ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA DOSTARCZANEGO PRZEZ OPEC

Decyzją Prezesa URE nr OGD.4210.72.2022.164.XXIII.DJ
z 16 listopada br. zatwierdzono nową taryfę
dla ciepła dostarczanego przez OPEC – z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6%.

Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę
i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Należy podkreślić, że aktualnie na ciepło systemowe obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT. Z zapowiedzi medialnych wynika,
że po 1 stycznia 2023 r. nie zostanie przedłużona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%.

Spowoduje to kolejny wzrost kosztów o 18%.

Komentowanie zamknięte.