ORGANIZACJA PRACY W SPÓŁDZIELNI

Miło nam poinformować, że mieszkańcy mogą ponownie – przy zachowaniu stosownych obostrzeń – załatwiać część spraw osobiście w biurze Spółdzielni. W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, wizytę w Spółdzielni w konkretnym dziale należy najpierw umówić telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

Zgodnie z zaleceniami GIS, uprzejmie prosimy, aby osoba, która przybędzie do Spółdzielni była zabezpieczona maseczką i posiadała własny długopis. Spółdzielnia zapewnia przy wejściu automatyczne dozowniki z płynem dezynfekującym, z których należy skorzystać (zdezynfekować dłonie) przed wizytą w umówionym dziale. Najważniejsze jest, aby przybyła osoba nie posiadała objawów chorobowych charakterystycznych dla zarażenia SARS-COV-2. W przypadku stwierdzenia zakażenia bądź zaistnienia w/w objawów prosimy o przełożenie terminu wizyty tak, aby inny mieszkaniec mógł skorzystać ze zwalniającego się terminu.

Prosimy o zgłaszanie spraw i umawianie się na spotkania w biurze Spółdzielni:

– telefonicznie:

  • sekretariat: 58 679-57-00,
  • administracja osiedla 58 679-57-51/-52
  • dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
  • dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
  • dział techniczno-eksploatacyjny:

zgłaszanie usterek, awarii – 58 679-57 -42/-43

stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44

zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl

– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta) za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni: www.smj.rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

Pozostała część biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi będzie nadal profilaktycznie zamknięta dla interesantów. Priorytetem jest praca zdalna. Cały czas realizujemy Państwa zgłoszenia, wydajemy zaświadczenia, usuwamy awarie itp. – tak jak dotychczas.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczona została SKRZYNKA PODAWCZA, w której nadal można zostawić pisma, wnioski, zgłoszenia, faktury, itp.

Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

IOK – brak możliwości logowania przez Internet Explorer

Szanowni Państwo,

SM Janowo informuje, że od 1 maja 2021 r. ze względów technicznych nie będzie możliwości logowania się na swoje konta IOK poprzez przeglądarkę Internet Explorer. Dlatego zachęcamy do logowania się z innych przeglądarek które są na bieżąco aktualizowane (np. Google Chrome, Firefox, Opera i inne).

4 CZERWCA – BIURO SPÓŁDZIELNI NIECZYNNE

Drodzy Mieszkańcy!
W piątek 4 czerwca br. Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W tym dniu w godz. 8:00-22:00 dyżury pełnić będą:
Elektryk – 607-978-495
Hydraulik – 607-978-497.

4 maja – biuro Spółdzielni nieczynne

Drodzy Mieszkańcy!
We wtorek 4 maja br. Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W tym dniu w godz. 8:00-22:00 dyżury pełnić będą:
Elektryk – 607-978-495
Hydraulik – 607-978-497.
Pozdrawiamy SM Janowo

INFORMACJA dla osób regulujących opłaty za mieszkanie gotówkowo w Banku Millennium.

W związku ze znaczącym (100%) wzrostem prowizji w BANKU MILLENNIUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” od 5 października 2020 r. zaprzestaje pokrywania kosztów prowizji za osoby dokonujące wpłat gotówkowych za mieszkanie (czynsz) w oddziałach powyższego banku.
Aktualnie pozostaje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w następujących placówkach:
• Poczta Polska (wszystkie placówki)
• PKO BP S.A., ul. Dąbrowskiego 53U/1, ul. Sobieskiego 16
• Monetia, ul. Dąbrowskiego 2
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Spółdzielni pozostają bez zmian:
Millennium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
Santander Bank Polska S.A. 49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
PKO BP S.A. 69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
PeKaO S.A. 63 1240 3523 1111 0000 4330 3551

Nowe wymiary czynszowe

Informujemy, że w związku z planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego mieszkańcy otrzymali nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od 1 października 2020 r.

W związku z podwyżką taryf dostawców mediów OPEC Sp. z o.o. i PGE Energia Ciepła S. A. w nowym wymiarze opłat czynszowych zostaną uwzględnione zmiany ceny: dla opłaty stałej i zmiennej za c.o. oraz podgrzania wody, które wynoszą:

Ogrzewanie –cena GJ

  • Budynki wysokoparametrowe -78,19 zł/GJ
  • Budynki ze stacji grupowej -78,09 zł/GJ

Podgrzanie wody

  • Jednostka E- 0,375×78,09 – 29,28 zł/m3
  • Jednostka D i C- 0,365×78,09 – 28,50 zł/m3
  • pozostałe budynki wysokoparametrowe -78,19×0,250 -19,55 zł/m3

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.120. 324.D.2020.KR. z dnia 13.08.2020 r., zatwierdzono również wyższą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena wody wzrasta z 3,92 zł do 4,20 zł/brutto za m3.

Cena za odprowadzenie ścieków wzrasta z 5,39 do 5,49 zł/brutto za  m3.

Jednocześnie informujemy, że zmianę cen wprowadzono mimo, że dotychczasowa taryfa obowiązywać miała do dnia 17 maja 2021 r.