NOWE WYMIARY OPŁAT CZYNSZOWYCH

Informujemy, iż w związku z zakończeniem sezonu grzewczego z wymiaru opłat czynszowych zdjęta zostanie pozycja: opłata zmienna za c.o.

Ponadto zmianie (obniżce) ulega opłata za 1m3 wody i kanalizacji, która wynosi 9.32zł/m3.
Zmiany obowiązują od 1 maja 2017r.

Nowe wymiary opłat czynszowych uwzględniające powyższe zmiany zostaną dostarczone do wszystkich mieszkań.

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”
w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 

1. NR 4 PRZY UL. POMORSKIEJ 31 W RUMI
pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z w.c. – I p.
Cena wywoławcza wynosi 124.000,00zł
Mieszkanie wymaga remontu.
Oglądanie mieszkania w dniu 04.05.2017r. w godz. 9.00- 10.00

2. NR 84 PRZY UL. POMORSKIEJ 31 W RUMI
pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z w.c. – II p.
Cena wywoławcza wynosi 133.000,00 zł.
Mieszkanie wymaga remontu.
Oglądanie mieszkania w dniu 04.05.2017r. w godz.10.15- 11.15

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój 29.
Oferty z podaniem ceny należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 12.05.2017r. do godz.13.00.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej w gotówce w kasie Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Rada Nadzorcza wybrana  W dniach 4-7 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni zatwierdzili wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad oraz dokonali wyboru Rady Nadzorczej na kolejne trzy lata.

Uwaga! Uwaga!

Przypominamy, że od 1 lutego br. nie można dokonywać opłat czynszowych na konto Spółdzielni w Banku Rumia Spółdzielczym.
Osoby posiadające książeczki z numerem konta w BRS mogą z nich korzystać jedynie przy płatności za czynsz w kasie. Natomiast wpłaty na konto Banku spowodują, że środki zostaną cofnięte.
Poniżej zamieszczamy aktualne lokalizacje placówek, w których można zapłacić czynsz bez prowizji:

  • Poczta Polska (wszystkie placówki)
  • Monetia

– ul. Dąbrowskiego 125
– ul. Dąbrowskiego 2
– ul. Kosynierów 17

  • Bank Millenium, ul. Starowiejska 9
  • Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131
  • PKO BP, ul. Sobieskiego 16
  • BZ WBK, Dąbrowskiego 20
  • BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z książeczek opłat, bez prowizji dokonywane są jedynie wpłaty na drukach z książeczek zawierających konto konkretnego banku. Książeczki można otrzymać w Spółdzielni (pokój nr 8 i 30).