ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I BALKON SM Janowo

Jak co roku zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Komisję Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni Konkursie na Najpiękniejszy Ogród i Balkon SM „Janowo”, którego pomysłodawcą był śp. Aleksander Kubina.
Członkowie Komisji zachęcają wszystkich mieszkańców do upiększania swoich balkonów i ogródków. Wszyscy miłośnicy zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś (jednak za zgodą właściciela) balkon lub ogródek
do 10 sierpnia 2023 r.
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem e-mail: ns@smj-rumia.pl, bądź w formie papierowej
do sekretariatu biura Spółdzielni lub do skrzynki umieszczonej przy wejściu do biura Spółdzielni. Mile widziane zdjęcia (max. 5 sztuk). Prosimy koniecznie podać w zgłoszeniu numer kontaktowy.
Przegląd balkonów i ogródków przydomowych będzie miał miejsce
w sierpniu. Komisja dokona wyboru najpiękniejszych aranżacji.
Osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody.

UWAGA!

Uwaga!
Spółdzielnia po raz kolejny otrzymała informację o krążących po osiedlu osobach proponujących świadczenie odpłatnych usług.
Spółdzielnia nie ma z tą sytuacją nic wspólnego. Przypominamy też,
że pracownicy Spółdzielni ubrani są w zielone kombinezony z logo Spółdzielni, posiadają identyfikatory i nie żądają żadnych opłat z tytułu świadczonych usług. Natomiast firmy, którym Spółdzielnia zleca wykonanie jakichkolwiek prac, posiadają upoważnienie ze Spółdzielni
i również nie żądają żadnych pieniędzy.
O zaplanowanych pracach, Spółdzielnia informuje w formie ogłoszeń
(na drzwiach, w gablotach), a ogłoszenia te opatrzone są pieczęcią Spółdzielni. Apelujemy! Nie wpuszczajmy obcych osób do mieszkań!
W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią
pod nr tel. 58 679-57-00.

Klub Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA” przy SM „JANOWO” w Rumi zaprasza na wycieczkę rowerową, 03 czerwca 2023 r.
Trasa: Rumia – Dolina Trzech Stawów- Rumia

Zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9
ul. Stoczniowców 6 w Rumi Janowie.