HARMONOGRAM WYWOZU WIELKOGABARYTÓW

HARMONOGRAM WYWOZU WIELKOGABARYTÓW

Przypominamy, że odpady gabarytowe z osiedla są odbierane przez PUK Rumia dwa razy w miesiącu z każdej części osiedla w następujących terminach:

W PIERWSZY I TRZECI WTOREK MIESIĄCA
Z JEDNOSTKI E I D

dot. budynków przy ul. Dąbrowskiego, Dokerów,

Gdańskiej 4-28, Katowickiej, Kujawskiej, Pomorskiej, Stoczniowców.

W DRUGI I CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA Z JEDNOSTKI C I OSIEDLA CENTRUM

dot. budynków przy ul. Elbląskiej, Gdańskiej 31-47, Gdyńskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Warszawskiej, Wileńskiej, Wrocławskiej.

Wywozy w czerwcu z jednostek E i D zaplanowane są 4 i 18 czerwca, natomiast z terenu jednostki C i Osiedla Centrum – 13 i 27 czerwca. Prosimy o dostosowanie się do w/w grafiku i wynoszenie gabarytów – w miarę możliwości – na dzień przed planowanym odbiorem.

Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na dachach budynków Wrocławska 31 oraz Krakowska 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” realizuje przedsięwzięcia polegające na budowie na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 16,56 kWp każda, których źródłem finansowania jest Unia Europejska.

Więcej na temat realizacji projektów:

Grant OZE – grant na zakup, montaż, budowę instalacji odnawialnego źródła energii dla budynku Krakowska 10 – Pobierz

Grant OZE – grant na zakup, montaż, budowę instalacji odnawialnego źródła energii dla budynku Wrocławska 31 – Pobierz

WYMIANA ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

W związku z kończącym się okresem użytkowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania, który podyktowany jest żywotnością wbudowanej w urządzeniu baterii wynoszącą 10 lat, obecnie trwa wymiana podzielników centralnego ogrzewania na nowe
w lokalach mieszkalnych wyposażonych w te urządzenia. Prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert, zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie zakupu, montażu oraz okresu gwarancji urządzeń, wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowanie ich pracy w okresie 10 lat. Zaletą wybranej oferty jest również to, że zawiera ten sam model elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, który aktualnie jest zamontowany na grzejnikach w Państwa lokalach mieszkalnych. Dzięki temu montaż urządzeń odbędzie się bez konieczności wymiany radiatorów, które w przypadku grzejników płytowych są przyklejone. Przy dzisiejszych cenach ciepła podzielniki kosztów, w które wyposażone są budynki, chronią mieszkańców przed znacznie wyższymi kosztami ogrzewania, ponieważ wpływają na indywidualizację opłat, a tym samym inicjują energooszczędne zachowania poszczególnych użytkowników lokali. Z tego też względu budynki bez podzielników zużywają zdecydowanie więcej ciepła na ogrzewanie niż budynki z podzielnikami. W celu przeprowadzenia sprawnej i szybkiej wymiany podzielników kosztów w Państwa lokalach mieszkalnych, uprzejmie prosimy o przygotowanie łatwego dostępu do grzejników. O terminie wymiany elektronicznych podzielników kosztów Wykonawca prac z wyprzedzeniem informuje stosownym ogłoszeniem, umieszczonym w Państwa budynku.Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nieudostępnienia lokalu i braku wymiany elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania, w wyniku której stary podzielnik przestanie działać rozliczenie centralnego ogrzewania w danym lokalu mieszkalnym wykonane zostanie ryczałtowo zgodnie z obowiązującym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni regulaminem „Opłat za media”. Pamiętajmy o racjonalnym gospodarowaniu ciepłem. Dzięki temu możemy ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania. Pamiętajmy również, że odczyty z urządzeń przesyłane są drogą radiową do Spółdzielni każdego dnia, co daje możliwość wykonania przez pracownika Spółdzielni szczegółowej analizy aktualnego zużycia ciepła w danym lokalu mieszkalnym w trakcie trwania sezonu grzewczego. Po wykonaniu analizy przekazane Państwu informacje dają możliwość zweryfikowania swojego zachowania w zakresie gospodarowania ciepłem.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY RAJD ROWEROWY

W imieniu Klubu Turystyki Rowerowej „Sama Rama”, z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, zapraszamy na Rowerowy Rajd Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2023 r.

Trasa: Rumia – Kazimierz – Osłonino – Żelistrzewo – Puck (42 km)
Klub odwiedzi miejsca pamięci i zapali znicze.
Uczestnicy proszeni są o zabranie zniczy – każdy uczestnik po 1 zniczu.
Rajd otwarty – DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH.
UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA!
W razie opadów deszczu rajd zostanie odwołany.
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator – Roman Łuczak – Przewodnik Turystyki Kolarskiej PTTK -tel. 888 233 200
do zobaczenia w Dniu Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
Zakończenie około godz. 14.00.

UWAGA – PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA 26/27.10.2023 r.

OPEC Sp. z o.o. informuje, że 26 października br. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla odbiorców z budynku Gdańskiej 4.
Natomiast 27 października br. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z budynku Gdańskiej 4.
Przerwa spowodowana jest koniecznością naprawy fragmentu sieci ciepłowniczej. Pracownicy firmy OPEC zapewniają, że pełna sprawność systemu ciepłowniczego powróci tak szybko jak tylko będzie to możliwe.