Cele jakości w 2017r.

Przedstawiona w Księdze Jakości polityka jakości jest powiązana ze strategią Spółdzielni i jest ukierunkowana na spełnienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego osiedla a jej realizację gwarantuje zaangażowanie kompetentnych pracowników i wsparcie kierownictwa. Cele jakościowe, których realizacja odbywa się w ramach działań i zobowiązań poszczególnych komórek organizacyjnych spółdzielni podlegają monitorowaniu przez Zarząd Spółdzielni.

 Przyjęte przez Zarząd Spółdzielni do realizacji w 2017 r. cele jakości to:

  • rewitalizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stoczniowców – szacowany koszt 900.000 zł;

  • wykonanie placu zabaw dla najmłodszych w jednostce D – szacowany koszt 145.000zł;

  • cekolowanie i malowanie klatek schodowych wraz z ułożeniem kafli w 10 budynkach – szacowany koszt 1.120.000zł;

  • remont pokryc dachowych i opierzeń w 3 budynkach – szacowany koszt 220.000 zł.

Określone powyżej cele jakości po ich pełnej realizacji pozwolą na podniesienie jakości i podniesienie standardu zamieszkiwania w osiedlu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.