NOWY WYMIAR OPŁAT CZYNSZOWYCH

W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF Wybrzeże od 1 października br. w wymiarze opłat czynszowych zmianie ulegają następujące stawki:

  • opłata zmienna za centralne ogrzewanie
  • opłata zmienna za ciepłą wodę
  • opłata stała za ciepło

W budynkach zasilanych z węzłów grupowych (stacji wymiennikowych) cena 1GJ wynosi 61,98 zł, natomiast w budynkach posiadających węzły wysokoparametrowe (nowe inwestycje przy ul. Poznańskiej, Wrocławskiej, Katowickiej, Gdyńskiej i Stoczniowców) 61,44 zł.
Ceny podgrzania wody /zależne m.in. od sposobu dostarczania ciepłej wody oraz ilości ciepła potrzebnego do podgrzania i zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji c.w./ wynoszą:
•    Jednostka E – 23,24 zł/m3,
•    Jednostka D i C – 21,69 zł/m3,
•    budynki zasilane z sieci wysokoparametrowej – 15,36 zł/m3, z wyjątkiem budynków przy ul. Gdyńskiej 66 i Stoczniowców 2M, gdzie cena ta wynosi 18,43 zł/m3, a dla budynku przy
ul. Gdyńskiej 62 – 15,97 zł/m3.
Stawki opłaty stałej za ciepło, w związku z tym, iż wyliczane są dla poszczególnych nieruchomości, kształtują się od 0,60 zł/m2
do 0,84 zł/m2.
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w wydrukach czynszów, które otrzymali wszyscy mieszkańcy
(do euro skrzynek bądź via e-mail).

OTWARCIE PLACU ZABAW – ZAPRASZAMY!

IMAG1896W sobotę, 18 października, o godz. 12.00 nastąpi otwarcie placu zabaw na terenie jednostki „E” – tuż obok przedszkola „Iskierka”.
Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni, w szczególności jedn. E – tych z dziećmi, ale i nie tylko – bowiem tego dnia zaplanowano nieco atrakcji na okoliczność otwarcia placu zabaw i siłowni „pod chmurką”.
Przypomnijmy, że nowy plac został podzielony na dwie części. W większej z nich znalazły się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Natomiast w mniejszej postawione zostały urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Cały teren został ogrodzony, ustawione zostały też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci.

UWAGA MIESZKAŃCY! Zapraszamy po jubileuszowe gadżety

Z okazji obchodów 35-lecia powstania naszej Spółdzielni Zarząd przygotował dla członków Spółdzielni okolicznościowe gadżety (ekologiczne torby na zakupy i breloki do kluczy). Były one rozdawane w trakcie ostatnich festynów. Pragniemy poinformować, iż część gadżetów jeszcze nie została rozdana, w związku z czym członkowie Spółdzielni mogą je jeszcze odbierać w Domu Kultury SM „Janowo”, ul. Pomorska 11 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00 – do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy!

POWSTAJE PLAC ZABAW

W połowie września rozpoczęły się prace związane z powstaniem placu zabaw na terenie jednostki „E”. Teren ogrodzono i trwa przygotowanie nawierzchni i stawianie urządzeń do zabaw i ćwiczeń.
Jak pisaliśmy, pomysł powstania placu zabaw w tym miejscu został przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni podczas zebrań Walnego Zgromadzenia dwa lata temu. Wówczas powstało wiele kontrowersji, które doprowadziły do zaniechania realizacji tego przedsięwzięcia. Dopiero w tym roku Zarządowi udało się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i mieszkańcy zaaprobowali tę budowę. Tak na marginesie można tylko dodać, że te same osoby, które były przeciwne powstaniu w tym miejscu placu zabaw (m.in. na terenie nieużywanego boiska tuż obok przedszkola „Iskierka”), dzisiaj przypisują sobie zasługi w tym zakresie – jak widać zbliżające się wybory samorządowe czynią cuda…
Przypomnijmy, że plac zabaw będzie podzielony na dwie części. W większej z nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Natomiast w mniejszej postawione zostaną urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Cały teren zostanie ogrodzony, ustawione zostaną też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia na terenie tym powstanie kompleks rekreacyjny z nowo powstałym placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń, a także dotychczas funkcjonującym obok asfaltowym boiskiem oraz boiskiem piaszczystym przy budynku Gdańska 18, którego nawierzchnia zostanie wyrównana.
W kolejnych latach podobne obiekty mają powstać w pozostałych jednostkach osiedla.

W PARKU CORAZ ŁADNIEJ

W biuletynie nr 407 pisaliśmy o uchwale Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni w sprawie modernizacji alejek w Parku Miejskim w Janowie. Rada wówczas zdecydowała przeznaczyć środki pozyskane od Gminy z odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntu pod budowę ul. Krakowskiej na modernizację alejek w parku (szerzej na temat tej ulicy piszemy na stronie 3). Pod koniec sierpnia środki te zostały przekazane Gminie, która na wrześniowej sesji Rady Miasta dołożyła jeszcze brakujące na ten cel pieniądze.
Jak pisaliśmy, pierwszy etap prac modernizacyjnych, w ramach którego utwardzono część alejek w parku, już się zakończył. Dzięki przekazanym funduszom przez Spółdzielnię będzie można zrealizować kolejne takie prace.
Kompleksowa modernizacja ścieżek to inicjatywa radnych – Józefa Chmielewskiego i Aleksandra Kubiny, jako odpowiedź na wnioski mieszkańców zgłaszanych choćby w trakcie spółdzielczych zebrań Walnego Zgromadzenia. Nie da się ukryć, iż z parku korzystają w głównej mierze mieszkańcy naszego osiedla, tam też odbywają się festyny organizowane przez nasz Dom Kultury. Stąd decyzja by również Spółdzielnia włączyła się do tego przedsięwzięcia. Dzięki temu – w dwóch etapach – mieszkańcy zyskają utwardzone alejki, po których zwłaszcza po deszczu będzie można bez obawy przejść suchą nogą.

GDAŃSK OCZAMI JANOWSKIEGO ARTYSTY

_MG_742522 września odbył się wernisaż wystawy malarstwa mieszkańca naszego osiedla, byłego członka Rady Nadzorczej Spółdzielni, Ireneusza Leśniaka. Najnowsze dzieła artysty można oglądać w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni w „Małej galerii”. _MG_7442Jest to zbiór pt. „Gdańsk” przedstawiający różne zakątki stolicy Pom_MG_7452orza. W charakterystycznym dla siebie stylu, niemal bajkowym, niezwykle barwnym, skupiającym się na szczegółach – pan Ireneusz ukazał znane miejsca najstarszej części Gdańska.
Cykl „Gdańsk” jest kolejnym po „Aniołach Paryża” i „Cyrku” dokonaniem naszego sąsiada. Na jego wystawy każdorazowo przybywa spore grono sympatyków. Tak też było tym razem – w trakcie wernisażu sala wystawowa wypełniona była po brzegi. Patronat nad ekspozycją objął Klub Marynarki Wojennej w Gdyni, Urząd Miasta Rumi, a także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”. Obrazy będzie można oglądać do 12 października. A dla tych, którym nie uda się odwiedzić wystawy w Gdyni, Dom Kultury SM „Janowo” planuje już w listopadzie zorganizować tożsamą w sali widowiskowej. Gorąco zapraszamy. Naprawdę warto!