NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA W POJEMNIKACH BIO

Po raz kolejny otrzymaliśmy od pracowników PUK Rumia informacje o niewłaściwej segregacji odpadów. Tym razem w pojemnikach na odpady bio kuchenne na terenie naszego osiedla znalazły się także inne frakcje odpadów lub odpady bio kuchenne zapakowane były w worki plastikowe. Odpady bio kuchenne powinny być wrzucane do specjalnych woreczków biodegradowalnych. Foliowe worki na odpady powinny trafiać do żółtego pojemnika na plastiki, nawet jeśli gromadzimy w nich na co dzień inne odpady. Wrzucanie plastikowych worków do pojemnika na odpady bio powoduje, że cała frakcja staje się trudna do przetworzenia i komplikuje proces recyklingu, ponieważ pracownicy muszą ręcznie sortować śmieci. Dzięki właściwej segregacji możliwe jest przetwarzanie odpadów w odpowiedzialny i efektywny sposób. Do brązowego pojemnika należy wrzucać tylko odpadki ulegające biodegradacji. Jeśli skończyły się Państwu worki na odpady bio, po dodatkowe można się zgłosić do Administracji Osiedla w biurze Spółdzielni (pok. 14 na parterze).

WYMIANA WODOMIERZY

Trwa wymiana wodomierzy w naszej Spółdzielni. Właściciel wodomierzy zgodnie z ustawą Prawo o miarach ma obowiązek zapewnić okresową ich legalizację. Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw do 1 stycznia 2027 roku należy dokonać wymiany wodomierzy na urządzenia z odczytem zdalnym.

Aktualnie dostępne są wodomierze z wbudowanym modułem radiowym oraz z nakładkami radiowymi montowanymi na wodomierzach. To drugie rozwiązanie jest tańsze i takie zastosowano w naszej Spółdzielni. Okres eksploatacji nakładki do zdalnego odczytu wynosi 10 lat, dzięki czemu przy kolejnej wymianie wodomierzy w 2028 roku wystarczy je jedynie przełożyć na nowe wodomierze.

Prace związane z wymianą wodomierzy powierzono wybranej w przetargu firmie Telemiar Sp. z o.o. Komisja przetargowa Spółdzielni, po analizie złożonych ofert zdecydowała, że wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakresie kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, okresów gwarancji, kosztów wykonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztu dostępu za pośrednictwem internetu do bazy danych zawierającej m.in. odczyty urządzeń oraz monitorowania ich pracy w okresie 10 lat.

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza uchwaliła zasady ustalenia odpłatności przez mieszkańców za wymianę wodomierzy wraz z modułami radiowymi w 2023 roku. Rada postanowiła, że opłata za wymianę wodomierzy zostanie mieszkańcom rozłożona na raty. W przypadku wymiany 1 lub 2 wodomierzy opłata podzielona zostanie na 10 rat, a w przypadku wymiany 3 lub 4 wodomierzy na 20 rat. Koszt wymiany jednego wodomierza wyniesie 147,42 zł, a raty zostały wprowadzone do wymiaru opłat czynszowych od 1 października 2023 r. Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży mieszkania w okresie trwania spłaty raty, osoba zbywająca lokal jest zobowiązana do spłaty całej należności przed sprzedażą mieszkania.

O terminach wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach informujemy poprzez ogłoszenia zamieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Otwarty Rajd Rowerowy – 30.09.2023 r.

W imieniu Klubu Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA” przy SM „Janowo”
w Rumi zapraszamy na wycieczkę rowerową, która odbędzie się 30 września br.
Trasa: Rumia – HEL – Rumia – 145 km

W wycieczce może wziąć udział każdy czy jest klubowiczem Klubu „SAMA RAMA” czy też nie, osoby nastoletnie – tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
– zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9
przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi Janowie.
W razie opadów deszczu – wycieczka ZOSTANIE ODWOŁANA.
Podczas wycieczki każdego uczestnika obowiązuje
REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH.
UWAGA – UWAGA – UWAGA – UWAGA – UWAGA – UWAGA
Uczestnicy, którzy odebrali KLUBOWE KOSZULKI ROWEROWE – obowiązkowo w koszulkach klubowych.
Mile widziane – posiadanie kasków rowerowych, w czasie trwania wycieczki.
Przewiduje się rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek – sponsorowane.
Każdy uczestnik, dba o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Apeluję o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zarówno swoje i jak pozostałych uczestników.
Prowadzący: Przewodnik Turystyki
Kolarskiej PTTK nr 6701 – Roman Łuczak tel. 888 233 200
„KAŻDY TO POWIE, ŻE JAZDA NA ROWERZE TO SAMO ZDROWIE”

Wycieczka Rowerowa – 23.09.2023 r.

W imieniu Klubu Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA” przy SM „Janowo”
w Rumi zapraszamy na wycieczkę rowerową, która odbędzie się 23 września br.
Trasa: Rumia – Rezerwat Kacze Łęgi – Rumia
Trasa, przyjemna, dla wszystkich, możliwa do przejechania,
bez problemów.
W wycieczce może wziąć udział każdy czy jest klubowiczem Klubu „SAMA RAMA” czy też nie, osoby nastoletnie – tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
– zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9
przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi Janowie.
W razie opadów deszczu – wycieczka ZOSTANIE ODWOŁANA.
Podczas wycieczki każdego uczestnika obowiązuje
REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH.
UWAGA – UWAGA – UWAGA – UWAGA – UWAGA – UWAGA
Uczestnicy, którzy odebrali KLUBOWE KOSZULKI ROWEROWE – obowiązkowo w koszulkach klubowych.
Mile widziane – posiadanie kasków rowerowych, w czasie trwania wycieczki.
Przewiduje się rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek – sponsorowane.
Każdy uczestnik, dba o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Apeluję o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zarówno swoje i jak pozostałych uczestników.
Prowadzący: Przewodnik Turystyki
Kolarskiej PTTK nr 6701 – Roman Łuczak tel. 888 233 200
„KAŻDY TO POWIE, ŻE JAZDA NA ROWERZE TO SAMO ZDROWIE”