WYMIANA ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

W związku z kończącym się okresem użytkowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania, który podyktowany jest żywotnością wbudowanej w urządzeniu baterii wynoszącą 10 lat, obecnie trwa wymiana podzielników centralnego ogrzewania na nowe
w lokalach mieszkalnych wyposażonych w te urządzenia. Prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert, zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie zakupu, montażu oraz okresu gwarancji urządzeń, wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowanie ich pracy w okresie 10 lat. Zaletą wybranej oferty jest również to, że zawiera ten sam model elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, który aktualnie jest zamontowany na grzejnikach w Państwa lokalach mieszkalnych. Dzięki temu montaż urządzeń odbędzie się bez konieczności wymiany radiatorów, które w przypadku grzejników płytowych są przyklejone. Przy dzisiejszych cenach ciepła podzielniki kosztów, w które wyposażone są budynki, chronią mieszkańców przed znacznie wyższymi kosztami ogrzewania, ponieważ wpływają na indywidualizację opłat, a tym samym inicjują energooszczędne zachowania poszczególnych użytkowników lokali. Z tego też względu budynki bez podzielników zużywają zdecydowanie więcej ciepła na ogrzewanie niż budynki z podzielnikami. W celu przeprowadzenia sprawnej i szybkiej wymiany podzielników kosztów w Państwa lokalach mieszkalnych, uprzejmie prosimy o przygotowanie łatwego dostępu do grzejników. O terminie wymiany elektronicznych podzielników kosztów Wykonawca prac z wyprzedzeniem informuje stosownym ogłoszeniem, umieszczonym w Państwa budynku.Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nieudostępnienia lokalu i braku wymiany elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, w wyniku której stary podzielnik przestanie działać rozliczenie centralnego ogrzewania w danym lokalu mieszkalnym wykonane zostanie ryczałtowo zgodnie z obowiązującym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni regulaminem „Opłat za media”. Pamiętajmy o racjonalnym gospodarowaniu ciepłem. Dzięki temu możemy ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania. Pamiętajmy również, że odczyty z urządzeń przesyłane są drogą radiową do Spółdzielni każdego dnia, co daje możliwość wykonania przez pracownika Spółdzielni szczegółowej analizy aktualnego zużycia ciepła w danym lokalu mieszkalnym w trakcie trwania sezonu grzewczego. Po wykonaniu analizy przekazane Państwu informacje dają możliwość zweryfikowania swojego zachowania w zakresie gospodarowania ciepłem.

Komentowanie zamknięte.