INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE

Informujemy, że w naszej Spółdzielni, w ramach rachunku bieżącego w banku PKO BP, uruchomiono system płatności masowych. Celem wprowadzenia systemu jest między innymi:

  • jednoznaczna identyfikacja płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale – bezpośrednie przypisanie jej do konkretnego płatnika;
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów ewidencjonowania przelewów;
  • zmniejszenie kosztów i czasu obsługi płatności.

W związku z powyższym, do każdego lokalu mieszkalnego/garażu został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on widoczny na każdym wyemitowanym druku opłat eksploatacyjnych/rozliczeń mediów oraz na naszej stronie internetowej (po zalogowaniu się w zakładce „konta indywidualne” – Internetowa Obsługa Kontrahenta). Indywidualne rachunki mogą być wykorzystywane zarówno przy realizacji przelewów bankowych, jak i wpłat gotówkowych (bez prowizji w placówkach Poczty Polskiej, Monetii i oddziałach banku PKO BP). W okresie przejściowym bez zmian pozostają numery kont bankowych Spółdzielni, jednak już teraz zachęcamy do regulowania opłat na personalizowane rachunki systemu płatności masowych.

Zautomatyzowanie rozliczeń powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Spółdzielni, a to znacząco usprawnia pracę. Dział Księgowości

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 16 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Nowe stawki z tym związane zostaną uwzględnione w naszej Spółdzielni w wymiarze opłat czynszowych od 1 października 2022 r., a wszelkie różnice wynikające ze zmian cen, zostaną uwzględnione w kolejnym rozliczeniu mediów.

Jednocześnie informujemy, iż rozliczenie opłat za ciepło za sezon 2021/22 zostanie dokonane na dotychczasowych zasadach.

ZMIANY W WYMIARACH CZYNSZOWYCH

W związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. , na podstawie Ustawy z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 27.01.2022 r.poz.196) zmniejszeniu ulega wysokość podatku VAT dotycząca pozycji za: – opłatę stałą za ciepło – c.o. i c.w. – opłatę zmienną.

Zmiany wprowadzone zostają, zgodnie z powyższą Ustawą, na okres od 01 lutego do 31 lipca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 28 stycznia 2022 r., nastąpiła zmiana cen związanych z zaopatrzeniem w ciepło, zgodnie z taryfą OPEC nr OGD.4210.61.2021.164.XXII.PWi z dnia 13.01.2022 r. .

 

NOWE WYMIARY CZYNSZOWE

Po tym jak OPEC, zmienił taryfę odnoszącą się dla cen ciepła i podgrzania wody (nowa taryfa weszła w życie 15 października 2021 r.). Spółdzielnia była zmuszona wprowadzić zmiany w opłatach czynszowych od 01.01.2022 roku.

Opłaty z uwzględnieniem powyższej taryfy wyniosły:

Ogrzewanie –cena gigadżula (GJ)

Budynki wysokoparametrowe – 81,87 zł/GJ

Budynki ze stacji grupowej – 81,84 zł/GJ

 

Podgrzanie wody

Jednostka E – 30,69 zł/m3

Jednostka D i C – 29,87 zł/m3

pozostałe budynki wysokoparametrowe – 20,47 zł/m3

Wymiary opłat czynszowych uwzględniające powyższą podwyżkę mieszkańcy otrzymali na koniec roku 2021. Tymczasem Spółdzielnia otrzymała informację o kolejnej zmianie taryfy z OPEC, która wejdzie w życie 28 stycznia 2022 r. Ewentualne różnice wynikające ze wzrostu cen zostaną uwzględnione w rozliczeniach mediów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że są to koszty zupełnie niezależne od Spółdzielni.

INFORMACJA dla osób regulujących opłaty za mieszkanie gotówkowo w Banku Millennium.

W związku ze znaczącym (100%) wzrostem prowizji w BANKU MILLENNIUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” od 5 października 2020 r. zaprzestaje pokrywania kosztów prowizji za osoby dokonujące wpłat gotówkowych za mieszkanie (czynsz) w oddziałach powyższego banku.
Aktualnie pozostaje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji w następujących placówkach:
• Poczta Polska (wszystkie placówki)
• PKO BP S.A., ul. Dąbrowskiego 53U/1, ul. Sobieskiego 16
• Monetia, ul. Dąbrowskiego 2
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Spółdzielni pozostają bez zmian:
Millennium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
Santander Bank Polska S.A. 49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
PKO BP S.A. 69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
PeKaO S.A. 63 1240 3523 1111 0000 4330 3551