HARMONOGRAM WYWOZU WIELKOGABARYTÓW

HARMONOGRAM WYWOZU WIELKOGABARYTÓW

Przypominamy, że odpady gabarytowe z osiedla są odbierane przez PUK Rumia dwa razy w miesiącu z każdej części osiedla w następujących terminach:

W PIERWSZY I TRZECI WTOREK MIESIĄCA
Z JEDNOSTKI E I D

dot. budynków przy ul. Dąbrowskiego, Dokerów,

Gdańskiej 4-28, Katowickiej, Kujawskiej, Pomorskiej, Stoczniowców.

W DRUGI I CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA Z JEDNOSTKI C I OSIEDLA CENTRUM

dot. budynków przy ul. Elbląskiej, Gdańskiej 31-47, Gdyńskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Warszawskiej, Wileńskiej, Wrocławskiej.

Wywozy w czerwcu z jednostek E i D zaplanowane są 4 i 18 czerwca, natomiast z terenu jednostki C i Osiedla Centrum – 13 i 27 czerwca. Prosimy o dostosowanie się do w/w grafiku i wynoszenie gabarytów – w miarę możliwości – na dzień przed planowanym odbiorem.

Komentowanie zamknięte.