WYMIANA WODOMIERZY

Trwa wymiana wodomierzy w naszej Spółdzielni. Właściciel wodomierzy zgodnie z ustawą Prawo o miarach ma obowiązek zapewnić okresową ich legalizację. Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw do 1 stycznia 2027 roku należy dokonać wymiany wodomierzy na urządzenia z odczytem zdalnym.

Aktualnie dostępne są wodomierze z wbudowanym modułem radiowym oraz z nakładkami radiowymi montowanymi na wodomierzach. To drugie rozwiązanie jest tańsze i takie zastosowano w naszej Spółdzielni. Okres eksploatacji nakładki do zdalnego odczytu wynosi 10 lat, dzięki czemu przy kolejnej wymianie wodomierzy w 2028 roku wystarczy je jedynie przełożyć na nowe wodomierze.

Prace związane z wymianą wodomierzy powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, okresów gwarancji, kosztów wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztu dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowania ich pracy w okresie 10 lat.

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza uchwaliła zasady ustalenia odpłatności przez mieszkańców za wymianę wodomierzy wraz z modułami radiowymi w 2023 roku. Rada postanowiła, że opłata za wymianę wodomierzy zostanie mieszkańcom rozłożona na raty. W przypadku wymiany 1 lub 2 wodomierzy opłata podzielona zostanie na 10 rat, a w przypadku wymiany 3 lub 4 wodomierzy na 20 rat. Koszt wymiany jednego wodomierza wyniesie 147,42 zł, a raty zostały wprowadzone do wymiaru opłat czynszowych od 1 października 2023 r. Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży mieszkania w okresie trwania spłaty raty, osoba zbywająca lokal jest zobowiązana do spłaty całej należności przed sprzedażą mieszkania.

O terminach wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach informujemy poprzez ogłoszenia zamieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Komentowanie zamknięte.