Certyfikat ISO 9001:2008

POLITYKA JAKOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JANOWO”

Realizując statutowe cele i przyjętą strategię rozwoju Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi deklaruje:

  • dbać o zasoby mieszkaniowe Spółdzielni oraz otaczającą infrastrukturę zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi i ochroną środowiska, dążyć do podwyższania standardu i estetyki powierzonego majątku,
  • zapewnić mieszkańcom poziom obsługi zgodny z ich oczekiwaniami i właściwymi wymogami prawa przy optymalizacji ponoszonych na ten cel kosztów,
  • starannie dobierać wykonawców zewnętrznych realizujących usługi na rzecz spółdzielni
  • umożliwić mieszkańcom Spółdzielni poprawę warunków mieszkaniowych poprzez prace modernizacyjno-remontowe jak również inwestycyjne.
  • stale rozwijać możliwości zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych członków Spółdzielni i ich rodzin.
  • stymulować aktywność członków Spółdzielni w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców osiedla,
  • uczestniczyć w organizacji odpowiedzialnego i kompetentnego samorządu, który będzie dążył do realizacji celów korzystnych dla mieszkańców osiedla.

Prowadzona przez Spółdzielnię działalność gospodarcza, inwestycyjna oraz kulturalna ma za zadanie realizację przedstawionych powyżej celów. Działalność Spółdzielni realizowana jest zgodnie z procesami Systemu Zarządzania Jakością zgodną z normą ISO 9001:2008.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni deklarują zapewnienie środków na funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i zobowiązują się do jego ciągłego doskonalenia

Rumia, dnia 01 marca 2014r.

Komentowanie zamknięte.