Oświadczenia w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła złożone

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (ma ona za zadanie ustalenie maksymalnej ceny gigadżula wytwórczego do rozliczenia z odbiorcami) od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r. wytwórca nie może sprzedawać uprawnionym odbiorcom ciepła, po cenie większej niż cena określona w powyższej ustawie.

Aby można z tego skorzystać odbiorcy ciepła zobowiązani byli do złożenia stosownego oświadczenia do swojego wytwórcy ciepła.

Zarząd Spółdzielni złożył w wyznaczonym terminie wymagane oświadczenia do OPEC, uprawniające do stosowania wobec tut. Spółdzielni średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Dzięki temu Mieszkańcy naszego osiedla zostali zabezpieczeni na wypadek, gdyby ceny przekroczyły określony ustawą pułap.

Oświadczenie – zamrożenie cen prądu

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, informujemy,
że istnieje możliwość tzw. zamrożenia cen prądu. Zamrożenie będzie obowiązywać:

– do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gosp. domowych
(nie trzeba składać oświadczenia),

– do 2,6 tys. kWh rocznie dla gosp. domowych z osobami
z niepełnosprawnościami,

– do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Oświadczenia dotyczące zwiększonych limitów określonych w pkt. 2 i 3 należy składać do 30 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Energii
lub w salonach sprzedaży Energii.

 

Wzór oświadczenia i szczegóły na: www.energa.pl

 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH BO 2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tegorocznym Budżecie Obywatelskim, projekt pod nazwą „Ekoskwer przy ulicy Gdańskiej –
etap II”, został przyjęty do realizacji! Projekt uzyskał 4 miejsce
i aż 1197 głosów! Bardzo dziękujemy za bardzo dużą frekwencję podczas głosowania!

WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIA RUMSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
(MDK ul. A. Mickiewicza 19, Rumia) informuje, że w każdą środę
od 14:00 do 15:00 można się jeszcze zapisać na warsztaty taneczne,
zajęcia z informatyki i języka angielskiego.
Na pytania dotyczące zapisów i przebiegu zajęć odpowie
prezes Stowarzyszenia RUTW pani Renata Grzesiak pod numerem
telefonu 512 471 791 lub 506 166 374 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rutwrumia@wp.pl.
Serdecznie zapraszamy!