Informacje o Radzie Nadzorczej

 

IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA E-MAIL
Bogucka Bożena
Sekretarz RN
Rumia, ul. Pomorska 21/38
 boguckab@wp.pl
Cegłowski Zbigniew
Rumia, Poznańska 10/63
 zceglowski@post.pl
Gąsior Irena Rumia, ul. Poznańska 2/47
 irenagasior@o2.pl
Górska Barbara Rumia, ul. Wrocławska 28/62
 basia@gd-net.pl
Kamiński Mieczysław
Przewodniczący Komisji Społeczno  -Samorządowej
Rumia, ul. Gdańska 31/1  mieczyslaw.kaminski65@gmail.com
Kapicki Edmund Rumia, ul. Gdańska 12/58
 e.kapicki@wp.pl
Lipowski Edward
Rumia, ul. Gdańska 26/26
 edward.lipowski@wp.pl
Piątkowski Tadeusz
Przewodniczący RN
Rumia, ul. Gdańska 39/23
 tpiatkow@pg.gda.pl
Poźniak-Kilkowska Ewa
Zastępca Przewodniczącego RN
Rumia, ul. Gdańska 22/30
 ewa.pozniak-kilkowska@wp.pl
Rachwald Zbigniew
Przewodniczący Rady Programowej “Naszych Spraw”
Rumia, ul. Gdańska 33/41
 zbigniew.rachwald@wp.pl
Szlagowska Janina
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rumia, ul. Dokerów 7/20
 benita52@wp.pl

 

Komentowanie zamknięte.