LIKWIDACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Informujemy, że od 01.01.2023 r. zostaną zamknięte nw. rachunki bankowe:

Santander Bank Polska S.A.:   49 1500 1025 1210 2003 6470 0000

PeKaO S.A:   63 1240 3523 1111  0000 4330 3551 

Decyzja o zamknięciu została podyktowana coraz wyższymi opłatami manipulacyjnymi za ich obsługę oraz stale malejącą liczbą wpłat
na powyższe rachunki.

Mieszkańców, którzy posiadają stare książeczki opłat i dokonują wpłat gotówkowych w placówkach pocztowych lub w oddziałach Monetii, prosimy o zwrócenie uwagi na numery kont bankowych wpisanych
na blankietach książeczek.

Przypominamy, że od czerwca br. posiadacie Państwo swoje indywidualne numery rachunków bankowych, które każdorazowo drukujemy na emitowanych wymiarach opłat. Większość mieszkańców dostosowała się już do zmian. Pozostałych także zachęcamy
do korzystania ze spersonalizowanych rachunków, gdyż docelowo staną się one jedynymi, na które będzie można  dokonywać wpłat
za mieszkania/garaże.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA DOSTARCZANEGO PRZEZ OPEC

Decyzją Prezesa URE nr OGD.4210.72.2022.164.XXIII.DJ
z 16 listopada br. zatwierdzono nową taryfę
dla ciepła dostarczanego przez OPEC – z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6%.

Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę
i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Należy podkreślić, że aktualnie na ciepło systemowe obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT. Z zapowiedzi medialnych wynika,
że po 1 stycznia 2023 r. nie zostanie przedłużona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%.

Spowoduje to kolejny wzrost kosztów o 18%.

Oświadczenia w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła złożone

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (ma ona za zadanie ustalenie maksymalnej ceny gigadżula wytwórczego do rozliczenia z odbiorcami) od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r. wytwórca nie może sprzedawać uprawnionym odbiorcom ciepła, po cenie większej niż cena określona w powyższej ustawie.

Aby można z tego skorzystać odbiorcy ciepła zobowiązani byli do złożenia stosownego oświadczenia do swojego wytwórcy ciepła.

Zarząd Spółdzielni złożył w wyznaczonym terminie wymagane oświadczenia do OPEC, uprawniające do stosowania wobec tut. Spółdzielni średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Dzięki temu Mieszkańcy naszego osiedla zostali zabezpieczeni na wypadek, gdyby ceny przekroczyły określony ustawą pułap.

Oświadczenie – zamrożenie cen prądu

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, informujemy,
że istnieje możliwość tzw. zamrożenia cen prądu. Zamrożenie będzie obowiązywać:

– do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gosp. domowych
(nie trzeba składać oświadczenia),

– do 2,6 tys. kWh rocznie dla gosp. domowych z osobami
z niepełnosprawnościami,

– do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Oświadczenia dotyczące zwiększonych limitów określonych w pkt. 2 i 3 należy składać do 30 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Energii
lub w salonach sprzedaży Energii.

 

Wzór oświadczenia i szczegóły na: www.energa.pl

 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH BO 2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tegorocznym Budżecie Obywatelskim, projekt pod nazwą „Ekoskwer przy ulicy Gdańskiej –
etap II”, został przyjęty do realizacji! Projekt uzyskał 4 miejsce
i aż 1197 głosów! Bardzo dziękujemy za bardzo dużą frekwencję podczas głosowania!