JAK KORZYSTAĆ Z PSZOK-u i PZON-u

Niejednokrotnie podczas domowych porządków powstają odpady, których pozbycie się z domu jest problematyczne np. tonery, farby, akumulatory, opony, a także materiały poremontowe i wielkogabaryty. Wiemy już, że przeterminowane leki możemy bez problemu dostarczyć do apteki, a w zamian za kupno nowego sprzętu AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty. Jednak właściwy sposób postępowania z nie do końca użytą farbą, lakierem, klejem czy rozpuszczalnikiem może być problemem. I tu z pomocą przychodzą punkty selektywnej zbiórki odpadów, które mieszczą się przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.
Aby móc z nich skorzystać, należy koniecznie okazać obsłudze dowód osobisty oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Rumi, na przykład ostatni wydruk czynszowy lub rachunek na którym jest nasz adres.
Nie zniechęcajmy się koniecznością okazywania dokumentu, porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich zagospodarowania jest wyjątkowo naganne. Ponadto, dzięki obecnym na terenie osiedla kamerom trudno pozostać anonimowym. Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Po prostu zawieźmy odpady do punktów zbiórki, które są czynne w dni powszednie w godz. od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00-15:00. Przypominamy, ze mieszkańcy dostarczający odpady zobligowani są do stosowania przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii (obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób).

PSZOK

PZON

Komentowanie zamknięte.