Ważne telefony

Numery telefonów poszczególnych działów SM “Janowo”:

SEKRETARIAT

(0 58) 67-95-700

FAX

(0 58) 67-95-714

DZIAŁ REMONTOWY (zgłaszanie usterek i awarii)
Dyżur ELEKTRYKA po godzinach pracy Spółdzielni
Dyżur  HYDRAULIKA po godzinach pracy Spółdzielni

(0 58) 67-95-742, 67-95-743
607 – 978 – 495
607 – 978 – 497

DZIAŁ REMONTOWY (stolarka okienna)

(0 58) 67-95-744

Kierownik DZIAŁU REMONTOWEGO

(0 58) 67-95-741

ADMINISTRACJA OSIEDLA

(0 58) 67-95-751, 67-95-752

DZIAŁ TECHNICZNY

(0 58) 67-95-731

KIEROWNIK Działu Technicznego

(0 58) 67-95-730

CZYNSZE I ROZLICZENIA MEDIÓW

(0 58) 67-95-716, 67-95-717

WINDYKACJE (sprawy sądowe)

(0 58) 67-95-718, 67-95-719

Kierownik DZIAŁU ROZLICZENIOWO-WINDYKACYJNEGO

(0 58) 67-95-715

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(0 58) 67-95-722

Z-ca GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

(0 58) 67-95-723

DZIAŁ CZŁONKOWSKO – ADMINISTRACYJNY

– członkowsko-mieszkaniowy:
(0 58) 67-95-
706 

– lokale użytkowe:
(0 58) 67-95-
707

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY
Redakcja “Nasze Sprawy”

(0 58) 67-95-710

DOM KULTURY

(0 58) 671-82-93, 67-95-755

PORTIERNIA (po godz. 15.00)

(0 58) 67-95-713

ZIS (biuro budowy mieszkań)

(0 58) 671 61 00

 

Komentowanie zamknięte.