Ważne telefony

Numery telefonów poszczególnych działów SM „Janowo”:

SEKRETARIAT

(0 58) 67-95-700

ADMINISTRACJA OSIEDLA

(0 58) 67-95-751, 67-95-752

Kierownik DZIAŁU TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO

(058) 67-95-741

DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

Zgłaszanie usterek, awarii:
(058) 67-95-742, 743

Stolarka, ubezpieczenia, polisy:
(058) 67-95-744

Zgłoszenia budowlane:
(058) 67-95-731

CZYNSZE I ROZLICZENIA MEDIÓW

(0 58) 67-95-716, 67-95-717

WINDYKACJE (sprawy sądowe)

(0 58) 67-95-718, 67-95-719

Kierownik DZIAŁU ROZLICZENIOWO-WINDYKACYJNEGO

(0 58) 67-95-715

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(0 58) 67-95-723

Z-ca GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

(0 58) 67-95-723

DZIAŁ CZŁONKOWSKO – ADMINISTRACYJNY

– członkowsko-mieszkaniowy:
(0 58) 67-95-
706

– lokale użytkowe: (0 58) 67-95-707

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY Redakcja „Nasze Sprawy”

(0 58) 67-95-710

Dyżury po godz. pracy spółdzielni

Dyżur elektryka: 607-978-495
Dyżur hydraulika: 607-978-497

Komentowanie zamknięte.