Zarząd Spółdzielni informuje, iż

W PONIEDZIAŁEK, 10 LISTOPADA,

biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.

W dniach od 8 – 11 listopada, w godz. od 8.00-22.00,
dyżury pełnić będą elektryk (tel. 607-978-495) i
hydraulik (tel. 607-978-497)

Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”
w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06
ogłasza przetarg ofertowy
na ustanowienie   odrębnej  własności  lokalu mieszkalnego

 Nr 1  przy ul. Gdańskiej  16  w  Rumi  
pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z  w.c. – parter
Cena wywoławcza  wynosi   128.000,00 zł.
Oglądanie  mieszkania w dniu  06.11.2014r. w godz 9.00- 10.00

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Sp-ni, pokój 29.
Oferty  z  podaniem  ceny  należy składać  w sekretariacie Sp-ni do dnia 12.11.2014r.  do  godz. 14.00.
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10%  wartości  ceny wywoławczej w gotówce w kasie Sp-ni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SM „JANOWO” W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PLANÓW ZABUDOWY JANOWA.

W „Expresie Wejherowskim” nr 37 z dnia 10 października 2014r. w artykule nieopatrzonym nazwiskiem autora,
pt. „Czy Janowo zostanie całkowicie zabudowane?”, zamieszczono nieprawdziwe, wyssane z palca informacje dotyczące możliwości zabudowy placów zabaw budynkami mieszkalnymi.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” wspólnie oświadczają, że:
Nie ma i nie będzie żadnych planów zabudowania budynkami mieszkalnymi placów zabaw w rejonie
ul. Gdańskiej 4 oraz Gdańskiej 14.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, jedynymi miejscami przewidzianymi pod zabudowę mieszkaniową na terenie naszej Spółdzielni są okolice aktualnie prowadzonej inwestycji wzdłuż ul. Pomorskiej oraz teren wokół siedziby Spółdzielni przy ulicy Dąbrowskiego 56.
Wszyscy, którzy twierdzą inaczej – strasząc mieszkańców w ramach prowadzonej przez siebie kampanii wyborczej do Rady Miasta – wprowadzają świadomie mieszkańców w błąd.

Zarząd SM „Janowo”                    Rada Nadzorcza SM „Janowo”

BUDOWA ULICY ZAKOŃCZONA

_MG_7720W ubiegłym tygodniu zakończyła się budowa odcinka ulicy Krakowskiej. Prace trwały nieco ponad miesiąc i w tym czasie powstała nawierzchnia drogi oraz miejsca parkingowe. Wybudowany fragment połączył ul. Wileńską z ulicą Poznańską.
Droga ta powstała dzięki współpracy Spółdzielni z Gminą w ramach inicjatyw lokalnych i wspólnie została sfinansowana. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy janowskiego osiedla zyskali lepszy wyjazd do głównych ulic miejskich.
_MG_7738Jak pisaliśmy, problem braku tego bardzo istotnego połączenia zgłaszali od dłuższego czasu mieszkańcy okolic ulicy Poznańskiej. W związku z tymi wnioskami prezes Zarządu Spółdzielni i jednocześnie radny miejski Józef Chmielewski rozpoczął starania, by połączenie to powstało. Teraz mieszkańcy mogą już korzystać z nowej drogi bez konieczności objeżdżania tej części osiedla naokoło, by z niej wyjechać.

REMONTY NA OSIEDLU

_MG_7834Co prawda za oknami jesień, lecz na osiedlu trwa jeszcze sezon remontowy. W ostatnim czasie wykonane zostały podejścia do klatek schodowych przy budynku Krakowska 10. Przed wejściami wykonano też inne prace: zrekultywowano teren, zasiano trawę i zasadzono rośliny. W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców, aby nie deptano po tych miejscach. Może dzięki temu już na wiosnę będzie można się cieszyć zielonym i zadbanym trawnikiem.
IMAG1962W ostatnim czasie ponadto wykonano dojazdy do garaży przy ul. Wrocławskiej (w jednym z ostatnich wydań pisaliśmy o odmalowaniu elewacji w tym zespole garażowym). Jest też odmalowywana elewacja w zespole garażowym również przy ul. Wrocławskiej – wzdłuż boiska OKS Janowo.
Zakończyło się malowanie klatek schodowych w budynku przy Poznańskiej 22, w trakcie jest natomiast w budynkach Gdańska 14 i 43. Zakończono ponadto wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych we wszystkich budynkach przewidzianych w tegorocznym planie remontów.

PLAC ZABAW JUŻ OTWARTY!

18 października_MG_7675 _MG_7666 PlacZabawAga01  _MG_7657 _MG_7647 został otwarty p_MG_7670lac zabaw na terenie jednostki „E” – tuż obok przedszkola „Iskierka”. Mimo że aura nie rozpieszczała nikogo tego dnia, na otwarcie przybyło naprawdę wielu mieszkańców osiedla z pociechami. Tego dnia po raz pierwszy dzieci mogły się powspinać, pohuśtać na nowych zabawkach. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się też część dla nieco starszych mieszkańców – siłownia „pod chmurką”. Tu do dyspozycji dorośli i młodzież mają 14 stanowisk do ćwiczeń. Oprawę muzyczną zapewnili pracownicy Domu Kultury, a maluchy mogły liczyć na coś słodkiego i jubileuszowe baloniki.