NOWY HARMONOGRAM WYWOZU WIELKOGABARYTÓW

Po przeanalizowaniu potrzeb naszych mieszkańców dotyczących częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych, a także w związku z przeprowadzonymi rozmowami z PUK Rumia dotyczącymi kosztów ich odbioru, ustalono nowe zasady, które będą obowiązywać od 1 lutego br.
Zgodnie z nowymi zasadami, pracownicy PUK będą odbierać zgromadzone odpady wielkogabarytowe dwa razy w miesiącu (a nie cztery jak dotychczas) z każdej części osiedla w następujących terminach:

  • W PIERWSZY I TRZECI WTOREK MIESIĄCA
    Z JEDNOSTKI E I D,
  • W DRUGI I CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA Z JEDNOSTKI C I OSIEDLA CENTRUM.

Najbliższy wywóz zaplanowano na 6 lutego br. z jednostek E i D oraz 8 lutego z terenu jednostki C i Osiedla Centrum. Prosimy jednocześnie
o dostosowanie się do w/w grafiku i wynoszenie gabarytów – w miarę możliwości – na dzień przed planowanym odbiorem.

Komentowanie zamknięte.