Aleja klonów z okazji 30-lecia istnienia Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

Dla upamiętnienia obchodów 30-lecia istnienia Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, a także w ramach projektu „Rumia oczami dziecka”, w bliskim sąsiedztwie szkoły – na terenie naszego osiedla – powstała „Aleja klonów Ekologa”.
W ramach współpracy, Aleja powstała na udostępnionym przez Spółdzielnię terenie, wzdłuż ciągów pieszych w „kwadracie” budynków Gdańska 26/28 i Pomorska 29/31. Pod czujnym okiem pracowników Spółdzielni, uczniowie najstarszych klas „Ekologa” posadzili blisko 20 sadzonek drzew: klonu zwyczajnego. Sadzonki ufundowane zostały przez szkolną społeczność.
Przy tej okazji, serdecznie gratulujemy Jubileuszu 30-lecia oraz życzymy

dalszej owocnej pracy dydaktyczno-wychowawczej dla całego grona pedagogicznego, a uczniom wielu sukcesów i przyjemności z czerpania wiedzy.

Niech świętowany Jubileusz stanie się inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń!

WORKI NA ODPADY ZIELONE

Informujemy, iż Spółdzielnia rozpoczyna akcję rozdawania worków na odpady zielone, które przysługują posiadaczom ogródków przydomowych. Po pakiet worków (24szt./rok) należy zgłosić się do biura Spółdzielni (Administracja Osiedla).

ORGANIZACJA PRACY BIURA SPÓŁDZIELNI

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trwającym stanem epidemicznym i zwiększoną ilością zakażeń SARS-COV-2 w Polsce, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, wizytę w Spółdzielni zalecamy najpierw umówić telefonicznie na konkretny dzień i godzinę w konkretnym dziale.

  • Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi.
  • Prosimy pamiętać, że w trakcie wizyty należy zasłonić usta i nos za pomocą maseczki.

Przypominamy, że większość spraw można załatwić telefonicznie lub poprzez e-mail.
Cały czas realizujemy Państwa zgłoszenia, wydajemy zaświadczenia, usuwamy awarie itp.

Umówienie wizyty i załatwianie spraw w Spółdzielni:
– telefonicznie:

• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• sekretariat: 58 679-57-00,
• dział techniczno-eksploatacyjny:
♦ zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43
♦ stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44
♦ zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta) za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

 

 

Woreczki na odpady BIO-kuchenne

Rozpoczynamy akcję roznoszenia woreczków na odpady BIO-kuchenne, które Spółdzielnia otrzymała od PUK Rumia dla mieszkańców.
Akcja potrwa kilka tygodni, a pracownicy będą kłaść worki (w rulonach) na wycieraczkach przed mieszkaniami. Każdy rulon zawiera 50 woreczków (3 rulony na rok). Roznoszenie rozpoczyna się od jednostki „C”.

NOWE WYMIARY CZYNSZOWE

Po tym jak OPEC, zmienił taryfę odnoszącą się dla cen ciepła i podgrzania wody (nowa taryfa weszła w życie 15 października 2021 r.). Spółdzielnia była zmuszona wprowadzić zmiany w opłatach czynszowych od 01.01.2022 roku.

Opłaty z uwzględnieniem powyższej taryfy wyniosły:

Ogrzewanie –cena gigadżula (GJ)

Budynki wysokoparametrowe – 81,87 zł/GJ

Budynki ze stacji grupowej – 81,84 zł/GJ

 

Podgrzanie wody

Jednostka E – 30,69 zł/m3

Jednostka D i C – 29,87 zł/m3

pozostałe budynki wysokoparametrowe – 20,47 zł/m3

Wymiary opłat czynszowych uwzględniające powyższą podwyżkę mieszkańcy otrzymali na koniec roku 2021. Tymczasem Spółdzielnia otrzymała informację o kolejnej zmianie taryfy z OPEC, która wejdzie w życie 28 stycznia 2022 r. Ewentualne różnice wynikające ze wzrostu cen zostaną uwzględnione w rozliczeniach mediów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że są to koszty zupełnie niezależne od Spółdzielni.