KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK

Jak co roku zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Komisję Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni konkursie na „Najpiękniejszy Ogród i Balkon SM „Janowo”. Członkowie Komisji zachęcają wszystkich mieszkańców do upiększania swoich balkonów i ogródków.

Wszyscy miłośnicy zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś (jednak za zgodą właściciela) balkon lub ogródek do 31 lipca 2022 r. Zgłoszenia składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ns@smj-rumia.pl, bądź w formie papierowej do sekretariatu biura Spółdzielni lub do skrzynki umieszczonej przy wejściu do biura Spółdzielni. Mile widziane zdjęcia (max. 5 sztuk). Prosimy koniecznie podać w zgłoszeniu numer kontaktowy.

Przegląd balkonów i ogródków przydomowych będzie miał miejsce w sierpniu po dokonaniu wszystkich zgłoszeń. Komisja dokona wyboru najpiękniejszych aranżacji. Osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody.

Aleja klonów z okazji 30-lecia istnienia Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

Dla upamiętnienia obchodów 30-lecia istnienia Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, a także w ramach projektu „Rumia oczami dziecka”, w bliskim sąsiedztwie szkoły – na terenie naszego osiedla – powstała „Aleja klonów Ekologa”.
W ramach współpracy, Aleja powstała na udostępnionym przez Spółdzielnię terenie, wzdłuż ciągów pieszych w „kwadracie” budynków Gdańska 26/28 i Pomorska 29/31. Pod czujnym okiem pracowników Spółdzielni, uczniowie najstarszych klas „Ekologa” posadzili blisko 20 sadzonek drzew: klonu zwyczajnego. Sadzonki ufundowane zostały przez szkolną społeczność.
Przy tej okazji, serdecznie gratulujemy Jubileuszu 30-lecia oraz życzymy

dalszej owocnej pracy dydaktyczno-wychowawczej dla całego grona pedagogicznego, a uczniom wielu sukcesów i przyjemności z czerpania wiedzy.

Niech świętowany Jubileusz stanie się inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń!

WORKI NA ODPADY ZIELONE

Informujemy, iż Spółdzielnia rozpoczyna akcję rozdawania worków na odpady zielone, które przysługują posiadaczom ogródków przydomowych. Po pakiet worków (24szt./rok) należy zgłosić się do biura Spółdzielni (Administracja Osiedla).

ORGANIZACJA PRACY BIURA SPÓŁDZIELNI

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trwającym stanem epidemicznym i zwiększoną ilością zakażeń SARS-COV-2 w Polsce, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, wizytę w Spółdzielni zalecamy najpierw umówić telefonicznie na konkretny dzień i godzinę w konkretnym dziale.

  • Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi.
  • Prosimy pamiętać, że w trakcie wizyty należy zasłonić usta i nos za pomocą maseczki.

Przypominamy, że większość spraw można załatwić telefonicznie lub poprzez e-mail.
Cały czas realizujemy Państwa zgłoszenia, wydajemy zaświadczenia, usuwamy awarie itp.

Umówienie wizyty i załatwianie spraw w Spółdzielni:
– telefonicznie:

• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• sekretariat: 58 679-57-00,
• dział techniczno-eksploatacyjny:
♦ zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43
♦ stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44
♦ zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta) za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.