btulog2           brylog

Klub Brydżowy zaprasza w poniedziałki i czwartki
w godzinach 17.00-21.00