Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06

ogłasza przetarg ofertowy

na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Nr 76 przy ul. Stoczniowców 5 w Rumi

pow. użyt. 32,53m2 – 2p + k, łazienka – III piętro

Cena wywoławcza wynosi 143.000,00 zł.

Mieszkanie wymaga remontu.

Oglądanie mieszkania w dniu 11.04.2019r. w godz 900– 1000

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój 29.

Oferty z podaniem ceny należy składać w sekretariacie Sp-ni do dnia 15.04.2019r. do godz.1600.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej w gotówce w kasie Sp-ni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA! CZASOWE UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji przy ul. Dąbrowskiego 56 mogą nastąpić tymczasowe utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie. Z uwagi na prowadzone prace czasowo będzie wyłączony dotychczasowy wjazd na teren administracji Spółdzielni. Jednocześnie wyjaśniamy, że został uruchomiony drugi wjazd, z którego prosimy korzystać. Wejście dla pieszych pozostaje bez zmian. Przepraszamy za utrudnienia.

Przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb ciepłej wody

OPEC Gdynia Sp. z o.o. informuje, że dnia 19.03.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00 zostanie wstrzymana dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej do następujących budynków:
– Gdańska 22, 24, 26, 28
– Kujawska 2, 4, 15
– Pomorska 29, 31
Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii ciepłowniczej.
OPEC Gdynia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.

Informacja

Informujemy, że Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Rumi przy ul. Morskiej 26 od 13 lutego 2019 nie przyjmuje wpłat gotówkowych.