Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza – kadencja 2014-2017

W wyniku głosowania podczas Walnego Zgromadzenia w dniach 8-11 kwietnia 2014r. członkami Rady Nadzorczej SM „Janowo” zostali (w kol. alfabetycznej):

Bożena Bogucka, Barbara Górska, Jerzy Issajewicz, Mieczysław Kamiński, Tadeusz Kołkowski, Aleksander Kubina, Edward Lipowski, Tadeusz Piątkowski, Zbigniew Rachwald, Janina Szlagowska i Sylwester Szymański.

Walne Zgromadzenie – wybory do Rady Nadzorczej

WYNIKI WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ
Walne Zgromadzenie 2014
kandydat ilość uzyskanych głosów
Issajewicz Jerzy 212
Kołkowski Tadeusz 195
Lipowski Edward 209
Bogucka Bożena 211
Szlagowska Janina 206
Piątkowski Tadeusz 205
Kubina Aleksander 190
Kamiński Mieczysław 198
Szymański Sylwester 213
Rachwald Zbigniew 199
Górska Barbara 211
Lewicki Janusz 81
Samulska Emilia 130
Stępień Andrzej 157
Wincenciak Mariusz 150
Cieślik Aleksandra 135
Sztykiel Jan 139
Kaczmarek Elżbieta 152
Zawadzki Marek 151
Biłyk Alicja 22
Spodzieja Artur 160
Andrzejczak Andrzej 168
Rybacka Karolina 169
Bartelke Piotr 173

Walne Zgromadzenie – wyniki głosowań nad uchwałami

WYNIKI GŁOSOWAŃ NAD UCHWAŁAMI
Walne Zgromadzenie 2014
uchwała w sprawie ilość głosów
za przeciw wstrz. się
nr 1 zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi. 337 0 3
nr 2 wyboru członków Rady Nadzorczej SM „Janowo” 357 0 0
nr 3 zatwierdzenia protokołów obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi odbytego w dniach 9-11.04.2013r. 234 3 34
nr 4 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013. 164 2 6
nr 5 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2013. 171 6 1
nr 6 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2013. 177 7 0
6.2.a udzielenia absolutorium Panu Józefowi Chmielewskiemu Prezesowi Zarządu. 162 8 12
6.2.b udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Pawlak zastępcy Prezesa Zarządu. 159 12 9
6.2.c udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Antochowskiemu zastępcy Prezesa Zarządu. 174 3 7

 

 

SPÓŁDZIELCY PISZĄ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Sprawa jest ważna – poprzyj protest!

Krajowa Rada Spółdzielcza, jako naczelny organ ruchu spółdzielczego w Polsce, zwróci się do Parlamentu Europejskiego z petycją w sprawie naruszeń celów, zasad i postanowień prawa unijnego w prawodawstwie obowiązującym na terenie Polski w stosunku do 8 milionów członków polskiej spółdzielczości i 300 tysięcy osób zatrudnionych w spółdzielniach. Petycja ta zostanie skierowana w związku z działalnością polskiego ustawodawcy (a konkretnie koalicji rządzącej PO-PSL), który prowadzi do ograniczenia działania i stopniowej likwidacji spółdzielni.
Na łamach biuletynu niejednokrotnie opisywaliśmy kolejno wprowadzane nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego. Od wielu lat kolejne rządy wprowadzają przepisy, które ingerują w wewnętrzne sprawy spółdzielni po to, by je ostatecznie zniszczyć.
Krajowa Rada Spółdzielcza podkreśli w petycji szkodliwą działalność polskiego rządu w związku z uchwalaniem ustaw, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP, a także brakiem reakcji na liczne wystąpienia spółdzielczych organów do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, kolejnych przewodniczących klubu parlamentarnego PO. Nie bez znaczenia są też aktualnie procedowane w Sejmie projekty ustaw, które zakładają automatyczne i to z mocy prawa! przekształcanie nieruchomości spółdzielczych we wspólnoty w przypadku wyodrębnienia choćby jednego lokalu w danym budynku. Warto dodać, że w naszej Spółdzielni w każdym z budynków znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie na odrębnej własności. Czyli po przyjęciu takiego rozwiązania każdy z 88 naszych budynków stanie się wspólnotą – czy tego chcemy, czy nie!
Dlatego też zwracamy się do Państwa o poparcie petycji w powyższej sprawie. W Spółdzielni – na stoliku przy kasie oraz w Domu Kultury – leżą listy, pod którymi można złożyć podpis popierający protest. Wszystkie zebrane podpisy zostaną przesłane do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

w Rumi ul. Dąbrowskiego 56

posiada na wynajem lokal użytkowy

przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0m2

idealny na pomieszczenia biurowe.

Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.), telefoniczną oraz alarmową

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07 .
SAM_0802SAM_0797SAM_0800SAM_0798