Ogłoszenie o przetargach

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JANOWO” W RUMI
ul. DĄBROWSKIEGO 56

Ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na następujące roboty:
1.    Remont podestów oraz schodów przed wejściami do klatek schodowych
Wysokość wadium: 2.000 zł
2.    Wymianę opraw oświetleniowych na klatkach schodowych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej.
Wysokość wadium: 2.000 zł
3.    Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej wraz z wykonaniem pełnej próby szczelności w 17 budynkach
Wysokość wadium: 1.000 zł
4.    Remont pokrycia dachu w 3 budynkach mieszkalnych
Wysokość wadium: 5.000 zł
5.    Wymianę pionów instalacji ciepłej i zimnej wody
Wysokość wadium: 5.000 zł
6.    Renowację loggii w budynkach mieszkalnych
Wysokość wadium: 6.000 zł
7.    Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Wysokość wadium: 5.000 zł
8.    Malowanie klatek schodowych w 10 budynkach mieszkalnych.
Wysokość wadium: 15.000 zł
9.    Wykonanie badania drożności kominów
Wysokość wadium 700 zł
10.    Wykonanie badań instalacji elektrycznej w zakresie odporności izolacji przewodów i ochrony od porażeń
Wysokość wadium: 1.500 zł

Szczegółowych informacji w zakresie przetargów 1 – 4 udziela Dział Eksploatacyjno-Remontowy tel. 58 679-57-42 (pokój 15), natomiast w zakresie przetargów 5 – 10 udziela Dział Techniczny tel. 58 679-57-30, 58 679-57-31 (pokój nr 12)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów można otrzymać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni od 19.01.2017r

Oferty należy składać w terminie do 8.02.2017r. do godz. 12.oo w sekretariacie Spółdzielni – I piętro, pokój nr 104

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

GDZIE MOŻNA PŁACIĆ ZA CZYNSZ?

Jak wielokrotnie informowaliśmy, Spółdzielnia umożliwia mieszkańcom opłacanie czynszu w różnych miejscach i formach. Przede wszystkim można zapłacić korzystając z internetowego konta bankowego. Spółdzielnia ma kilka kont, na które można dokonywać wszystkich opłat (ich wykaz znajduje się tutaj: www.smj-rumia.pl).
Jednakże mieszkańcy, którzy wolą to robić drogą tradycyjną, mogą – poza kasą w biurze Spółdzielni – wybrać jeden z punktów czy banków na terenie miasta. Spółdzielnia zawarła umowy z wieloma bankami i agencjami płatniczymi, w których mieszkańcy Spółdzielni mogą bez prowizji zapłacić za czynsz.
W ostatnim czasie, po dokonaniu analizy, z uwagi na koszty utrzymania konta i niskie obroty, Spółdzielnia wypowiedziała umowę dotyczącą konta w Banku Rumia Spółdzielczym. Wpłat w tym banku będzie można dokonywać do końca stycznia br. Później, z książeczek tych będzie można korzystać jedynie przy płatności za czynsz w kasie.

Poniżej zamieszczamy aktualną lokalizacje placówek, w których można zapłacić czynsz bez prowizji:
1.    Poczta Polska (wszystkie placówki)
2.    Monetia
•    ul. Dąbrowskiego 125
•    ul. Dąbrowskiego 2
•    ul. Kosynierów 17
3.    Bank Millenium, ul. Starowiejska 9
4.    Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131
5.    PKO BP, ul. Sobieskiego 16
6.    BZ WBK, Dąbrowskiego 20
7.    BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z książeczek opłat, bez prowizji dokonywane są jedynie wpłaty na drukach z książeczek zawierających konto konkretnego banku. Książeczki można otrzymać w Spółdzielni (pokój nr 8 i 30).

POWSTANIE KOLEJNY PLAC ZABAW

Rada Nadzorcza podczas grudniowego posiedzenia zatwierdziła uchwałę w sprawie budowy ogrodzonego placu zabaw na terenie jednostki „D”.
Plac zabaw powstanie na terenie „kwadratu” pomiędzy budynkami Pomorska 15, 17, 21 i 23 w miejscu obecnie istniejących urządzeń zabawowych. Będzie on podobny do ogrodzonych placów na terenie pozostałych jednostek osiedla (jednakże bez siłowni zewnętrznej która zlokalizowana jest w pobliskim parku miejskim).
Plac zabaw będzie ogrodzony, wśród urządzeń znajdą się zestawy dla najmłodszych dzieci, karuzela, huśtawki i bujaki, a także pozostanie na swoim miejscu istniejąca piaskownica. Ponadto na jego terenie staną też ławeczki i kosze na śmieci. Plac zabaw powstanie wiosną

Stawka eksploatacji po raz dziewiąty bez zmian!!!

19 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni i to jedno z tych najważniejszych. Członkowie Rady przyjęli bowiem prowizoria planów społeczno-gospodarczego i funduszu remontowego oraz zatwierdzili stawkę czynszu na 2017r.
Na pewno istotne jest dla mieszkańców to, że dziewiąty rok z rządu stawka eksploatacji wraz z funduszem remontowym dla członków Spółdzielni niezmiennie wyniesie 2,5 zł/m2. Jest to możliwe dzięki temu, że Spółdzielnia ma wpływy z działalności gospodarczej (wynajmu lokali użytkowych), z realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także dzięki skrupulatnej analizie kosztów. Warto dodać, że z tej stawki część (a dokładnie 80 gr/m2) „wraca” na osiedle w formie funduszu remontowego. Pozostała część stawki z kolei przeznaczona zostanie m.in. na sprzątanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni i placów zabaw, bieżące prace remontowe i badania okresowe budynków, koszty administracyjne itp.
Na roboty w ramach funduszu remontowego w skali całej Spółdzielni w przyszłym roku przeznaczone zostanie ponad 2,5 miliona zł.
A co zaplanowano na przyszły rok? Oczywiście kontynuowane będą prace malarskie wraz z położeniem płytek na klatkach schodowych, remonty wylewek balkonów, kominów wentylacyjnych, pokryć dachowych i opierzeń, remonty chodników, rozbudowa miejsc postojowych, naprawa podestów wejściowych do budynków, remont wiat śmietnikowych czy naprawa i mycie elewacji.
Część prac to nic innego jak realizacja wniosków mieszkańców, które dotarły do Spółdzielni w formie ankiet „Podziel się z nami swoim pomysłem” czy na profilu facebookowym Spółdzielni (np. parking przy Gdańskiej 20, Gdańskiej 47 czy ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika i boiska przy ul. Wrocławskiej).
Rada Nadzorcza, podobnie jak każdego roku zatwierdziła uchwałę w sprawie 15% zwrotu kosztów z tytułu wymiany starej stolarki okiennej na nową. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie budowy ogrodzonego placu zabaw na terenie jednostki „D”, który również będzie realizowany na wniosek mieszkańców.