ORGANIZACJA PRACY BIURA SPÓŁDZIELNI

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trwającym stanem epidemicznym i zwiększoną ilością zakażeń SARS-COV-2 w Polsce, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, wizytę w Spółdzielni zalecamy najpierw umówić telefonicznie na konkretny dzień i godzinę w konkretnym dziale.

  • Jeśli w trakcie wizyty w Spółdzielni zaistniałaby konieczność skontaktowania się z innym działem Spółdzielni, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi.
  • Prosimy pamiętać, że w trakcie wizyty należy zasłonić usta i nos za pomocą maseczki.

Przypominamy, że większość spraw można załatwić telefonicznie lub poprzez e-mail.
Cały czas realizujemy Państwa zgłoszenia, wydajemy zaświadczenia, usuwamy awarie itp.

Umówienie wizyty i załatwianie spraw w Spółdzielni:
– telefonicznie:

• administracja osiedla 58 679-57-51/-52
• dział członkowsko-mieszkaniowy 58 679-57-06/-07
• dział czynszowo-windykacyjny 58 679-57-16/-18/-19
• sekretariat: 58 679-57-00,
• dział techniczno-eksploatacyjny:
♦ zgłaszanie usterek, awarii -58 679-57 -42/-43
♦ stolarka, ubezpieczenia, polisy – 58 679-57-44
♦ zgłoszenia budowlane – 58 679-57-31

– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl
– przez IOK (Internetowa Obsługa Klienta) za pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni:www.smj-rumia.pl zakładka „konta indywidualne”.

 

 

Komentowanie zamknięte.