Załatwianie spraw w Spółdzielni…

Jak i gdzie załatwiać sprawy w Spółdzielni? Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych działów.

Wiele spraw można załatwić telefonicznie, bądź drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail: ds@smj-rumia.pl). W zależności od specyfiki tychże spraw zajmują się nimi pracownicy różnych działów. Oczywiście każdą kwestię możemy również zgłosić w sekretariacie. Tam pracownik przyjmie pisma, które zostaną skierowane do konkretnego działu. Chcąc załatwić konkretną sprawę powinniśmy kierować się bezpośrednio do poszczególnych działów. Poniżej przedstawiamy mały niezbędnik zawierający informacje dotyczące najczęściej załatwianych spraw. Mamy nadzieję, że ułatwi on mieszkańcom ich zrealizowanie

DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY
Pokoje nr: 7,8,9,10,11

Zgłoszenia usterek, awarii:
tel: 58 679-57-42
tel: 58 679-57-43
Stolarka, ubezpieczenia, polisy:
tel: 58 679-57-44

Zgłoszenia budowlane
tel: 58 679-57-31

 

 • realizacja zgłoszeń dotyczących zaistniałych awarii hydraulicznych, gazowych, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich, wywozu śmieci z korytarzy piwnicznych, itp.
 • realizacja zgłoszeń dotyczących wymiany, montażu, legalizacji wodomierzy indywidualnych,
 • realizacja zgłoszeń dotyczących procedury wymiany stolarki okiennej,
 • wydawanie warunków technicznych dotyczących wymiany stolarki okiennej, wymiany wodomierzy.
 • nadzorowanie robót wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych na terenie osiedla,
 • wydawanie zaświadczeń do zakładania ksiąg wieczystych,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zaistniałych usterek w obiektach budowlanych objętych gwarancją,
 • wykonywanie ekspertyz technicznych związanych z budynkami mieszkalnymi i obiektami na terenie Spółdzielni,
 • udzielanie informacji technicznych w sprawie przeróbek i remontów mieszkań,
 • usuwanie zawilgoceń w budynkach.
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-ADMINISTRACYJNY
Pokój nr: 14
tel.: 58 679-57-51, 679-57-52
e-mail: ma@smj-rumia.pl  

 

 

 

 

 

Pokój nr: 13
tel.: 58 679-57-06
e-mail: mm@smj-rumia.pl

 • prowadzenie meldunków, odbiorów i zasiedlania zwalnianych mieszkań,
 • udzielanie bonifikat z tytułu nieobecności lokatora w zajmowanym mieszkaniu powyżej dwóch miesięcy,
 • przyjmowanie zgłoszeń usterek domofonów i wind,
 • potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • przyjmowanie oświadczeń ubezpieczeniowych mieszkańców,
 • załatwianie spraw administracyjno-porządkowych na osiedlu i w budynkach.
 • kompleksowa obsługa mieszkańców w sprawach członkowskich,
 • załatwianie: umów, wykreśleń, odwołań, zaświadczeń, zamiany mieszkań,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej i systemu ewidencji członków zamieszkałych, oczekujących i skreślonych oraz dokumentacji związanej z przydziałem, zamianą i zbyciem garaży
 • załatwianie spraw związanych z przekształcaniem praw do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub garażu w odrębną własność.
 • załatwianie: umów na lokale i tereny, rozliczeń ww.,
 • przekazywanie i przyjmowanie protokolarnie lokali użytkowych, udzielanie informacji z ww. zakresu,
 • przyjmowanie drobnych ogłoszeń i reklam do gazetki „Nasze Sprawy”.
DZIAŁ WINDYKACYJNO-ROZLICZENIOWY
Pokoje nr: 3,4,5tel.: 58 679-57-16,
tel:  58 679-57-17,
tel:  58 679-57-18

e-mail: kw@smj-rumia.pl
 • udzielanie informacji: o stanie konta czynszowego (lokali mieszkalnych i użytkowych), o rozliczeniu poszczególnych mediów, o ustaleniu warunków spłaty zadłużenia czynszowego, o przebiegu postępowania egzekucyjnego,
 • załatwianie spraw dotyczących przygotowania dokumentów do otrzymania dodatków mieszkaniowych,
 • ustalanie indywidualnych norm zużycia poszczególnych mediów.

 

Komentowanie zamknięte.