Informacje dotyczące Zarządu Spółdzielni


Prezes Zarządu Spółdzielni

Zbigniew Antochowski

dn@smj-rumia.pl


Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni
d/s. gospodarki zasobami mieszkaniowymi

mgr Agnieszka Feil

dm@smj-rumia.pl


Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni

d/s. techniczno – eksploatacyjnych

mgr inż. Marcin Rogala

de@smj-rumia.pl


Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni
Główna Księgowa

Barbara Rudnicka

gk@smj-rumia.pl

Komentowanie zamknięte.