UWAGA! STREFA 30 NA OSIEDLU

Znak-drogowy-30-km.hOd jakiegoś czasu miasto wprowadza w różnych miejscach strefy zwane „Tempo 30”. Są one oznaczone charakterystycznym znakiem drogowym – takim jak pokazujemy obok. W ostatnim czasie Strefa 30 została ustanowiona na ulicy Dokerów i obejmuje poza tą ulicą również ulice Torową, Obrońców Westerplatte, Dokerów, Kolejową, Portową oraz Stoczniowców (od Dokerów do Kolejowej).

Należy pamiętać, że w Stefie 30 obowiązują następujące zasady:
– ograniczenie prędkości do 30 km/h
– skrzyżowania w strefie są równorzędne – pierwszeństwo ma pojazd z prawej strony
– progi zwalniające nie są oznakowane znakami ostrzegawczymi

Znak Strefa 30 jest ustawiony wyłącznie na wjazdach do strefy i obowiązuje na całym jej obszarze, aż do miejsca jej odwołania. Na naszym osiedlu Strefa 30 obowiązuje także na w obszarze ulic Kujawskiej, Chylońskiej, Oksywskiej i odcinku Katowickiej. W rejonach tych należy bardzo uważać, zwłaszcza że generalnie mamy tendencję do „jazdy na pamięć”.

Dzień otwarty w II LO

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego zaprasza

uczniów klas III gimnazjów w Rumi i okolicach oraz Ich Rodziców na dzień otwarty II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00.

W programie prezentacja nowej oferty edukacyjnej szkoły, wystąpienia znamienitych gości, wykładowców trójmiejskich uczelni oraz zwiedzanie szkoły.

NOWOCZESNA SPÓŁDZIELNIA – nowe możliwości

iokJuż ponad 1100 mieszkańców uzyskało dostęp do swoich kont w Internetowej Obsłudze Klienta (IOK) na stronie internetowej Spółdzielni. Posiadając indywidualne hasło wejścia, można tam sprawdzić stan konta czynszowego, specyfikację stawki czynszu, rozliczenia mediów itp.
W ostatnim czasie Spółdzielnia aktywowała w ramach IOK dodatkowy kanał informacyjny. Właśnie tą drogą będziemy dodatkowo informować o ewentualnych awariach, przeglądach, nowych wydrukach czynszowych, ważnych wydarzeniach itp. Informacje te będą się ukazywać zaraz po zalogowaniu – na stronie głównej. Dlatego zachęcamy do regularnego zaglądania na swoje konto, a mieszkańców, którzy jeszcze tego nie uczynili, do jego aktywacji. Hasło do konta można uzyskać w biurze Spółdzielni w pok. nr 7.
Przypominamy, że za pośrednictwem aplikacji Internetowej Obsługi Klienta (IOK), można również zgłosić awarię czy usterkę (od poważniejszych, związanych np. z ogrzewaniem czy hydrauliką, po drobniejsze – jak np. konieczność wymiany żarówki na klatce schodowej), jak również monitorować sposób jej załatwienia.
W tym celu należy zalogować się do IOK-u (zakładka „konta indywidualne”). Po zalogowaniu pojawi się ekran, na którym z lewej strony znajduje się pole „zgłoszenia awarii”. Po kliknięciu w to miejsce istnieje możliwość opisania awarii. W opisie awarii prosimy o podanie szczegółowych informacji o awarii, a w przypadku konieczności umówienia wejścia do lokalu prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu. Jednocześnie podajemy, iż do zgłoszeń elektronicznych dokonanych po godzinach pracy Spółdzielni dostęp będzie dopiero następnego dnia roboczego. Dlatego w przypadku awarii wymagających natychmiastowej interwencji pracownika prosimy o kontakt telefoniczny.
Przypominamy numery telefonów do pracowników dyżurujących po godzinach pracy: dyżurny elektryk – 607-978-495; hydraulik – 607-978-497

NASZ PROJEKT W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

IMAG0231Podczas zebrań Walnego Zgromadzenia (na ten temat piszemy na str. 4 i 5), które odbyły się na początku kwietnia, prezes Zarządu Józef Chmielewski i przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Piątkowski przedstawili informację na temat projektu o nazwie „Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu „Janowo” – Gdańska 37-39”, który to został zgłoszony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. Budżet obywatelski jest organizowany przez Gminę Rumia już po raz trzeci.
Projekt podpisany został w trakcie WZ przez kilkudziesięciu mieszkańców (za co dziękujemy!). Dotyczy on remontu fragmentu ulicy na wysokości bud. Gdańska 37 i 39 – aż do wyjazdu w kierunku ul. Gdańskiej. IMAG0244Remont obejmie około 70 metrów aktualnie bardzo zniszczonej nawierzchni. W ramach prac wykonane zostaną także przejścia dla pieszych w rejonie nowego placu zabaw, co na pewno poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Całkowity koszt prac szacowany jest na 200 tys. zł.
W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać tylko takie projekty, które są realizowane na gruntach gminnych i tak właśnie jest w naszym przypadku. Warto dodać, że ulica ta łączy się z ulicą Wrocławską, Krakowską i Poznańską, tak więc, jeśli się uda pozyskać fundusze na remont, poprawi się komfort jazdy w tym rejonie.
Ponadto podczas WZ przedstawiono dwa inne projekty, które związane są również z naszym osiedlem. Jeden w sprawie powstania fontanny w Parku Żelewskiego, drugi natomiast wybudowania bieżni wokół boiska „Orlik” przy zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców.
To zapewne nie wszystkie projekty, które zostaną zgłoszone, tak więc we wrześniu, kiedy odbędzie się głosowanie, będziemy mieli z czego wybierać. Oczywiście na temat głosowania będziemy pisać, gdy tylko zbliży się jego termin.