Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi

serdecznie zaprasza Członków Spółdzielni na

 

WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w sali konferencyjno-widowiskowej w „Strefie dla Was” mieszczącej się
w pawilonie handlowo-usługowym przy ulicy Pomorskiej nr 11 w Rumi,

według poniższego harmonogramu:

 

data godz. budynki

Część I

21.05.2024 r.

WTOREK

18.00 Dąbrowskiego 52, 56A, 56B, 56C; Dokerów 1, 3, 7; Gdańska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Krakowska 10; Stoczniowców 2K, 2M, 2T, 2U, 2W, 5, 11, Wrocławska 31; garaże wolnostojące.

Część II

22.05.2024 r.

ŚRODA

18.00 Gdańska 22, 24, 26, 28; Katowicka 17; Kujawska 2, 4, 15;

Pomorska 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 17C, 17D, 17E, 19, 21, 23, 25, 29, 31.

Część III

23.05.2024 r.

CZWARTEK

18.00 Elbląska 5; Gdańska 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Gdyńska 53, 55, 62, 66; Opolska 2, 4, 5; Poznańska 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Szczecińska 1, 18; Warszawska 23, 24, 25, 26, 27, 29; Wileńska 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30; Wrocławska 28, 33, 35, 37.

 

Komplet materiałów na WZ będzie wyłożony w sali konferencyjnej pok. 104 w siedzibie Spółdzielni w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 56 od dnia 07.05.2024 r.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z materiałami
w godzinach:

pon.          8.00 – 16.00
wt. – czw.  8.00 – 14.00
pt.            8.00 – 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołów Walnego Zgromadzenia SM „Janowo” odbytego w dniach 16-18 maja 2023 roku.
 7. Przedstawienie następujących sprawozdań:
  • z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023,
  • finansowego Spółdzielni wraz z informacją na temat sposobu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  • z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023.
 8. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie przez prezydium projektów uchwał i głosowanie –
  w następujących sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sposobu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągać przy realizacji projektów w ramach programu Dostępność Plus.
 • Dyskusja – wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

 

 

UWAGA!!!

Członek Spółdzielni posiadający więcej niż jedno mieszkanie czy garaż, które przynależą do różnych części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 60 ust. 5 Statutu SM „Janowo”, może uczestniczyć wyłącznie w jednej – wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia.

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU WIELKOGABARYTÓW

Po przeanalizowaniu potrzeb naszych mieszkańców dotyczących częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych, a także w związku z przeprowadzonymi rozmowami z PUK Rumia dotyczącymi kosztów ich odbioru, ustalono nowe zasady, które będą obowiązywać od 1 lutego br.
Zgodnie z nowymi zasadami, pracownicy PUK będą odbierać zgromadzone odpady wielkogabarytowe dwa razy w miesiącu (a nie cztery jak dotychczas) z każdej części osiedla w następujących terminach:

 • W PIERWSZY I TRZECI WTOREK MIESIĄCA
  Z JEDNOSTKI E I D,
 • W DRUGI I CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA Z JEDNOSTKI C I OSIEDLA CENTRUM.

Najbliższy wywóz zaplanowano na 6 lutego br. z jednostek E i D oraz 8 lutego z terenu jednostki C i Osiedla Centrum. Prosimy jednocześnie
o dostosowanie się do w/w grafiku i wynoszenie gabarytów – w miarę możliwości – na dzień przed planowanym odbiorem.

Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na dachach budynków Wrocławska 31 oraz Krakowska 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcia polegające na budowie na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 16,56 kWp każda, których źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Więcej na temat realizacji projektów:

Grant OZE – grant na zakup, montaż, budowę instalacji odnawialnego źródła energii dla budynku Krakowska 10 – Pobierz

Grant OZE – grant na zakup, montaż, budowę instalacji odnawialnego źródła energii dla budynku Wrocławska 31 – Pobierz

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku Krakowska 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,56 kWp, którego źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Finansowanie:

Koszt wykonania instalacji: 103.258,00 netto zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 47.331,26 zł

Opis przedsięwzięcia:

