Informacje o Radzie Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza 2022-2025

e-mail:  no@smj-rumia.pl

Ewa Poźniak-Kilkowska
Przewodnicząca RN
Józef Chmielewski
Zastępca Przewodniczącej RN
Leszek Kiersznikiewicz
Sekretarz RN
Sylwester Szymański
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Roman Łuczak
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
 Zbigniew Cegłowski
 Irena Gąsior
Edmund Kapicki
Sławomir Murawski
Ryszard Szlagowski
Marcin Śmiejkowski

 

Komentowanie zamknięte.