Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na dachach budynków Wrocławska 31 oraz Krakowska 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcia polegające na budowie na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 16,56 kWp każda, których źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Więcej na temat realizacji projektów:

Grant OZE – grant na zakup, montaż, budowę instalacji odnawialnego źródła energii dla budynku Krakowska 10 – Pobierz

Grant OZE – grant na zakup, montaż, budowę instalacji odnawialnego źródła energii dla budynku Wrocławska 31 – Pobierz

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku Krakowska 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,56 kWp, którego źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Finansowanie:

Koszt wykonania instalacji: 103.258,00 netto zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 47.331,26 zł

Opis przedsięwzięcia:

Instalacja OZE do wytwarzania energii z promieniowania słonecznego będzie znajdowała się na budynku Krakowska 10. Wszystkie planowane urządzenia systemu fotowoltaiki wraz z ich podłączeniem poprzez inwertery/przekształtniki do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku projektuje się na dachu opisanej nieruchomości. W ten sposób poprzez zjawisko autokonsumpcji uda się maksymalnie wykorzystać „zieloną” energię obniżając rachunki za energię elektryczną części wspólnych. Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 16,56 kWp na potrzeby pokrycia energii elektrycznej pobieranej przez części wspólne w budynku, w tym: 4 windy, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. System fotowoltaiczny będzie podzielony na cztery równe części o wielkości 4,14 kWp każda. Takie grupy paneli wraz z inwerterem będą wpięte w punkty zasilania obwodu administracyjnego  każdej klatki schodowej. W projekcie zastosowano system fotowoltaiczny z optymalizacją ze względu na dużą ilość cienia na dachu powstającą od istniejącej infrastruktury np. kominki, wywietrzniki, nadbudówki dźwigu. Rozwiązanie takie zwiększa produkcję przez eliminację efektu cienia i przesyła bardzo dokładne informacje o aktualnym stanie instalacji – produkcja, uszkodzenia, wykryte wady. Dodatkowo system charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa użytkowania: AFCI wykrywanie łuków elektrycznych oraz system SafeDC wyłączający napięcie w części dachowej instalacji w przypadku wykrycia jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, akcji służb ratowniczych czy włączeń zasilania. Przewidywana roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej: 16.821 kWh/rok, energia oddana do sieci: 12.225 kWh/rok, przewidywana autokonsumpcja – udział 27,1 %, oszczędność nieodnawialnej energii pierwotnej: 4.597 kWh, ograniczenie emisji 11,909 t CO2/rok.

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku Wrocławska 31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,56 kWp, którego źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Finansowanie:

Koszt wykonania instalacji: 103.258,00 netto zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 47.327,02 zł

Opis przedsięwzięcia:

Instalacja OZE do wytwarzania energii z promieniowania słonecznego będzie znajdowała się na budynku Wrocławska 31. Wszystkie planowane urządzenia systemu fotowoltaiki wraz z ich podłączeniem poprzez inwertery/przekształtniki do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku projektuje się na dachu opisanej nieruchomości. W ten sposób poprzez zjawisko autokonsumpcji uda się maksymalnie wykorzystać „zieloną” energię obniżając rachunki za energię elektryczną części wspólnych. Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 16,56 kWp na potrzeby pokrycia energii elektrycznej pobieranej przez części wspólne w budynku, w tym: 4 windy, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. System fotowoltaiczny będzie podzielony na cztery równe części o wielkości 4,14 kWp każda. Takie grupy paneli wraz z inwerterem będą wpięte w punkty zasilania obwodu administracyjnego  każdej klatki schodowej. W projekcie zastosowano system fotowoltaiczny z optymalizacją ze względu na dużą ilość cienia na dachu powstającą od istniejącej infrastruktury np. kominki, wywietrzniki, nadbudówki dźwigu. Rozwiązanie takie zwiększa produkcję przez eliminację efektu cienia i przesyła bardzo dokładne informacje o aktualnym stanie instalacji – produkcja, uszkodzenia, wykryte wady. Dodatkowo system charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa użytkowania: AFCI wykrywanie łuków elektrycznych oraz system SafeDC wyłączający napięcie w części dachowej instalacji w przypadku wykrycia jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, akcji służb ratowniczych czy włączeń zasilania. Przewidywana roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej: 16.759 kWh/rok, energia oddana do sieci: 12.145 kWh/rok, przewidywana autokonsumpcja – udział 27,3 %, oszczędność nieodnawialnej energii pierwotnej: 4.614 kWh, ograniczenie emisji 11,865 t CO2/rok.

