Uwaga! Zakłócenia jakości wody

PEWiK Gdynia Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na głównej magistrali wodociągowej
w dniach 12 i 13 października 2017 w Rumi, w tym w Janowie,
mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody w postaci zmętnienia oraz lokalnych spadków ciśnień.
Za uciążliwości związane z zakłóceniami w wodę PEWiK Gdynia przeprasza swoich Odbiorców.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Włączamy kaloryfery

W związku z warunkami pogodowymi Spółdzielnia wystąpiła do OPEC Gdynia o rozpoczęcie sezonu grzewczego.
Dostawa ciepła na potrzeby c.o. nastąpi od 20 września.
Prosimy o ustawienie termozaworów.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego pod koniec września mieszkańcy otrzymają nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od 1 października br.

PROSIMY O GŁOSY ?

Budżet Obywatelski – Rumia 2018

18 września ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Na liście znalazły się cztery projekty (dwa inwestycyjne i dwa prospołeczne), które wspiera Spółdzielnia, w związku z tym, że zostały złożone przez mieszkańców Spółdzielni i dotyczą oczywiście bezpośrednio naszego osiedla.
Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania na nasze projekty.
Przy czym należy pamiętać, że możemy zagłosować tylko na jeden projekt inwestycyjny i jeden prospołeczny. Głosować można tylko raz, a głos może oddać każdy mieszkaniec Rumi bez ograniczeń wiekowych.
Głosowanie odbywa się w dniach od 18 września do 2 października na stronie internetowej rumskiego budżetu obywatelskiego: www.rumia.budzet-obywatelski.org

PROJEKTY INWESTYCYJNE:
– Projekt nr 5
„Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego oświetlających teren Urzędu Miasta Rumia znajdujących się na granicy z terenami Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. W ramach projektu przewidziano wymianę słupów i opraw oświetleniowych na nowe na ulicy Gdańskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Andersa, Oksywskiej, Kujawskiej i Pomorskiej. Lampy znajdujące się na terenie miejskim są w złym stanie technicznym (w przeciwieństwie do tych na terenach Spółdzielni), a ich wymiana poprawi również estetykę otoczenia. Koszt projektu wynosi 200 tysięcy złotych.
– Projekt nr 6
„Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową”. Dotyczy to terenu i chodnika wzdłuż ulicy Gdańskiej po stronie wschodniej na odcinku od ulicy Katowickiej do ul. Pomorskiej. Istniejący chodnik na terenach miejskich jest w bardzo złym stanie i wymaga remontu. Natomiast powstała ścieżka rowerowa połączyłaby odcinki ścieżek już istniejących, które kończą się przy ul. Katowickiej i przy ul. Pomorskiej – dzięki czemu powstałby jeden nieprzerwany ciąg. Realizacja projektu ułatwi przemieszczanie się rowerzystom jak i pieszym. Koszt projektu wynosi 200 tys. zł.

PROJEKTY PROSPOŁECZE:
– Projekt nr 11
„Przez rozmowę do zdrowia”
Zakłada zorganizowanie wykładów lekarzy, dietetyków, rehabilitantów i trenerów, które będą odbywały się w Domu Kultury SM „Janowo”. Dotyczyć będą szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców. Zajęcia w ramach projektu przeznaczone będą dla osób dorosłych w dwóch kategoriach: 18-50 lat i 50+. Program powinien dotyczyć takich obszarów, jak: walka z chorobami cywilizacyjnymi (nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, osteoporozą, cukrzycą, chorobami psychicznymi i depresją, chorobą Alzheimera i Parkinsona) oraz udzielanie pierwszej pomocy. Obejmuje też spotkania z dietetykiem, który omówiłby sposoby racjonalnego odżywiania oraz z rehabilitantami i trenerami, którzy wskazaliby proste ćwiczenia poprawiające kondycję i sprawność. Projekt zakłada zorganizowanie 15 spotkań dla maksymalnie 200 osób jednocześnie. Koszt projektu 6 tys. zł.
– Projekt nr 12
„Przez ruch do zdrowia – od juniora do seniora”
Zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i dorosłych zajęcia zumby, a dla seniorów zajęcia gimnastyczne i nordic walking. Zajęcia organizowane byłyby w Domu Kultury SM „Janowo” w okresie od stycznia do maja i od września do grudnia. Koszt projektu 20 tys. zł.

JAK GŁOSOWAĆ?
– Należy wejść na stronę internetową: www.rumia.budzet-obywatelski.org
– Z listy inwestycyjnej należy wybrać jeden projekt – NASZE MAJĄ NUMER 5 lub 6
– Z listy projektów prospołecznych należy wybrać jeden projekt – NASZE MAJĄ NUMER 11 lub 12 Wpisać swój PESEL, imiona rodziców i potwierdzić, że się jest mieszkańcem Rumi
– W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie pięciu głosów.

Brak ciepłej wody – na terenie całego osiedla!

Brak ciepłej wody
Na terenie całego osiedla!
 
OPEC Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 6 września 2017r. od godz. 8.00 do późnych godzin wieczornych 8 września 2017r. zostanie wstrzymana dostawa energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej do wszystkich odbiorców z obszaru Rumi.
Przerwa spowodowana jest pracami remontowo-inwestycyjnymi magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Rumia.
W związku z faktem, że w instalacjach wewnętrznych będzie tylko zimna woda, OPEC Sp. z o.o. prosi o uwzględnienie tej okoliczności i niekorzystanie z kranów z ciepłą wodą, aby w konsekwencji niepotrzebnie nie zwiększać rachunku za ciepło.
 
OPEC Sp. z o.o. zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.
Informacja o ewentualnym skróceniu terminu przerwy w dostawie ciepłej wody zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.opecgdy.com.pl

Rozliczenie mediów w skrzynkach

Informujemy, iż w dniu 28 czerwca zostanie dostarczone do wszystkich mieszkańców rozliczenie wody za okres I -V 2017 r. oraz rozliczenie c.o. za sezon grzewczy 2016/2017 lokali wyposażonych w ciepłomierze.
Rozliczenie c.o. dotyczące lokali wyposażonych w podzielniki ciepła dostarczone zostanie w lipcu br.