadzorcza przeprowadziła też rozmowy z grupą mieszkańców (o tym również pisaliśmy). Tym razem mieszkańcy podczas zebrań i spotkań nie mieli nic przeciwko, największych oponentów udało się przekonać do tego pomysłu. Została też opracowana ankieta adresowana głównie do mieszkańców jednostki „E”. Do Spółdzielni wpłynęły łącznie 62 ankiety i tylko w 6 z nich mieszkańcy nie zaaprobowali propozycji.
W związku z tym Zarząd rozpoczął realizację przedsięwzięcia. Zakres prac został uzgodniony z Komisją Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Została złożona dokumentacja do Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a także zamówione urządzenia.
Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu, plac zabaw powstanie na terenie znajdującym się w centralnej części jednostki „E” – na terenach położonych z dala od budynków mieszkalnych (w tym mało wykorzystywane już boisko), naprzeciwko przedszkola „Iskierka”.
Plac zabaw będzie podzielony na dwie części. W większej z nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych, w tym m.in. siatkowa drabina skonstruowana na kształt pajęczyny, huśtawki „bocianie gniazda”, ścianka wspinaczkowa, konstrukcja ze zjeżdżalnią, karuzela, huśtawki „ważki”. Natomiast w mniejszej postawione zostaną urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Teren na placu zabaw będzie pokryty warstwą piasku, a przy urządzeniach do ćwiczeń wyłożony kostką brukowaną (a pod samymi urządzeniami wyłożony specjalną gumowaną nawierzchnią). Cały teren zostanie ogrodzony, ustawione zostaną też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci.
Rozpoczęcie prac zaplanowane jest w połowie września br. W kolejnych latach planowane jest także powstanie dwóch kolejnych takich placów zabaw – na pozostałych jednostkach osiedla.

