LIKWIDACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Informujemy, że od 01.01.2023 r. zostaną zamknięte nw. rachunki bankowe:

Santander Bank Polska S.A.:   49 1500 1025 1210 2003 6470 0000

PeKaO S.A:   63 1240 3523 1111  0000 4330 3551 

Decyzja o zamknięciu została podyktowana coraz wyższymi opłatami manipulacyjnymi za ich obsługę oraz stale malejącą liczbą wpłat
na powyższe rachunki.

Mieszkańców, którzy posiadają stare książeczki opłat i dokonują wpłat gotówkowych w placówkach pocztowych lub w oddziałach Monetii, prosimy o zwrócenie uwagi na numery kont bankowych wpisanych
na blankietach książeczek.

Przypominamy, że od czerwca br. posiadacie Państwo swoje indywidualne numery rachunków bankowych, które każdorazowo drukujemy na emitowanych wymiarach opłat. Większość mieszkańców dostosowała się już do zmian. Pozostałych także zachęcamy
do korzystania ze spersonalizowanych rachunków, gdyż docelowo staną się one jedynymi, na które będzie można  dokonywać wpłat
za mieszkania/garaże.

Komentowanie zamknięte.