Pierwsze dni

Historia powstania SM „Janowo” w pigułce, wzbogacona fragmentami kroniki.

Zebranie Założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej o nazwie “Janowo” odbyło się 27 września 1979 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rumi. Członków założycieli było 42. Władze Miasta reprezentowane były przez,
I sekretarza PZPR inż. Kazimierza Ceplina oraz Naczelnika Miasta mgr Apolinarego Bittnera.
Wojewódzką Spółdzielnię reprezentował Zarząd na czele z Prezesem inż. Mieczysławem Wójcikiem

Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały:
1. Uchwalono Statut Spółdzielni.
2. Uchwalono program działalności inwestycyjnej.
W programie przyjęto: wybudowanie w latach 1979 do 1984 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 378,7 tyś. m2
o łącznej ilości 7336 mieszkań.
3. Uchwała w przedmiocie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd Spółdzielni.
4. Uchwalono plan finansowo – gospodarczy na 1979 rok.

Zebranie Założycielskie ze swego grona wyłoniło Radę Nadzorczą Spółdzielni w składzie 15 członków.
Rada na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 września 1979 Prezydium Rady
w składzie:
– mgr Jan Poźniak – Przewodniczący Rady (mieszka do dzisiaj przy ul. Pomorskiej 21/36).
– mgr Kazimierz Chabowski – Z-ca Przewodniczącego.
– mgr Anna Kraus – sekretarz Rady,
oraz Zarząd Spółdzielni w składzie:
– inż. Henryk Wolszczak – Prezes Spółdzielni (30.06.1991 r. przeszedł na emeryturę).
– mgr Wacława Laprus – Zastępca Prezesa.
– mgr inż. Stanisław Oskroba – członek Zarządu, później Z-ca Prezesa. Odszedł ze Spółdzielni 28.10.1990 r.
Jako wybitny i doświadczony specjalista został ponownie zatrudniony 02.01.1991 r.
Oświadczenie o celowości powołania wydał Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Warszawie pismem z dnia 19 października 1979 r.
Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w dniu 29 października 1979 roku.
W procesie przygotowania i realizacji udział brali:
– Inwestor bezpośredni WSM “Inwestprojekt” w Sopocie.
– Biuro projektowe “Miastoprojekt” Gdańsk
– Główny projektant osiedla mgr inż. Jerzy Poklewski
– Generalny wykonawca Kombinat Budowlany w Gdyni i Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego.
Technologia realizacji WK-70 z Fabryki Domów w Gdyni-Cisowa.

W dniu 8 października 1979 roku wmurowano akt erekcyjny w Jednostce E zadania I budynku I/2. W uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział przedstawiciele Władz Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Sp-ni Mieszkaniowej, Inwestorów i Wykonawców oraz Społeczeństwo miasta Rumi, w tym młodzież szkolna, a także przedstawiciele prasy i telewizji gdańskiej.
Już 10 marca 1980 roku w kompleksie E przy ulicy Gdańskiej na budynkach nr 14 i 16 jako pierwszych na osiedlu odbyło się tradycyjne zawieszanie wiechy.

Poniżej kilka pierwszych fragmentów Kroniki SM “Janowo.” Po pewnej przerwie jest ona prowadzona
do dzisiaj i można ją obejrzeć w całości w Domu Kultury SM “Janowo”.

10 marca 1980 roku
W kompleksie E przy ulicy Gdańskiej na budynkach nr 14 i 16 jako pierwszych na osiedlu odbyło się tradycyjne zawieszenie wiechy. W ten niecodziennej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych Rumi z I sekretarzem KM PZPR Kazimierzem Ceplinem i naczelnikiem Apolinarym Bittnerem. Uczestniczyli w niej równie budowniczowie z kombinatu budowlanego w Gdyni wraz z brygadami montażystów, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni. Nie zabrakło również przyszłych mieszkańców naszego osiedla, których marzenie o własnym “M” zaczęło oto przybierać realny kształt.

7 kwietnia 1981 roku
Wreszcie ! Od dziś zaczęło się prawdziwe funkcjonowanie naszej spółdzielni. Nie tylko inwestujemy, budujemy, obiecujemy, ale także MIESZKAMY, a właściwie mieszkają lokatorzy budynku przy ul. Gdańskiej 20, którzy właśnie dziś otrzymali upragnione klucze. Przedtem, tj. 30 marca dokonano odbioru tego domu od Gdyńskiego Kombinatu Budowlanego wykonawcy (jak dotychczas) terminowego i rzetelnego. W związku z tym również zmieniły swe lokum zarząd i administracja spółdzielni, opuszczając wynajmowaną od Wejherowskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Abrahama 7 w Rumi siedzibę. 1 kwietnia 1981 r. rozpoczęły pracę już na nowym, bynajmniej nie “primaaprilisowym” miejscu przy ul. Gdańskiej 20.

