Wymiana wodomierzy

Informujemy, iż w budynkach rozpoczęła się wymiana wodomierzy. Akcja wymiany rozpoczyna się od budynków zlokalizowanych na terenie jednostki “E”.
Szczegółowe terminy wymiany wywieszane są w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych. Bardzo prosimy mieszkańców o zapoznawanie się treścią wywieszanych ogłoszeń.

UWAGA!!! INFORMACJE PRZEZ TELEFON

Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i planowane wejście w życie w dniu 25 maja 2018r. unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) informujemy, iż udzielanie drogą telefoniczną jakichkolwiek informacji dotyczących lokalu mieszkalnego, konta czynszowego, itp. będzie możliwe jedynie po dokonaniu weryfikacji hasła uwierzytelniającego – ustalonego specjalnie w tym celu. Aby określić indywidualne hasło, które stanowić będzie podstawę
do identyfikacji osoby dzwoniącej – należy wypełnić oświadczenie i dostarczyć go do Spółdzielni do pokoju nr 7, 8
lub do sekretariatu (pok. 104).

OŚWIADCZENIE – telefon

ŹLE POSEGREGOWANE ŚMIECI – TO NIEWYWIEZIONE ŚMIECI

Spółdzielnia otrzymała informację, że wczoraj, tj. 21.06.2016, nieodebrane zostały odpady segregowane – plastiki, z uwagi na obecność w pojemnikach na plastiki „zwykłych” odpadów komunalnych (bytowych)
Dotyczy to adresów:
– ul. Warszawska 29
– ul. Opolska 5 E
– ul. Pomorska 3 A i C
– ul. Stoczniowców 5 A

Apelujemy i prosimy o niewrzucanie śmieci bytowych do pojemników segregacyjnych.

Apelujemy i prosimy o właściwe segregowanie odpadów segregowalnych z podziałem na plastik, makulaturę, szkło i zielone.

UWAGA! STREFA 30 NA OSIEDLU

Znak-drogowy-30-km.hOd jakiegoś czasu miasto wprowadza w różnych miejscach strefy zwane „Tempo 30”. Są one oznaczone charakterystycznym znakiem drogowym – takim jak pokazujemy obok. W ostatnim czasie Strefa 30 została ustanowiona na ulicy Dokerów i obejmuje poza tą ulicą również ulice Torową, Obrońców Westerplatte, Dokerów, Kolejową, Portową oraz Stoczniowców (od Dokerów do Kolejowej).

Należy pamiętać, że w Stefie 30 obowiązują następujące zasady:
– ograniczenie prędkości do 30 km/h
– skrzyżowania w strefie są równorzędne – pierwszeństwo ma pojazd z prawej strony
– progi zwalniające nie są oznakowane znakami ostrzegawczymi

Znak Strefa 30 jest ustawiony wyłącznie na wjazdach do strefy i obowiązuje na całym jej obszarze, aż do miejsca jej odwołania. Na naszym osiedlu Strefa 30 obowiązuje także na w obszarze ulic Kujawskiej, Chylońskiej, Oksywskiej i odcinku Katowickiej. W rejonach tych należy bardzo uważać, zwłaszcza że generalnie mamy tendencję do „jazdy na pamięć”.

NOWOCZESNA SPÓŁDZIELNIA – nowe możliwości

iokJuż ponad 1100 mieszkańców uzyskało dostęp do swoich kont w Internetowej Obsłudze Klienta (IOK) na stronie internetowej Spółdzielni. Posiadając indywidualne hasło wejścia, można tam sprawdzić stan konta czynszowego, specyfikację stawki czynszu, rozliczenia mediów itp.
W ostatnim czasie Spółdzielnia aktywowała w ramach IOK dodatkowy kanał informacyjny. Właśnie tą drogą będziemy dodatkowo informować o ewentualnych awariach, przeglądach, nowych wydrukach czynszowych, ważnych wydarzeniach itp. Informacje te będą się ukazywać zaraz po zalogowaniu – na stronie głównej. Dlatego zachęcamy do regularnego zaglądania na swoje konto, a mieszkańców, którzy jeszcze tego nie uczynili, do jego aktywacji. Hasło do konta można uzyskać w biurze Spółdzielni w pok. nr 7.
Przypominamy, że za pośrednictwem aplikacji Internetowej Obsługi Klienta (IOK), można również zgłosić awarię czy usterkę (od poważniejszych, związanych np. z ogrzewaniem czy hydrauliką, po drobniejsze – jak np. konieczność wymiany żarówki na klatce schodowej), jak również monitorować sposób jej załatwienia.
W tym celu należy zalogować się do IOK-u (zakładka „konta indywidualne”). Po zalogowaniu pojawi się ekran, na którym z lewej strony znajduje się pole „zgłoszenia awarii”. Po kliknięciu w to miejsce istnieje możliwość opisania awarii. W opisie awarii prosimy o podanie szczegółowych informacji o awarii, a w przypadku konieczności umówienia wejścia do lokalu prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu. Jednocześnie podajemy, iż do zgłoszeń elektronicznych dokonanych po godzinach pracy Spółdzielni dostęp będzie dopiero następnego dnia roboczego. Dlatego w przypadku awarii wymagających natychmiastowej interwencji pracownika prosimy o kontakt telefoniczny.
Przypominamy numery telefonów do pracowników dyżurujących po godzinach pracy: dyżurny elektryk – 607-978-495; hydraulik – 607-978-497