Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) i zwiększającą się ilość przypadków osób zakażonych informujemy, że

do odwołania
biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi,
ul. Dąbrowskiego 56 zostaje
profilaktycznie zamknięte dla interesantów.
Pracujemy dla Państwa zdalnie.

Prosimy o zgłaszanie spraw i kontakt ze Spółdzielnią:

– telefonicznie:
   • sekretariat: 58 679-57-00,
• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• dział techniczno-eksploatacyjny:
– zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43
– stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44
– zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl

– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta) za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczona została SKRZYNKA PODAWCZA, w której można zostawić pisma, wnioski, zgłoszenia, faktury, itp.

Dom Kultury jest nieczynny do odwołania. Tym samym profilaktycznie odwołane zostają wszystkie zaplanowane zajęcia, warsztaty i imprezy.

Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOMU KULTURY

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

 

Chcielibyśmy poinformować o dalszych krokach podejmowanych w sprawie prowadzenia działalności w budynku Domu Kultury.

 

Tak jak pisaliśmy, wolą Rady Nadzorczej i Zarządu było prowadzenie rozmów z władzami Rumi, w celu wypracowania rozwiązania tej trudnej sytuacji, jaką była konieczność zamknięcia Domu Kultury. Na naszą prośbę odbyło się spotkanie z władzami Rumi, w trakcie którego padła propozycja, aby na okres dwóch lat miasto zatrudniło pracowników DK, a Spółdzielnia zobligowała się utrzymać obiekt w tym okresie. Wydawać się mogło, że obie strony były otwarte na tę propozycję. Czekaliśmy na potwierdzenie tej informacji z Gminy czy takie rozwiązanie jest możliwe przez nią do zrealizowania. Niestety, mimo umówionego terminu na otrzymanie tej informacji, póki co nie doczekaliśmy się jej. Ale za to czegoś innego już tak…

 

W ostatnim czasie na antenie jednej z lokalnych tv ukazał się krótki news (reportaż) na temat zakończenia działalności spółdzielczego Domu Kultury. Wśród wypowiedzi znalazły się te wyrażone przez kierownika DK, burmistrza Rumi czy proboszcza janowskiej parafii. Wszyscy chcą, aby Dom Kultury działał, ale nikt już nie mówił jak sfinansować koszty jego utrzymania. Niestety zabrakło stanowiska Spółdzielni, a także co istotne aktualnych informacji.

Burmistrz Rumi mówił o propozycji wsparcia, ale nie wspominał, że miało ono polegać na przeznaczeniu środków na imprezy, których przecież przez pandemię nie można organizować. Nie mówił, że miasto o tym wie, że przesłano nam taką właśnie informację, że musimy coś innego wymyślić… Więc wymyśliliśmy. Nie wspomniał nic na temat pism ze strony Spółdzielni, przeprowadzonych rozmów czy ostatnich ustaleń. A szkoda. Mimo, że czekamy nadal na informację na temat możliwości zatrudnienia pracowników DK przez Gminę. A teraz jesteśmy zaskoczeni…

Jesteśmy zaskoczeni narracją władz miasta, tym bardziej, że przed nami kolejne rozmowy na temat dalszej działalności w Domu Kultury. Równie zaskoczeni jesteśmy brakiem jakiejkolwiek rzetelności ze strony niezależnej tv – która nie skontaktowała się ze Spółdzielnią – być może nie byłby to taki interesujący „news”.

 

Aktualnie prowadzone są rozmowy z potencjalnym najemcą pomieszczeń DK, który jest zainteresowany prowadzeniem w nich działalności edukacyjnej, a także innej – w tym społeczno-kulturalnej. Zależy nam bardzo, by miejsce to nie straciło dotychczasowego charakteru. Liczymy, że uda nam się dojść do porozumienia. Liczymy też na wsparcie miasta w tym zakresie, tym bardziej, że je powszechnie deklaruje.

Nasze działania są konkretne, a nie nastawione na rozgłos medialny. I o tych konkretach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zarząd Spółdzielni

 

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

W dniu 14.12.2020 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zapadła decyzja w sprawie zamknięcia Domu Kultury SM „Janowo”.
Funkcjonowanie DK niejednokrotnie było przedmiotem dyskusji w kontekście finansowania jego utrzymania i organizacji samych imprez. Mimo różnych wniosków w poprzednich latach zarówno Zarząd, Rada Nadzorcza, a także Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni wychodziło z założenia, że dopóki Spółdzielnia miała odpowiednie dochody z działalności gospodarczej pozwalające na pokrywanie kosztów prowadzenia działalności kulturalnej, nie było powodu, aby tego nie robić.
Nie trzeba nikomu wyjaśniać jednak, że od marca tego roku wszyscy borykamy się z olbrzymimi problemami w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju i w świecie. Właściwie od marca br. działalność Domu Kultury jest zawieszona. Gdy tylko obostrzenia zostały nieco zminimalizowane zorganizowaliśmy kilka imprez, jednakże nie miały one dużej frekwencji. I trudno się temu dziwić, mieszkańcy bowiem się boją. A od listopada po raz kolejny działalność – decyzją władz państwowych – w całości została wstrzymana i nic nie zapowiada, że stan ten się zmieni w najbliższym czasie.