Brak ciepłej wody 5 grudnia br. dla Poznańskiej 14B

OPEC Sp. z o.o. informuje, że 5 grudnia br. od godz. 8:00 do
godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z budynku przy ul. Poznańskiej 14B.
Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac remontowych w pomieszczeniu węzła cieplnego. Pracownicy firmy OPEC zapewniają, że pełna sprawność systemu ciepłowniczego powróci tak szybko
jak tylko będzie to możliwe.

„Aniołowie Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

Przypominamy, że do 4 stycznia 2024 r. otwarta jest dla zwiedzających wystawa prac p. Ireneusza Leśniaka oraz p. Macieja Tamkuna
pn. „ANIOŁOWIE MAŁEGO TRÓJMIASTA KASZUBSKIEGO” w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Serdecznie polecamy!

WYMIANA ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

W związku z kończącym się okresem użytkowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania, który podyktowany jest żywotnością wbudowanej w urządzeniu baterii wynoszącą 10 lat, obecnie trwa wymiana podzielników centralnego ogrzewania na nowe
w lokalach mieszkalnych wyposażonych w te urządzenia. Prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert, zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie zakupu, montażu oraz okresu gwarancji urządzeń, wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowanie ich pracy w okresie 10 lat. Zaletą wybranej oferty jest również to, że zawiera ten sam model elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, który aktualnie jest zamontowany na grzejnikach w Państwa lokalach mieszkalnych. Dzięki temu montaż urządzeń odbędzie się bez konieczności wymiany radiatorów, które w przypadku grzejników płytowych są przyklejone. Przy dzisiejszych cenach ciepła podzielniki kosztów, w które wyposażone są budynki, chronią mieszkańców przed znacznie wyższymi kosztami ogrzewania, ponieważ wpływają na indywidualizację opłat, a tym samym inicjują energooszczędne zachowania poszczególnych użytkowników lokali. Z tego też względu budynki bez podzielników zużywają zdecydowanie więcej ciepła na ogrzewanie niż budynki z podzielnikami. W celu przeprowadzenia sprawnej i szybkiej wymiany podzielników kosztów w Państwa lokalach mieszkalnych, uprzejmie prosimy o przygotowanie łatwego dostępu do grzejników. O terminie wymiany elektronicznych podzielników kosztów Wykonawca prac z wyprzedzeniem informuje stosownym ogłoszeniem, umieszczonym w Państwa budynku.Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nieudostępnienia lokalu i braku wymiany elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, w wyniku której stary podzielnik przestanie działać rozliczenie centralnego ogrzewania w danym lokalu mieszkalnym wykonane zostanie ryczałtowo zgodnie z obowiązującym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni regulaminem „Opłat za media”. Pamiętajmy o racjonalnym gospodarowaniu ciepłem. Dzięki temu możemy ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania. Pamiętajmy również, że odczyty z urządzeń przesyłane są drogą radiową do Spółdzielni każdego dnia, co daje możliwość wykonania przez pracownika Spółdzielni szczegółowej analizy aktualnego zużycia ciepła w danym lokalu mieszkalnym w trakcie trwania sezonu grzewczego. Po wykonaniu analizy przekazane Państwu informacje dają możliwość zweryfikowania swojego zachowania w zakresie gospodarowania ciepłem.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY RAJD ROWEROWY

W imieniu Klubu Turystyki Rowerowej „Sama Rama”, z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, zapraszamy na Rowerowy Rajd Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2023 r.

Trasa: Rumia – Kazimierz – Osłonino – Żelistrzewo – Puck (42 km)
Klub odwiedzi miejsca pamięci i zapali znicze.
Uczestnicy proszeni są o zabranie zniczy – każdy uczestnik po 1 zniczu.
Rajd otwarty – DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH.
UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA!
W razie opadów deszczu rajd zostanie odwołany.
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator – Roman Łuczak – Przewodnik Turystyki Kolarskiej PTTK -tel. 888 233 200
do zobaczenia w Dniu Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
Zakończenie około godz. 14.00.