plastykawww

rytmikawww

Kontakt z Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „JANOWO”

84-230 Rumia
ul Pomorska 11     – tel. 58 671 82 93

mk@smj-rumia.pl
www.smj-rumia.pl

DK

Dom Kultury prowadzi swoją działalność od 15.05.1992.
Zajmuje się animacją społeczno-kulturalną w następujących formach:

 • wystawy w galerii SIGNUM
 • przeglądy twórczości plastyków rumskich 
 • biesiady literackie
 • spektakle teatralne
 • festiwale
 • sympozja , konferencje
 • zajęcia sportowe
 • sekcja turystyki rowerowej „sama rama”
 • młodzieżowy zespół tańca „eMBi”
 • koło plastyczne
 • rytmika dla dzieci
 • rekreacja zimowa i letnia dla dzieci i młodzieży
 • festyny plenerowe
 • klub seniora
 • biesiady kaszubskie
 • sekcja szachowa
 • klub brydżowy
 • koncerty i recitale