INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE

Informujemy, że w naszej Spółdzielni, w ramach rachunku bieżącego w banku PKO BP, uruchomiono system płatności masowych. Celem wprowadzenia systemu jest między innymi:

  • jednoznaczna identyfikacja płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale – bezpośrednie przypisanie jej do konkretnego płatnika;
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów ewidencjonowania przelewów;
  • zmniejszenie kosztów i czasu obsługi płatności.

W związku z powyższym, do każdego lokalu mieszkalnego/garażu został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on widoczny na każdym wyemitowanym druku opłat eksploatacyjnych/rozliczeń mediów oraz na naszej stronie internetowej (po zalogowaniu się w zakładce „konta indywidualne” – Internetowa Obsługa Kontrahenta). Indywidualne rachunki mogą być wykorzystywane zarówno przy realizacji przelewów bankowych, jak i wpłat gotówkowych (bez prowizji w placówkach Poczty Polskiej, Monetii i oddziałach banku PKO BP). W okresie przejściowym bez zmian pozostają numery kont bankowych Spółdzielni, jednak już teraz zachęcamy do regulowania opłat na personalizowane rachunki systemu płatności masowych.

Zautomatyzowanie rozliczeń powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Spółdzielni, a to znacząco usprawnia pracę. Dział Księgowości

Komentowanie zamknięte.