Uwaga! Zakłócenia jakości wody

PEWiK Gdynia Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na głównej magistrali wodociągowej
w dniach 12 i 13 października 2017 w Rumi, w tym w Janowie,
mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody w postaci zmętnienia oraz lokalnych spadków ciśnień.
Za uciążliwości związane z zakłóceniami w wodę PEWiK Gdynia przeprasza swoich Odbiorców.

Możliwość komentowania jest wyłączona.