Biuro Spółdzielni nieczynne

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że
24 grudnia 2021 r. (Wigilia) oraz 7 stycznia 2022 r. – BIURO SPÓŁDZIELNI BĘDZIE NIECZYNNE.
Przypominamy natomiast, że po godzinach pracy biura Spółdzielni awarie należy zgłaszać do pracowników dyżurujących:
Dyżur hydrauliczny i elektryczny:
– poniedziałek w godz. 16.00 – 22.00
– wtorek, środa, czwartek w godz. 15.00 – 22.00
– piątek w godz. 14.00 – 22.00
– dni wolne od pracy, święta od godz. 8.00 do 22.00
Tel. Hydraulik: 607-978-497
Tel. Elektryk: 607-978-495

Uwaga!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27 października nastąpi znaczne obniżenie ciśnienia wody na magistrali PEWiK. W szczególności odczują to Mieszkańcy ulic Poznańskiej i Warszawskiej.
PEWiK przeprasza za utrudnienia.

UWAGA – akcja przewonienia gazu!

Informujemy, że Gazownia w Rumi w dniach 26-28.10.2021 r. przeprowadzi akcję przewonienia gazu celem wykrycia ewentualnych nieszczelności.
Wszelkie stwierdzone nieszczelności należy zgłaszać do Gazowni w Rumi (ul. Hodowlana) pod numerem tel. 58 679-96-00 lub do działu techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni pod numerami tel. 058-679-57-42/-43.
SM „Janowo”

Prace nad pomocą dla najemców mieszkań

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektami pod nazwą „Impuls dla Gospodarki”. Jeden z projektów zakłada pomoc najemcom mieszkań z najpoważniejszymi problemami finansowymi spowodowanymi pandemią. Osoby te będą mogły ubiegać się o maksymalnie 75 procent dopłaty do czynszu, nie więcej jednak niż 1500 złotych miesięcznie. Dopłaty obejmą wszystkich najemców niezależnie od tego, czy korzystają z mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osób prywatnych lub firm.
Najemca, który będzie chciał skorzystać z pomocy, będzie musiał najpierw wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego do gminy. Jeżeli go otrzyma, dodatek ten pokryje część wydatków mieszkaniowych, a resztę pokryje dopłata od państwa. Dopłata taka będzie przysługiwać przez 6 miesięcy.
Najemcy będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.
Jeśli parlament się zgodzi, to taki program miałby się rozpocząć już od 1 lipca, przy czym zaproponowano, aby zarówno dodatek, jak i dopłata mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.