Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi powstała w 1979r. i jest największą spółdzielnią w naszym mieście. Liczy już ponad 11 tysięcy mieszkańców, w tym ponad 5000 członków Spółdzielni. Obejmuje blisko 400 tys. m2 powierzchni gruntów, 85 budynki wielorodzinne, 463 garaże wbudowane i wolnostojące.
W 1998r. Spółdzielnia rozpoczęła realizację inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Na terenie Osiedla Centrum powstało łącznie 28 budynków przy ul. Poznańskiej, Gdyńskiej, Elbląskiej, Opolskiej, Warszawskiej i Wileńskiej. Natomiast przy ul. Stoczniowców powstały 4 budynki wielorodzinne na Osiedlu Żeglarzy oraz 1 na terenie Osiedla Szkutników.
W 2012r. zasiedlono 2 budynki mieszkalne przy ul. Stoczniowców o numerach 2K i 2W.
W czerwcu 2013r. oddano do użytku budynek przy ul. Stoczniowców o nr. 2U, a w grudniu budynek przy ul. Katowickiej.
Z kolei w 2014r. zakończono budowę i zasiedlono budynek Stoczniowców 2T. Tym samym zakończono inwestycje realizowane w tym rejonie osiedla.
W grudniu 2015r. zakończyła się budowa pierwszego z trzech budynków przy ul. Pomorskiej (vis a vis Lidla), w grudniu 2016r. zasiedlono drugi z budynków, a trzeci i ostatni w tej lokalizacji pod koniec 2017 roku.
Na początku 2018 roku rozpoczęto realizację inwestycji przy ul. Dąbrowskiego, na terenach, na których zlokalizowane jest biuro administracji – a więc z dala od spółdzielczych budynków. W ramach nowej inwestycji  wybudowano trzy budynki mieszkalne o siedmiu kondygnacjach, przeniesiono budynki gospodarcze, wybudowano około 200 miejsc postojowych i zagospodarowano teren. Inwestycję zakończono w roku 2021, tym samym zakończyła się działalność inwestycyjna Spółdzielni, która od tego momentu prowadzi działalność wyłącznie eksploatacyjną.

Komentowanie zamknięte.