JAK PRACUJE BIURO SPÓŁDZIELNI

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r., mieszkańcy będą mogli – przy zachowaniu stosownych obostrzeń – załatwić część spraw osobiście w biurze Spółdzielni. W tym celu przygotowane zostanie pomieszczenie na I piętrze biura Spółdzielni (tam gdzie funkcjonowała kasa), w którym powstanie tymczasowy Punkt Obsługi Mieszkańców. Punkt ten otwarty będzie codziennie w określonych godzinach, tj.:
– w poniedziałek: 13.00 – 17.00
– wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00

W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, wizytę w Spółdzielni należy najpierw umówić telefonicznie pod numerem telefonu: 58 679-57-00 (sekretariat) na konkretny dzień i godzinę.
W pierwszej kolejności obsługiwani będą umówieni na konkretną godzinę mieszkańcy, a nieumówieni będą obsłużeni jako następni. Należy pamiętać, że w danym momencie w Punkcie Obsługi Mieszkańca obsługiwana będzie wyłącznie 1 osoba, a następna powinna oczekiwać w odległości
nie mniejszej niż 2 metry – co ma na celu zachowanie dystansu społecznego. Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi w Punkcie Obsługi Mieszkańca.
Zgodnie z zaleceniami GIS, uprzejmie prosimy, aby osoba, która przybędzie do Spółdzielni była zabezpieczona w maseczkę/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe i posiadała własny długopis. Spółdzielnia zapewni płyn dezynfekujący, z którego należy skorzystać (zdezynfekować dłonie) przed załatwieniem sprawy w POM. Jednocześnie prosimy, aby przybyła osoba nie posiadała objawów chorobowych charakterystycznych dla zarażenia SARS-COV-2.
W przypadku stwierdzenia zakażenia bądź zaistnienia w/w objawów prosimy o przełożenie terminu wizyty. Pozostała część biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi będzie nadal profilaktycznie zamknięta dla interesantów. Priorytetem będzie praca zdalna. Cały czas realizować będziemy Państwa zgłoszenia, wydawać zaświadczenia, usuwać awarie itp. – tak jak dotychczas.

Dom Kultury jest nieczynny do odwołania. Tym samym profilaktycznie odwołane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia, warsztaty i imprezy wew. Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Prosimy o zgłaszanie spraw i kontakt ze Spółdzielnią:

– Umówienie wizyty w Spółdzielni: 58 679-57-00
– telefonicznie:
• sekretariat: 58 679-57-00,
• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• dział techniczno-eksploatacyjny:

♦ zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43

♦ stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44

♦ zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta)
– za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczona została SKRZYNKA PODAWCZA, w której można zostawić pisma, wnioski, zgłoszenia, faktury, itp.

KOMUNIKAT!

UWAGA!
W związku z awarią na stacji wymienników ciepła OPEC do ok. godz. 12:00 potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody dla Mieszkańców z ulic:
Gdańska 31, 33;
Wrocławska 28, 31;
Krakowska 10;
Elbląska 5;
Opolska 2, 5.
Firma OPEC zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.

INFORMACJA dla osób regulujących opłaty za mieszkanie gotówkowo w Banku Millennium.

W związku ze znaczącym (100%) wzrostem prowizji w BANKU MILLENNIUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” od 5 października 2020 r. zaprzestaje pokrywania kosztów prowizji za osoby dokonujące wpłat gotówkowych za mieszkanie (czynsz) w oddziałach powyższego banku.
Aktualnie pozostaje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w następujących placówkach:
• Poczta Polska (wszystkie placówki)
• PKO BP S.A., ul. Dąbrowskiego 53U/1, ul. Sobieskiego 16
• Monetia, ul. Dąbrowskiego 2
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Spółdzielni pozostają bez zmian:
Millennium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
Santander Bank Polska S.A. 49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
PKO BP S.A. 69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
PeKaO S.A. 63 1240 3523 1111 0000 4330 3551

Nowe wymiary czynszowe

Informujemy, że w związku z planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego mieszkańcy otrzymali nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od 1 października 2020 r.

W związku z podwyżką taryf dostawców mediów OPEC Sp. z o.o. i PGE Energia Ciepła S. A. w nowym wymiarze opłat czynszowych zostaną uwzględnione zmiany ceny: dla opłaty stałej i zmiennej za c.o. oraz podgrzania wody, które wynoszą:

Ogrzewanie –cena GJ

  • Budynki wysokoparametrowe -78,19 zł/GJ
  • Budynki ze stacji grupowej -78,09 zł/GJ

Podgrzanie wody

  • Jednostka E- 0,375×78,09 – 29,28 zł/m3
  • Jednostka D i C- 0,365×78,09 – 28,50 zł/m3
  • pozostałe budynki wysokoparametrowe -78,19×0,250 -19,55 zł/m3

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.120. 324.D.2020.KR. z dnia 13.08.2020 r., zatwierdzono również wyższą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena wody wzrasta z 3,92 zł do 4,20 zł/brutto za m3.

Cena za odprowadzenie ścieków wzrasta z 5,39 do 5,49 zł/brutto za  m3.

Jednocześnie informujemy, że zmianę cen wprowadzono mimo, że dotychczasowa taryfa obowiązywać miała do dnia 17 maja 2021 r.

NOWA TARYFA ZA CIEPŁO I ROZLICZANIE MEDIÓW

Z dniem 01.08.2020r. wchodzi w życie nowa taryfa wytwórcy ciepła PGE Energa Ciepła S. A. i nowa taryfa OPEC. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w naszej Spółdzielni w wymiarze opłat czynszowych od 01.10.2020r., a niewielkie różnice wynikające ze zmian cen, zostaną uwzględnione w najbliższym rozliczeniu mediów.

UWAGA

Drodzy Mieszkańcy!
Informujemy, że ze względu na prace serwisowo-konserwacyjne przeprowadzane przez OPEC Sp. z o.o. Gdynia na węźle cieplnym przy ul. Gen. Andersa 7, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniu 20.07.2020r. od godz. 8:00 do godz. 11.00 dla Mieszkańców z ulic:
– ul. Poznańskiej 2, 4, 8 10, 12, 14, 16,
– ul. Opolska 5,
– u. Szczecińska1, 18,
– Warszawska 23, 25, 27, 29.
Jednocześnie OPEC Sp. z o.o. Gdynia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.