Nowe zasady segregacji

Do biuletynu „Nasze Sprawy” nr 505 mieszkańcy otrzymali ulotkę, którą otrzymaliśmy dla Państwa z Urzędu Miasta Rumi. Od tego roku wprowadzono kilka zmian w zakresie segregacji odpadów, w tym wprowadzono dodatkową frakcję odpadów „BIO KUCHENNYCH”. Będziemy je wyrzucać do specjalnych, dodatkowych, brązowych pojemników.

Nowością jest też zapis dotyczący wyrzucania opakowań wielomateriałowych (kartoników po napojach, mleku) do pojemnika na plastiki (a nie jak dotychczas do makulatury).

Zgodnie z informacją zamieszczoną na ulotce, nowo wprowadzone zasady obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Przy czym – jak informuje Urząd Miasta na swojej stronie internetowej – segregacja nowej frakcji odpadów (bio-kuchennych) będzie możliwa po dostarczeniu mieszkańcom przez PUK przeznaczonych do tego brązowych pojemników (przewidywany termin to styczeń 2020 roku). Przed otrzymaniem pojemnika, odpady bio-kuchenne należy wrzucać, tak jak do tej pory, do odpadów zmieszanych.

Z uwagi na powyższe zmiany, prosimy o zapoznanie się z zapisami dostarczonej ulotki (można ją także otrzymać w administracji osiedla albo pobrać ze strony Urzędu Miasta Rumi: www.rumia.eu). A pamiętajmy, że za nieprawidłową segregację odpadów możemy „zarobić” karę i to bardzo dotkliwą (100 zł od osoby).

Komentowanie zamknięte.