IOK – brak możliwości logowania przez Internet Explorer

Szanowni Państwo,

SM Janowo informuje, że od 1 maja 2021 r. ze względów technicznych nie będzie możliwości logowania się na swoje konta IOK poprzez przeglądarkę Internet Explorer. Dlatego zachęcamy do logowania się z innych przeglądarek które są na bieżąco aktualizowane (np. Google Chrome, Firefox, Opera i inne).

UWAGA – akcja przewonienia gazu!

Informujemy, że Gazownia w Rumi w dniach 26-28.10.2021 r. przeprowadzi akcję przewonienia gazu celem wykrycia ewentualnych nieszczelności.
Wszelkie stwierdzone nieszczelności należy zgłaszać do Gazowni w Rumi (ul. Hodowlana) pod numerem tel. 58 679-96-00 lub do działu techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni pod numerami tel. 058-679-57-42/-43.
SM „Janowo”

Nowe wymiary czynszowe

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego mieszkańcy otrzymali nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od 1 października 2021 r.

W związku z podwyżką taryf dostawców mediów PGE Energia Ciepła S. A. i PEWiK Gdynia w nowym wymiarze opłat czynszowych zostaną uwzględnione zmiany ceny: dla opłaty stałej i zmiennej za c.o., podgrzania wody, dostawy wody i odbioru kanalizacji, które wynoszą:

Ogrzewanie –cena GJ

  • Budynki wysokoparametrowe -80,78 zł/GJ
  • Budynki ze stacji grupowej -80,68 zł/GJ

Podgrzanie wody

  • Jednostka E – 30,25 zł/m3
  • Jednostka D i C – 29/45 zł/m3
  • pozostałe budynki wysokoparametrowe -20,20 zł/m3

 

Cena za m3 wody i kanalizacji wynosi 10,47zł za 1m3.

Jednocześnie informujemy, że są to koszty zupełnie niezależne od Spółdzielni.

 

INFORMACJA dla osób regulujących opłaty za mieszkanie gotówkowo w Banku Millennium.

W związku ze znaczącym (100%) wzrostem prowizji w BANKU MILLENNIUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” od 5 października 2020 r. zaprzestaje pokrywania kosztów prowizji za osoby dokonujące wpłat gotówkowych za mieszkanie (czynsz) w oddziałach powyższego banku.
Aktualnie pozostaje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w następujących placówkach:
• Poczta Polska (wszystkie placówki)
• PKO BP S.A., ul. Dąbrowskiego 53U/1, ul. Sobieskiego 16
• Monetia, ul. Dąbrowskiego 2
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Spółdzielni pozostają bez zmian:
Millennium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
Santander Bank Polska S.A. 49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
PKO BP S.A. 69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
PeKaO S.A. 63 1240 3523 1111 0000 4330 3551

Prace nad pomocą dla najemców mieszkań

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektami pod nazwą „Impuls dla Gospodarki”. Jeden z projektów zakłada pomoc najemcom mieszkań z najpoważniejszymi problemami finansowymi spowodowanymi pandemią. Osoby te będą mogły ubiegać się o maksymalnie 75 procent dopłaty do czynszu, nie więcej jednak niż 1500 złotych miesięcznie. Dopłaty obejmą wszystkich najemców niezależnie od tego, czy korzystają z mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osób prywatnych lub firm.
Najemca, który będzie chciał skorzystać z pomocy, będzie musiał najpierw wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego do gminy. Jeżeli go otrzyma, dodatek ten pokryje część wydatków mieszkaniowych, a resztę pokryje dopłata od państwa. Dopłata taka będzie przysługiwać przez 6 miesięcy.
Najemcy będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.
Jeśli parlament się zgodzi, to taki program miałby się rozpocząć już od 1 lipca, przy czym zaproponowano, aby zarówno dodatek, jak i dopłata mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.