Przerwa w dostawie ciepła w związku z awarią

OPEC Sp. z o.o. informuje, że 21 marca 2023r. od godz. 8:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla odbiorców z ul. Gdańskiej 4, 6, 8, 10, ul. Dokerów 1, 3, 7 oraz ul. Stoczniowców 5. Trwają prace odkrywkowe przy ul. Dokerów 5 w celu zlokalizowania awarii.
OPEC Sp. z o.o. zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby szybko usunąć awarię.

UWAGA – awaria na sieci ciepłowniczej OPEC

Trwają prace OPEC nad usunięciem awarii na sieci ciepłowniczej przy
ul. Gdańskiej 43. Przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania dla Mieszkańców ulicy Gdańskiej 39, 41, 43, 45, 47 potrwa najpóźniej do godziny 18:00.

Pracownicy OPEC pracują nad jak najszybszym przywróceniem ciepłej wody użytkowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JANOWO” W RUMI
ul. DĄBROWSKIEGO 56

Ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na następujące roboty:

1. Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej wraz z wykonaniem pełnej próby szczelności w budynkach mieszkalnych.
Wysokość wadium: 2.000,00 zł
2. Remont pokrycia dachu w 1 budynku mieszkalnym.
Wysokość wadium: 2.500,00 zł
3. Wymianę rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem w budynkach mieszkalnych.
Wysokość wadium 2.000,00 zł
4. Wykonanie badania instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
Wysokość wadium 700,00 zł
5. Renowację loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych polegających m.in. na wykonaniu opierzeń wraz z remontem wylewek.
Wysokość wadium: 6.000,00 zł

Szczegółowych informacji w zakresie przetargów udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny tel. 58 679-57-41, 58 679-57-31

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście od 30.01.2023 r. w siedzibie Spółdzielni – pok. nr 8 Dział Techniczno – Eksploatacyjny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 679-57-44.

Cena kompletu materiałów przetargowych – 73,80 zł – płatna wyłącznie przelewem bankowym na konto 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642.

Oferty należy składać do 17.02.2023 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Spółdzielni – I piętro, pokój nr 104.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

ZMIANY W REGULAMINIE OPŁAT ZA MEDIA

W ostatnim czasie Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w „Regulaminie opłat za media”. Były one konieczne, ponieważ upływa termin
na dostosowanie istniejących regulaminów dotyczących rozliczania mediów do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu
i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych
w indywidualnych rozliczeniach. Należy podkreślić, że Ministerstwo
nie uwzględniło licznych wniosków zarządców nieruchomości i nie wprowadziło żadnych zmian do treści rozporządzenia.W celu dostosowania aktualnego regulaminu i wątpliwości interpretacyjnych, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do MKiŚ, w sprawie wykładni stosowania niektórych przepisów określonych w Rozporządzeniu. Przeanalizowano różne rozwiązania i wypracowano model matematyczny pokazujący wpływ przyjętych rozwiązań na ponoszone opłaty przez poszczególnych użytkowników lokali i ostatecznie wypracowano treść regulaminu dotyczącego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów, zgodną z zaleceniami Ministerstwa. Przepisy Rozporządzenia określiły, że należy ustalić w systemie rozliczenia maksymalny i minimalny koszt zakupu ciepła w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokali w budynku wielolokalowym (w węźle rozliczeniowym). Zgodnie z nowymi zasadami, każdy mieszkaniec, którego koszty zużycia ciepła będą niższe od określonego minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, (kosztu zmiennego ciepła, wynikającej z ogrzania lokalu do temperatury 16°C) będzie zobowiązany do uiszczenia tego kosztu. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, regulamin musi również zawierać maksymalny koszt opłaty zmiennej zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 przy uwzględnieniu współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku. Będzie to stanowiło opłatę maksymalną, co oznacza, iż nikt nie może zapłacić więcej, niż wynika to z tego wyliczenia. W widełkach pomiędzy wielkością maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, musi się mieścić wielkość kosztu ciepła w danym lokalu, ustalona na podstawie rozliczenia wykonanego w oparciu o wskazania podzielników ciepła. Zmiany w regulaminie – zgodnie z nowymi przepisami – dotyczą też ustalenia opłaty ryczałtowej dla mieszkań/pomieszczeń, które nie są wyposażone w podzielniki, a są usytuowane w budynku,
w którym rozliczeń dokonuje się w oparciu o podzielniki kosztów.
W takim przypadku rozliczenie za lokal/pomieszczenie nastąpi w oparciu
o maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła. Natomiast właściciele, którzy zdemontowali grzejnik w pomieszczeniach, które powinny być w grzejnik wyposażone, zapłacą ryczałt ustalony w oparciu o minimalny koszt zmienny zakupu ciepła (nie dotyczy to sytuacji w których dokonano połączenia pomieszczeń). Nowe zasady zostaną uwzględnione
przy najbliższym rozliczeniu ciepła po zakończeniu sezonu grzewczego. Aktualny „Regulamin opłat za media” dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Regulaminy” oraz w linku poniżej.

Regulamin opłat za media

Załącznik do regulaminu oplat za media