INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE

Informujemy, że w naszej Spółdzielni, w ramach rachunku bieżącego w banku PKO BP, uruchomiono system płatności masowych. Celem wprowadzenia systemu jest między innymi:

  • jednoznaczna identyfikacja płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale – bezpośrednie przypisanie jej do konkretnego płatnika;
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów ewidencjonowania przelewów;
  • zmniejszenie kosztów i czasu obsługi płatności.

W związku z powyższym, do każdego lokalu mieszkalnego/garażu został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on widoczny na każdym wyemitowanym druku opłat eksploatacyjnych/rozliczeń mediów oraz na naszej stronie internetowej (po zalogowaniu się w zakładce „konta indywidualne” – Internetowa Obsługa Kontrahenta). Indywidualne rachunki mogą być wykorzystywane zarówno przy realizacji przelewów bankowych, jak i wpłat gotówkowych (bez prowizji w placówkach Poczty Polskiej, Monetii i oddziałach banku PKO BP). W okresie przejściowym bez zmian pozostają numery kont bankowych Spółdzielni, jednak już teraz zachęcamy do regulowania opłat na personalizowane rachunki systemu płatności masowych.

Zautomatyzowanie rozliczeń powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Spółdzielni, a to znacząco usprawnia pracę. Dział Księgowości

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK

Jak co roku zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Komisję Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni konkursie na „Najpiękniejszy Ogród i Balkon SM „Janowo”. Członkowie Komisji zachęcają wszystkich mieszkańców do upiększania swoich balkonów i ogródków.

Wszyscy miłośnicy zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś (jednak za zgodą właściciela) balkon lub ogródek do 31 lipca 2022 r. Zgłoszenia składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ns@smj-rumia.pl, bądź w formie papierowej do sekretariatu biura Spółdzielni lub do skrzynki umieszczonej przy wejściu do biura Spółdzielni. Mile widziane zdjęcia (max. 5 sztuk). Prosimy koniecznie podać w zgłoszeniu numer kontaktowy.

Przegląd balkonów i ogródków przydomowych będzie miał miejsce w sierpniu po dokonaniu wszystkich zgłoszeń. Komisja dokona wyboru najpiękniejszych aranżacji. Osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody.

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 16 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Nowe stawki z tym związane zostaną uwzględnione w naszej Spółdzielni w wymiarze opłat czynszowych od 1 października 2022 r., a wszelkie różnice wynikające ze zmian cen, zostaną uwzględnione w kolejnym rozliczeniu mediów.

Jednocześnie informujemy, iż rozliczenie opłat za ciepło za sezon 2021/22 zostanie dokonane na dotychczasowych zasadach.

Aleja klonów z okazji 30-lecia istnienia Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

Dla upamiętnienia obchodów 30-lecia istnienia Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, a także w ramach projektu „Rumia oczami dziecka”, w bliskim sąsiedztwie szkoły – na terenie naszego osiedla – powstała „Aleja klonów Ekologa”.
W ramach współpracy, Aleja powstała na udostępnionym przez Spółdzielnię terenie, wzdłuż ciągów pieszych w „kwadracie” budynków Gdańska 26/28 i Pomorska 29/31. Pod czujnym okiem pracowników Spółdzielni, uczniowie najstarszych klas „Ekologa” posadzili blisko 20 sadzonek drzew: klonu zwyczajnego. Sadzonki ufundowane zostały przez szkolną społeczność.
Przy tej okazji, serdecznie gratulujemy Jubileuszu 30-lecia oraz życzymy

dalszej owocnej pracy dydaktyczno-wychowawczej dla całego grona pedagogicznego, a uczniom wielu sukcesów i przyjemności z czerpania wiedzy.

Niech świętowany Jubileusz stanie się inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń!