UWAGA!

Uwaga!
Spółdzielnia po raz kolejny otrzymała informację o krążących po osiedlu osobach proponujących świadczenie odpłatnych usług.
Spółdzielnia nie ma z tą sytuacją nic wspólnego. Przypominamy też,
że pracownicy Spółdzielni ubrani są w zielone kombinezony z logo Spółdzielni, posiadają identyfikatory i nie żądają żadnych opłat z tytułu świadczonych usług. Natomiast firmy, którym Spółdzielnia zleca wykonanie jakichkolwiek prac, posiadają upoważnienie ze Spółdzielni
i również nie żądają żadnych pieniędzy.
O zaplanowanych pracach, Spółdzielnia informuje w formie ogłoszeń
(na drzwiach, w gablotach), a ogłoszenia te opatrzone są pieczęcią Spółdzielni. Apelujemy! Nie wpuszczajmy obcych osób do mieszkań!
W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią
pod nr tel. 58 679-57-00.

Komentowanie zamknięte.