Redakcja

35 LAT – TO BRZMI ŁADNIE!

Przed nami obchody jubileuszu 35-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Dla uczczenia tej rocznicy m.in. zostanie 7 września odprawiona specjalna msza św. w kościele pw. św. Jana z Kęt. A dlaczego „35 lat” brzmi ładnie? Z jednej strony kojarzy się jeszcze z młodzieńczością, pełnią sił witalnych, z drugiej zaś – z doświadczeniem, stabilnością, konkretnym dorobkiem. Warto z okazji tego jubileuszu przypomnieć początki naszego osiedla, zwłaszcza że wkrótce Rumia będzie świętować bardziej nobliwe 60-lecie nadania praw miejskich.
W końcu lat 70. XX wieku narastające trudności „dekady sukcesu” E. Gierka były widoczne już dla każdego w Polsce. Również w Rumi odnotowano zastój nawet w liczbie mieszkańców (nieco ponad 26 tys.). Jedną z barier rozwoju był brak mieszkań, a jak szeptano, nie było szans na ich budowę w Rumi przez jedyną tu działającą Wejherowską Spółdzielnię Mieszkaniową, bo na Rumię … obraził się były I sekretarz PZPR powiatu (do 1975). Czas oczekiwania na mieszkanie – tylko w Wejherowie! – dla spółdzielców z Rumi wynosił 12-15 lat. Mieszkaniowe kłopoty przeżywały jednak również sąsiednie miasta, np. Gdynia i Sopot.
Władze centralne miały świadomość frustracji wywołanej m.in. głodem mieszkań i były gotowe partycypować w ich budowie. W tamtych czasach przeszkodą nie były prywatne grunty (stosunkowo prosto następowało urzędowe wywłaszczenie), ale – poza pieniędzmi – wydolność niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy elektrycznych. Przerwy w dostawie wody już odczuwali mieszkańcy gdyńskiego Witomina. Dlatego też, kiedy na szczeblu województwa gdańskiego stanął w 1978 r. problem, gdzie najpierw wykorzystać pozyskane w Warszawie środki, energiczne starania podjęły władze Rumi, widząc w tym wielką szansę dla rozwoju miasta.
Ówczesny I sekretarz KM PZPR i jednocześnie przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Kazimierz Ceplin (rumianin, absolwent tutejszego Liceum) oraz naczelnik Apolinary Bittner (wejherowianin, działacz harcerski) przygotowali materiały od strony polityczno-społecznej. Do fachowego opracowania konkretnego projektu pozyskali wiceprezesa gdyńskiej SM „Bałtyk”, inż. Henryka Wolszczaka. Zobowiązali – i odpowiednio przygotowali – do wystąpień w tej sprawie na forum Wojewódzkiej Rady Narodowej dwie radne WRN z Rumi: nauczycielkę Wiesławę Rembelską oraz robotnicę Rumiańskich Zakładów Garbarskich, Jadwigę Leśniak. I udało się! Pustawe tereny Janowa, na równinie sąsiadującej z Gdynią, z bliskim ujęciem wody, ale też niedaleką oczyszczalnią ścieków w Dębogórzu „przebiły” Witomino. Tym bardziej, że już w poł. lat 60. – tak samo jak jeszcze przed wojną – uznano rozległą Rumię za naturalną rezerwę dla rozrastającej się Gdyni.
Potem poszło już szybko. Ambitny projekt osiedla sięgającego aż do centrum miasta, z nowym urzędem miejskim i kinoteatrem oraz wiaduktem nad torami (ul. Gdańska), opracował zespół inż. Jerzego Poklewskiego. Zebranie założycielskie SM „Janowo” w dniu 27 września 1979r. wybrało Zarząd z Henrykiem Wolszczakiem jako prezesem oraz Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został Jan Poźniak (nadal mieszka na naszym osiedlu). Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod fundamentem bloku (ul. Gdańska 20) – z udziałem nie tylko władz, członków-założycieli, ale także młodzieży licealnej – odbyła się 8 października tegoż roku. Realizację budowy osiedla powierzono dwom przedsiębiorstwom – z Gdyni i Gdańska. Pierwsze bloki zasiedlono w kwietniu 1981 r. (ul. Gdańska 20 i 16), kolejny blok w maju (ul. Gdańska 14), natomiast dwa w czerwcu (ul. Pomorska 5 i 9). Już we wrześniu 1981 r. oddano do użytku przedszkole przy ul. Dokerów („Iskierka”). Wyrastały kolejne bloki, ale także sklepy, a w 1986 r. kaplica (stary kościół) oraz Szkoła Podstawowa nr 9.
Liczbowy rozdział oddawanych mieszkań leżał w kompetencjach Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stąd też do Janowa trafiali nie tylko rumianie, ale również dotychczasowi mieszkańcy Gdyni i Sopotu. Nie wszyscy z nich byli zachwyceni, bo niektórzy dotąd nic nie wiedzieli o Rumi. Jednak nawet oni pozytywnie oceniali przestrzenność osiedla, dobre rozwiązania mieszkań, gotowe uliczki i chodniki osiedlowe wraz z ich oświetleniem. Podobały się ogródki dla lokatorów, którzy wybrali mieszkanie na parterze. Za wielki plus uchodziło, i uchodzi nadal, dobre skomunikowanie z Trójmiastem, a także bliskość terenów rekreacyjnych – łąk, lasów z obu stron osiedla.
Wśród pierwszych lokatorów bloków SM „Janowo” przeważały rodziny z małymi dziećmi, stąd powodzeniem cieszyły się place zabaw przy każdym kwadracie. Znacznie mniej było wtedy samochodów i wystarczało dla nich miejsc postojowych.
W późniejszych latach zaczęły działać w Rumi także inne spółdzielnie mieszkaniowe, a w czasach nowszych – prywatni deweloperzy. Niewątpliwie SM „Janowo” pozostaje największą strukturą mieszkaniową w Rumi i nadal widoczny jest jej wpływ na oblicze miasta. Miasta, które pod względem liczby mieszkańców dogania powiatowe Wejherowo, zbliżając się do 50 tys. osób.

Jerzy Hoppe
członek założyciel SM „Janowo”

Ogłoszenia o wynajem

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

w Rumi ul. Dąbrowskiego 56

posiada na wynajem lokal użytkowy

przy ul. Pomorska 11 w Rumi o pow. 27,8m2

Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.)

W pobliżu znajdują się szkoła oraz poczta.

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07 .