Uwaga! Uwaga!

Przypominamy, że od 1 lutego br. nie można dokonywać opłat czynszowych na konto Spółdzielni w Banku Rumia Spółdzielczym.
Osoby posiadające książeczki z numerem konta w BRS mogą z nich korzystać jedynie przy płatności za czynsz w kasie. Natomiast wpłaty na konto Banku spowodują, że środki zostaną cofnięte.
Poniżej zamieszczamy aktualne lokalizacje placówek, w których można zapłacić czynsz bez prowizji:

  • Poczta Polska (wszystkie placówki)
  • Monetia

– ul. Dąbrowskiego 125
– ul. Dąbrowskiego 2
– ul. Kosynierów 17

  • Bank Millenium, ul. Starowiejska 9
  • Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131
  • PKO BP, ul. Sobieskiego 16
  • BZ WBK, Dąbrowskiego 20
  • BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z książeczek opłat, bez prowizji dokonywane są jedynie wpłaty na drukach z książeczek zawierających konto konkretnego banku. Książeczki można otrzymać w Spółdzielni (pokój nr 8 i 30).

GDZIE MOŻNA PŁACIĆ ZA CZYNSZ?

Jak wielokrotnie informowaliśmy, Spółdzielnia umożliwia mieszkańcom opłacanie czynszu w różnych miejscach i formach. Przede wszystkim można zapłacić korzystając z internetowego konta bankowego. Spółdzielnia ma kilka kont, na które można dokonywać wszystkich opłat (ich wykaz znajduje się tutaj: www.smj-rumia.pl).
Jednakże mieszkańcy, którzy wolą to robić drogą tradycyjną, mogą – poza kasą w biurze Spółdzielni – wybrać jeden z punktów czy banków na terenie miasta. Spółdzielnia zawarła umowy z wieloma bankami i agencjami płatniczymi, w których mieszkańcy Spółdzielni mogą bez prowizji zapłacić za czynsz.
W ostatnim czasie, po dokonaniu analizy, z uwagi na koszty utrzymania konta i niskie obroty, Spółdzielnia wypowiedziała umowę dotyczącą konta w Banku Rumia Spółdzielczym. Wpłat w tym banku będzie można dokonywać do końca stycznia br. Później, z książeczek tych będzie można korzystać jedynie przy płatności za czynsz w kasie.

Poniżej zamieszczamy aktualną lokalizacje placówek, w których można zapłacić czynsz bez prowizji:
1.    Poczta Polska (wszystkie placówki)
2.    Monetia
•    ul. Dąbrowskiego 125
•    ul. Dąbrowskiego 2
•    ul. Kosynierów 17
3.    Bank Millenium, ul. Starowiejska 9
4.    Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131
5.    PKO BP, ul. Sobieskiego 16
6.    BZ WBK, Dąbrowskiego 20
7.    BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z książeczek opłat, bez prowizji dokonywane są jedynie wpłaty na drukach z książeczek zawierających konto konkretnego banku. Książeczki można otrzymać w Spółdzielni (pokój nr 8 i 30).

STAWKA CZYNSZU NADAL BEZ ZMIAN!

Już ósmy rok z rzędu zależna od Spółdzielni stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni pozostanie na niezmienionym poziomie i wynosić będzie 2,5 zł/m2.
Natomiast wyższe stawki eksploatacji podstawowej (bez przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni) będą obowiązywać dla osób niebędących członkami Spółdzielni oraz dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego i wyniosą one: 3,20 zł/m2 dla osób niebędących członkami Spółdzielni; 3,94 zł/m2 dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego; 3,30 zł/m2 dla osób posiadających umowę najmu.
Na dotychczasowym poziomie pozostała  też opłata za windy. Utrzymana została również stawka za konserwację domofonów, która nadal wynosić będzie 1,68 zł/mieszkanie. W związku z przeprowadzanym aktualnie przez UM Rumia przetargiem nieznane są jeszcze koszty dzierżawy pojemników na odpady oraz za wywóz śmieci. Póki co, będą one wynosić tyle co dotychczas.