Podczas przygotowywania planów gospodarczych na kolejny rok zaszła konieczność analizy kosztów utrzymania i funkcjonowania Domu Kultury. Roczne wydatki na ten cel opiewają na kwotę ponad 500 tysięcy złotych, z czego blisko 400 tysięcy – to koszty stałe, tj. wynagrodzenia pracowników i opłaty eksploatacyjne. I koszty te muszą być pokrywane, niezależnie od tego czy imprezy są organizowane czy też nie. Do tej pory koszty utrzymania placówki pokrywane były z dochodów z działalności gospodarczej Spółdzielni. Niestety dochody te uległy znaczącemu obniżeniu, ponieważ inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego na początku 2021 roku zostaną zakończone, a odsetek bankowych nie pozyskujemy z uwagi na bliskie zeru stopy procentowe (w ciągu kilku lat dochody z tego tytułu spadły z 350 tys. zł do 1 tys. zł).

Podstawowym obowiązkiem Spółdzielni jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych w niepogorszonym stanie, dbanie o otoczenie, utrzymanie porządku, usuwanie awarii, a w konsekwencji utrzymanie wartości mieszkań. Nie jest obowiązkiem, a jedynie możliwością, prowadzenie działalności kulturalnej. Z uwagi na to, że naszym priorytetem jest przede wszystkim troska o wszystkich mieszkańców Spółdzielni, należało dokonać niełatwego wyboru. Niestety działalność kulturalna w takich okolicznościach schodzi na dalszy plan. Tym bardziej, że ta działalność faktycznie nie jest prowadzona, a gdy była korzystała z niej nieduża ilość osób w stosunku do wszystkich zamieszkałych w Spółdzielni.

Przed podjęciem decyzji, wystąpiliśmy do władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich o wsparcie. Niestety – poza jak każdego roku wsparciem finansowania imprez (ale, nie utrzymania placówki) ze strony Gminy Rumia – na inne dofinansowanie nie możemy liczyć. Miasto może przeznaczyć środki na imprezy, ale skorzystać z tych funduszy moglibyśmy wyłącznie w przypadku, gdyby te imprezy odbyły się. Miasto zaproponowało również wykupienie pomieszczeń, w których mieści się filia Biblioteki Miejskiej. Faktycznie jednorazowo Spółdzielnia zyskałaby jakąś kwotę, ale pozbawiłaby się majątku wszystkich członków i dochodu przez kolejne lata z najmu, a ponadto taką decyzję mogłoby podjąć wyłącznie Walne Zgromadzenie członków.

Jaki więc był wybór?

Jeśli chcielibyśmy utrzymania obecnego stanu rzeczy – co oznacza, że Dom Kultury funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, przy czym aktualnie pracownicy nie pracują, a imprezy nie odbywają się – to mieszkańcy musieliby wprost dopłacić do czynszu z tego tytułu 0,19 zł od metra kwadratowego mieszkania na miesiąc. A przecież musimy mieć na względzie, że każdego roku podwyżki cen energii cieplnej czy elektrycznej, wody, podatków czy innych opłat (w tym za deszczówkę) sięgają kilku czy nawet kilkunastu procent. I to stanowi olbrzymie obciążenie naszych mieszkańców.
A dodatkowo mieszkańcy narażeni są i odczuwają efekty recesji gospodarczej, zmniejszonych wpływów do domowego budżetu, a nawet utraty pracy. Dlatego też, zdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu, nie możemy przerzucić kosztów utrzymania niedziałającej placówki bezpośrednio na mieszkańców Spółdzielni.

Z bogatej oferty faktycznie korzystali nie tylko mieszkańcy Spółdzielni, ale również Rumi i okolicznych miast. Jesteśmy świadomi tego. I naprawdę jest to bardzo ciężka decyzja, ale niestety z uwagi na obecną sytuację – zaistniała taka konieczność. Zwłaszcza, że nic nie zapowiada, aby i w kolejnym roku sytuacja się unormowała.
Prowadzenie takiej działalności to zadanie własne gminy, a mieszkańcy Spółdzielni partycypują w budowaniu jej dochodu. Imprezy organizowane przez spółdzielczy Dom Kultury kierowane były do wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko do mieszkańców Spółdzielni. Natomiast koszty działalności (mimo wsparcia UM Rumia) w przeważającej mierze ponoszone były przez Spółdzielnię. W obecnych czasach kryzysu niestety tak nadal być nie może, ponieważ Spółdzielnia, z powodów o których piszemy, środków na taki cel po prostu nie ma. Warto podkreślić, że Spółdzielnia wstrzymała finansowanie placówki, co nie oznacza braku możliwości dalszego prowadzenia takiej działalności  w tym miejscu. Dlatego będziemy prowadzić rozmowy, w pierwszej kolejności z władzami miasta, w sprawie dalszego prowadzenia działalności na zasadach najmu. Tym bardziej, że miasto deklarowało wsparcie dla funkcjonowania Domu Kultury, a także chęć do prowadzenia rozmów.

Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA dla osób regulujących opłaty za mieszkanie gotówkowo w Banku Millennium.

W związku ze znaczącym (100%) wzrostem prowizji w BANKU MILLENNIUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” od 5 października 2020 r. zaprzestaje pokrywania kosztów prowizji za osoby dokonujące wpłat gotówkowych za mieszkanie (czynsz) w oddziałach powyższego banku.
Aktualnie pozostaje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w następujących placówkach:
• Poczta Polska (wszystkie placówki)
• PKO BP S.A., ul. Dąbrowskiego 53U/1, ul. Sobieskiego 16
• Monetia, ul. Dąbrowskiego 2
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Spółdzielni pozostają bez zmian:
Millennium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
Santander Bank Polska S.A. 49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
PKO BP S.A. 69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
PeKaO S.A. 63 1240 3523 1111 0000 4330 3551