30 kwietnia 1981 roku
Równolegle z budową tzw. Jednostki E rozpoczęto w 1980 r. realizację kompleksu bloków mieszkalnych i handlowo – usługowych określanych mianem “jednostki D” mieszczącego się, ogólnie rzecz ujmując, po prawej stronie ul. Pomorskiej. Generalnym wykonawcą tego zadania zostało Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku. Projekt przewiduje wybudowanie 20-tu budynków mieszkalnych obejmujących 1296 mieszkań, szkoły podstawowej o 42 izbach lekcyjnych, przedszkola na 180 miejsc, przychodni zdrowia, żłobka i dwu pawilonów handlowo – usługowych o łącznej powierzchni 3200 m2. Właśnie dziś przy ul. Pomorskiej 9 został przekazany do użytku pierwszy blok mieszkalny, do którego w najbliższym czasie wprowadzi się 60 rodzin.

1 września 1982 roku
Budynki mieszkalne rosną, mimo trudności, jak grzyby po deszczu. Lokatorów przybywa, w tym także tych najmniejszych. Właśnie z myślą o nich oddano dziś do użytku nowo wybudowane, czterooddziałowe przedszkole, można rzec z prawdziwego zdarzenia. Wolnostojący, ładnie zaprojektowany budynek przy ul. Dokerów 5 (jednostka E) przekazany został w użytkowanie Urzędowi Miejskiemu w Rumi, oczywiście, z przeznaczeniem dla milusińskich z naszego osiedla. Trochę to jeszcze mało, ale początek dobry…

30 grudnia 1982 roku
I tak, w krótkim stosunkowo czasie zakończona została budowa obiektów mieszkalnych w tzw. jednostce E. Do użytku przekazano łącznie 13 budynków, obejmujących 848 mieszkań oraz kilka lokali usługowych, w tym sklep spożywczy, kiosk “Ruchu”. Pomieszczenia usługowe przy ul. Gdańskiej 14 przeznaczono na potrzeby administracji osiedla. Do wybudowania pozostał jeszcze pawilon wielobranżowy o powierzchni 1864 m2 i zaplecze budowlano – remontowe przy ul. Dąbrowskiego. A więc pierwszy ważny etap za nami.

20 stycznia 1983 roku
Ze względu na gwałtowny wzrost liczby mieszkańców i niezwykle kłopotliwe braki zaplecza zdrowotnego i oświatowo – wychowawczego wykorzystujemy wszelkie możliwości, aby złagodzić występujące na tym tle problemy. I tak, m in. w lipcu 1982 roku w budynku przy ul. Pomorskiej 21 przeznaczono lokal o powierzchni 57 m2 na dziecięcą przychodnię zdrowia, a w budynku przy ul. Pomorskiej 19 podobne pomieszczenie zagospodarowano jako ogólną przychodnię zdrowia, w maju ubiegłego roku, Nie są to na pewno ostatnie kroki w tym zakresie. Dziś na przykład przekazano do użytku przedszkole dwuoddziałowe w dobudówce do bloku przy ulicy Pomorskiej 3. Choćby częściowo zniweluje to palący problem opieki nad małymi dziećmi w dynamicznie rozwijającym się osiedlu “D”.

15 marca 1983 roku
Zarząd spółdzielni wreszcie w swej siedzibie! Po licznych perturbacjach lokalowych w dobudówce do budynku przy ulicy Stoczniowców 5 (jednostka “E”) rozmieszczono podstawowe komórki Zarządu. Nie jest to szczyt marzeń (brak sali konferencyjnej, stołówki, ciasno nieco) ale zawsze coś. Zresztą, chyba to nie jest już ostatnie słowo.

5 maja 1984 roku
Zaczyna coś “drgać” w problemie szczególnie palącym, to jest w handlu. Oddano wreszcie do użytku w jednostce “D” pawilon handlowy “Supersam” o powierzchni 794 m2. Winien on zasadniczo przyczynić się do poprawy zaopatrzenia mieszkańców osiedla. Ano zobaczymy… Niezależnie od tego Rada i Zarząd Spółdzielni przedsiębrały zamierzenia doraźne. Dla przykładu, wiosną 1983 przekazano pomieszczenie przy ul. Pomorskiej 7 z przeznaczeniem na sklep spożywczy; w październiku 1983 r. zaadaptowano lokal przy ul. Kujawskiej 15 dla potrzeb punktu usługowego ZURT.

Nie uchodziły także uwadze problemy opieki zdrowotnej i oświaty. W kwietniu 1984 r. w budynku przy ul. Gdańskiej 22 przekazano pomieszczenia z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną i kiosk “Ruchu”, a w marcu 1984 r. oddano przy ul. Gdańskiej 26 lokal na potrzeby przedszkola. I wciąż za mało…

Komentowanie zamknięte.