Informacje dotyczące Zarządu Spółdzielni


Prezes Zarządu Spółdzielni

mgr inż. Józef Chmielewski

dn@smj-rumia.pl


Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni
d/s. gospodarki zasobami mieszkaniowymi

mgr Elżbieta Pawlak

dm@smj-rumia.pl


Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni

d/s. techniczno – eksploatacyjnych

Zbigniew Antochowski

de@smj-rumia.pl


Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni
Główna Księgowa

Stefania Szymańska 

gk@smj-rumia.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.