Awaria OPEC cd.

Szanowni Państwo

OPEC w Gdyni informuje, że kolejne dzielnice Gdyni i część Rumi są na bieżąco podpinane do sieci ciepłowniczej. W części mieszkań ciepła woda i ogrzewanie powinn już wrócić, niemniej prosimy o zachowanie cierpliwości do momentu finalnego komunikatu ze strony tejże firmy o zakończeniu prac poawaryjnych.

Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”
w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06
ogłasza przetarg ofertowy
na ustanowienie   odrębnej  własności  lokalu mieszkalnego

 Nr 1  przy ul. Gdańskiej  16  w  Rumi  
pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z  w.c. – parter
Cena wywoławcza  wynosi   128.000,00 zł.
Oglądanie  mieszkania w dniu  06.11.2014r. w godz 9.00- 10.00

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Sp-ni, pokój 29.
Oferty  z  podaniem  ceny  należy składać  w sekretariacie Sp-ni do dnia 12.11.2014r.  do  godz. 14.00.
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10%  wartości  ceny wywoławczej w gotówce w kasie Sp-ni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

NOWY WYMIAR OPŁAT CZYNSZOWYCH

W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF Wybrzeże od 1 października br. w wymiarze opłat czynszowych zmianie ulegają następujące stawki:

  • opłata zmienna za centralne ogrzewanie
  • opłata zmienna za ciepłą wodę
  • opłata stała za ciepło

W budynkach zasilanych z węzłów grupowych (stacji wymiennikowych) cena 1GJ wynosi 61,98 zł, natomiast w budynkach posiadających węzły wysokoparametrowe (nowe inwestycje przy ul. Poznańskiej, Wrocławskiej, Katowickiej, Gdyńskiej i Stoczniowców) 61,44 zł.
Ceny podgrzania wody /zależne m.in. od sposobu dostarczania ciepłej wody oraz ilości ciepła potrzebnego do podgrzania i zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji c.w./ wynoszą:
•    Jednostka E – 23,24 zł/m3,
•    Jednostka D i C – 21,69 zł/m3,
•    budynki zasilane z sieci wysokoparametrowej – 15,36 zł/m3, z wyjątkiem budynków przy ul. Gdyńskiej 66 i Stoczniowców 2M, gdzie cena ta wynosi 18,43 zł/m3, a dla budynku przy
ul. Gdyńskiej 62 – 15,97 zł/m3.
Stawki opłaty stałej za ciepło, w związku z tym, iż wyliczane są dla poszczególnych nieruchomości, kształtują się od 0,60 zł/m2
do 0,84 zł/m2.
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w wydrukach czynszów, które otrzymali wszyscy mieszkańcy
(do euro skrzynek bądź via e-mail).

OTWARCIE PLACU ZABAW – ZAPRASZAMY!

IMAG1896W sobotę, 18 października, o godz. 12.00 nastąpi otwarcie placu zabaw na terenie jednostki „E” – tuż obok przedszkola „Iskierka”.
Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni, w szczególności jedn. E – tych z dziećmi, ale i nie tylko – bowiem tego dnia zaplanowano nieco atrakcji na okoliczność otwarcia placu zabaw i siłowni „pod chmurką”.
Przypomnijmy, że nowy plac został podzielony na dwie części. W większej z nich znalazły się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Natomiast w mniejszej postawione zostały urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Cały teren został ogrodzony, ustawione zostały też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci.

UWAGA MIESZKAŃCY! Zapraszamy po jubileuszowe gadżety

Z okazji obchodów 35-lecia powstania naszej Spółdzielni Zarząd przygotował dla członków Spółdzielni okolicznościowe gadżety (ekologiczne torby na zakupy i breloki do kluczy). Były one rozdawane w trakcie ostatnich festynów. Pragniemy poinformować, iż część gadżetów jeszcze nie została rozdana, w związku z czym członkowie Spółdzielni mogą je jeszcze odbierać w Domu Kultury SM „Janowo”, ul. Pomorska 11 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00 – do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy!

POWSTAJE PLAC ZABAW

W połowie września rozpoczęły się prace związane z powstaniem placu zabaw na terenie jednostki „E”. Teren ogrodzono i trwa przygotowanie nawierzchni i stawianie urządzeń do zabaw i ćwiczeń.
Jak pisaliśmy, pomysł powstania placu zabaw w tym miejscu został przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni podczas zebrań Walnego Zgromadzenia dwa lata temu. Wówczas powstało wiele kontrowersji, które doprowadziły do zaniechania realizacji tego przedsięwzięcia. Dopiero w tym roku Zarządowi udało się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i mieszkańcy zaaprobowali tę budowę. Tak na marginesie można tylko dodać, że te same osoby, które były przeciwne powstaniu w tym miejscu placu zabaw (m.in. na terenie nieużywanego boiska tuż obok przedszkola „Iskierka”), dzisiaj przypisują sobie zasługi w tym zakresie – jak widać zbliżające się wybory samorządowe czynią cuda…
Przypomnijmy, że plac zabaw będzie podzielony na dwie części. W większej z nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Natomiast w mniejszej postawione zostaną urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Cały teren zostanie ogrodzony, ustawione zostaną też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia na terenie tym powstanie kompleks rekreacyjny z nowo powstałym placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń, a także dotychczas funkcjonującym obok asfaltowym boiskiem oraz boiskiem piaszczystym przy budynku Gdańska 18, którego nawierzchnia zostanie wyrównana.
W kolejnych latach podobne obiekty mają powstać w pozostałych jednostkach osiedla.