Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

w Rumi ul. Dąbrowskiego 56, tel. (58)679-57-06

ogłasza przetarg ofertowy

     na ustanowienie   odrębnej  własności  lokalu mieszkalnego

   Nr  46 przy ul. Gdańskiej 22 w  Rumi 

    pow. użyt. 21,62m2 – 1p + wnęka kuchenna, pom. gosp, łazienka – parter

    Cena wywoławcza  wynosi   103.000,00 zł.

    Mieszkanie  wymaga  remontu.

    Oglądanie  mieszkania w dniu  06.05.2019r. w godz 900– 1000

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój 29.

Oferty  z  podaniem  ceny  należy składać  w sekretariacie Sp-ni do dnia 09.05.2019r.  do  godz. 1300.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10%  wartości  ceny wywoławczej w gotówce w kasie Sp-ni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.