Konta indywidualne – komunikat techniczny

Szanowni Państwo,

W chwili obecnej trwają prace techniczne związane z aktualizacją połączenia szyfrowanego SSL dot. kont indywidualnych. Na czas prac technicznych został zdjęty link ze strony, a jeżeli Państwo posiadają w zakładkach przeglądarek szybki dostęp do aplikacji, prosimy tymczasowo wstrzymać się z logowaniem na konta.

Poinformujemy, kiedy prace zostaną zakończone. Do tego czasu prosimy o telefoniczny kontakt  lub za pomocą (http://smj-rumia.pl/?page_id=499) ze Spółdzielnią ws. kont indywidualnych jak i pozostałych usług oferowanych przez aplikację internetową.

UWAGA ZMIANA OPŁAT ZA CIEPŁO

W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF Wybrzeże od 1 września 2014r. nastąpią zmiany w wysokości opłat za ciepło. Stawka za moc zamówioną wzrasta dla węzłów grupowych o 3,62%, a dla węzłów o wysokich parametrach o 4,06%.
Natomiast ceny 1 GJ będą kształtować się następująco:

  •  61,98 zł/GJ dla węzłów grupowych (wzrost o 6,27%)
  • 61,44 zł/GJ dla węzłów wysokoparametrowych (wzrost o 6,22%)

W naszej Spółdzielni zmiany zostaną wprowadzone w opłatach czynszowych od 1 października br. Różnice jakie powstaną w wyniku późniejszego wprowadzenia zmian zostaną uwzględnione w rozliczeniu mediów za okres VI-XII/2014.

Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06

ogłasza przetarg ofertowy

na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

1. Nr 1 przy ul. Gdańskiej 16 w Rumi

pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z w.c. – parter

Cena wywoławcza wynosi 138.000,00 zł.

Oglądanie mieszkania w dniu 18.09.2014r.

w godz 900- 1000

2. Nr 103 przy ul. Stoczniowców 5 w Rumi

pow. użyt. 32,53m2 – 1p + p z an. kuch, łaz, z w.c. –IV p.

Cena wywoławcza wynosi 111.000,00 zł.

Oglądanie mieszkania w dniu 18.09.2014r.

w godz 1015- 1115

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Sp-ni, pokój 29.

Oferty z podaniem ceny należy składać w sekretariacie Sp-ni do dnia 24.09.2014r. do godz.1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej w gotówce w kasie Sp-ni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

NOWY PLAC ZABAW JUŻ NIEDŁUGO

plac zabawWłaśnie ruszyły prace związane z powstaniem placu zabaw w centralnej części jednostki „E” (m.in. na terenie nieużywanego boiska tuż obok przedszkola „Iskierka”).
Jak pisaliśmy, plac zabaw będzie podzielony na dwie części. W większej z nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Natomiast w mniejszej postawione zostaną urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Cały teren zostanie ogrodzony, ustawione zostaną też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia na terenie tym powstanie kompleks rekreacyjny z nowo powstałym placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń, a także dotychczas funkcjonującym obok asfaltowym boiskiem oraz boiskiem piaszczystym przy budynku Gdańska 18, którego nawierzchnia zostanie wyrównana.

RUSZYŁA BUDOWA ULICY KRAKOWSKIEJ!

Przed kilkoma dniami rozpoczęły się prace związane z powstaniem fragmentu ulicy Krakowskiej. Fragment, który połączy ul. Poznańską z ul. Wileńską. Droga ta powstanie dzięki współpracy Spółdzielni z Gminą w ramach inicjatyw lokalnych. Oznacza to, że zostanie sfinansowana przez obie strony po połowie. Wykonawcą prac została rumska firma BOB-ROLLO.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy janowskiego osiedla zyskają lepszy wyjazd do głównych ulic miejskich. Problem braku połączenia z okolicznymi głównymi arteriami miasta zgłaszali od dłuższego czasu mieszkańcy okolic ulicy Poznańskiej. W związku z tymi wnioskami prezes Zarządu Spółdzielni i radny miejski Józef Chmielewski rozpoczął starania, by połączenie to powstało. I tak właśnie się stanie. W ramach robót wykonana zostanie nawierzchnia ul. Krakowskiej, chodniki i miejsca parkingowe. Prace w całości zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

REMONTY W PEŁNI

_MG_7371W trakcie minionych wakacji wykonano szeroki zakres prac remontowych na terenie całego osiedla. Powstał parking przy budynku Pomorska 1, wyremontowano także nawierzchnie chodników od budynku Pomorska 1 w kierunku Pomorskiej 9, podejścia do budynków przy ul Krakowskiej 10 i Wrocławskiej 31.
Wyremontowano też dach budynku Gdańska 33, a także daszki wiatrołapów w jedenastu budynkach oraz podesty przez wejściami do klatek schodowych w ośmiu budynkach.
W zespole garażowym przy ul. Wrocławskiej odnowiono elewację._MG_7375
W tym roku wymieniono oświetlenie na nowe automatyczne w budynkach przy Gdańskiej 24, 41, 43, Poznańskiej 14, 18, 20, 22, Stoczniowców 11 i Dąbrowskiego 52. Trwają również prace związane z malowaniem klatek schodowych – obecnie prace te są realizowane w budynkach przy ul. Gdańskiej 41 i Poznańskiej 14.