WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIA RUMSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
(MDK ul. A. Mickiewicza 19, Rumia) informuje, że w każdą środę
od 14:00 do 15:00 można się jeszcze zapisać na warsztaty taneczne,
zajęcia z informatyki i języka angielskiego.
Na pytania dotyczące zapisów i przebiegu zajęć odpowie
prezes Stowarzyszenia RUTW pani Renata Grzesiak pod numerem
telefonu 512 471 791 lub 506 166 374 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rutwrumia@wp.pl.
Serdecznie zapraszamy!

OGRZEWANIE W BUDYNKACH

Informujemy, że od dnia 19 września 2022 r.
zostanie uruchomione centralne ogrzewanie w budynkach.
Jednocześnie prosimy lokatorów o sprawdzenie i kontrolę poprawności działania głowic termostatycznych przy grzejnikach.
W razie pytań prosimy o kontakt z działem eksploatacyjno-remontowym – 58 679-57-42, -43.

BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2023!
Przedstawiamy Wam projekty dotyczące naszego osiedla, tj.:
nr 21: EKOSKWER PRZY ULICY GDAŃSKIEJ – etap II (projekt zielony)
nr 22: Budowa Rodzinnego Toru Przeszkód – obiekt Orlik przy ul.Stoczniowców 6 (projekt inwestycyjny)
nr 24: Janowski Klub Seniora (projekt społeczny)

Głosowanie trwa od 12.09.2022 r. do 26.09.2022 r.
i można oddać swój głos w formie papierowej w wyznaczonych miejscach oraz za pomocą strony internetowej
Proszę pamiętać, że można wybrać po 1 projekcie z każdej kategorii.
Głosować może każdy Mieszkaniec Rumi posiadający PESEL.
Głosujmy razem na janowskie projekty!

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE

Informujemy, że w naszej Spółdzielni, w ramach rachunku bieżącego w banku PKO BP, uruchomiono system płatności masowych. Celem wprowadzenia systemu jest między innymi:

  • jednoznaczna identyfikacja płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale – bezpośrednie przypisanie jej do konkretnego płatnika;
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów ewidencjonowania przelewów;
  • zmniejszenie kosztów i czasu obsługi płatności.

W związku z powyższym, do każdego lokalu mieszkalnego/garażu został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on widoczny na każdym wyemitowanym druku opłat eksploatacyjnych/rozliczeń mediów oraz na naszej stronie internetowej (po zalogowaniu się w zakładce „konta indywidualne” – Internetowa Obsługa Kontrahenta). Indywidualne rachunki mogą być wykorzystywane zarówno przy realizacji przelewów bankowych, jak i wpłat gotówkowych (bez prowizji w placówkach Poczty Polskiej, Monetii i oddziałach banku PKO BP). W okresie przejściowym bez zmian pozostają numery kont bankowych Spółdzielni, jednak już teraz zachęcamy do regulowania opłat na personalizowane rachunki systemu płatności masowych.

Zautomatyzowanie rozliczeń powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Spółdzielni, a to znacząco usprawnia pracę. Dział Księgowości