Instalacja OZE do wytwarzania energii z promieniowania słonecznego będzie znajdowała się na budynku Krakowska 10. Wszystkie planowane urządzenia systemu fotowoltaiki wraz z ich podłączeniem poprzez inwertery/przekształtniki do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku projektuje się na dachu opisanej nieruchomości. W ten sposób poprzez zjawisko autokonsumpcji uda się maksymalnie wykorzystać „zieloną” energię obniżając rachunki za energię elektryczną części wspólnych. Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 16,56 kWp na potrzeby pokrycia energii elektrycznej pobieranej przez części wspólne w budynku, w tym: 4 windy, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. System fotowoltaiczny będzie podzielony na cztery równe części o wielkości 4,14 kWp każda. Takie grupy paneli wraz z inwerterem będą wpięte w punkty zasilania obwodu administracyjnego  każdej klatki schodowej. W projekcie zastosowano system fotowoltaiczny z optymalizacją ze względu na dużą ilość cienia na dachu powstającą od istniejącej infrastruktury np. kominki, wywietrzniki, nadbudówki dźwigu. Rozwiązanie takie zwiększa produkcję przez eliminację efektu cienia i przesyła bardzo dokładne informacje o aktualnym stanie instalacji – produkcja, uszkodzenia, wykryte wady. Dodatkowo system charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa użytkowania: AFCI wykrywanie łuków elektrycznych oraz system SafeDC wyłączający napięcie w części dachowej instalacji w przypadku wykrycia jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, akcji służb ratowniczych czy włączeń zasilania. Przewidywana roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej: 16.821 kWh/rok, energia oddana do sieci: 12.225 kWh/rok, przewidywana autokonsumpcja – udział 27,1 %, oszczędność nieodnawialnej energii pierwotnej: 4.597 kWh, ograniczenie emisji 11,909 t CO2/rok.

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku Wrocławska 31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,56 kWp, którego źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Finansowanie:

Koszt wykonania instalacji: 103.258,00 netto zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 47.327,02 zł

Opis przedsięwzięcia:

Instalacja OZE do wytwarzania energii z promieniowania słonecznego będzie znajdowała się na budynku Wrocławska 31. Wszystkie planowane urządzenia systemu fotowoltaiki wraz z ich podłączeniem poprzez inwertery/przekształtniki do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku projektuje się na dachu opisanej nieruchomości. W ten sposób poprzez zjawisko autokonsumpcji uda się maksymalnie wykorzystać „zieloną” energię obniżając rachunki za energię elektryczną części wspólnych. Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 16,56 kWp na potrzeby pokrycia energii elektrycznej pobieranej przez części wspólne w budynku, w tym: 4 windy, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. System fotowoltaiczny będzie podzielony na cztery równe części o wielkości 4,14 kWp każda. Takie grupy paneli wraz z inwerterem będą wpięte w punkty zasilania obwodu administracyjnego  każdej klatki schodowej. W projekcie zastosowano system fotowoltaiczny z optymalizacją ze względu na dużą ilość cienia na dachu powstającą od istniejącej infrastruktury np. kominki, wywietrzniki, nadbudówki dźwigu. Rozwiązanie takie zwiększa produkcję przez eliminację efektu cienia i przesyła bardzo dokładne informacje o aktualnym stanie instalacji – produkcja, uszkodzenia, wykryte wady. Dodatkowo system charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa użytkowania: AFCI wykrywanie łuków elektrycznych oraz system SafeDC wyłączający napięcie w części dachowej instalacji w przypadku wykrycia jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, akcji służb ratowniczych czy włączeń zasilania. Przewidywana roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej: 16.759 kWh/rok, energia oddana do sieci: 12.145 kWh/rok, przewidywana autokonsumpcja – udział 27,3 %, oszczędność nieodnawialnej energii pierwotnej: 4.614 kWh, ograniczenie emisji 11,865 t CO2/rok.

UWAGA!

OPEC Sp. z o. o. informuje, że, 20-21 maja br. od godz. 8:00 do godz. 14:00 dla mieszkańców budynków:
* Gdańska 22, 24, 26, 28,
* Kujawska 2, 4, 15,
* Pomorska 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31,
nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na węźle cieplnym.
Pracownicy firmy OPEC zapewniają, że pełna sprawność systemu ciepłowniczego powróci tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

BRAK CIEPŁEJ WODY – 25.04.2024 r.

OPEC Sp. z o. o. informuje, że,25 kwietnia br. od godz. 8:00 do godz. 15:00 dla mieszkańców budynku Gdańska kl. 39 A, B, C, D
nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac remontowych w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Pracownicy firmy OPEC zapewniają, że pełna sprawność systemu ciepłowniczego powróci tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

BRAK CIEPŁEJ WODY – 23.04.2024 r.

OPEC Sp. z o. o. informuje, że 23 kwietnia br. od godz. 8:00 do godz. 15:00 dla mieszkańców budynku Gdańska 41 kl. D, E, F nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac remontowych w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Pracownicy firmy OPEC zapewniają, że pełna sprawność systemu ciepłowniczego powróci tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Plan wymiany rozdzielnic elektrycznych

W związku z wymianą rozdzielnic elektrycznych poniżej przedstawiamy harmonogram wymiany:

12.03.2024 r. w godz. 8:00-14:00

ul. Poznańska 2 kl. A i B

13.03.2024 r. w godz. 8:00-14:00

ul. Poznańska 2, kl. C, D, E

14.03.2024 r. w godz. 8:00 – 14:00

ul. Poznańska 4, kl. A, B, C

15.03.2024 r. w godz. 8:00-14:00

ul. Poznańska 4, kl. D, E, F.