PROSIMY O GŁOSY ?

Budżet Obywatelski – Rumia 2018

18 września ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Na liście znalazły się cztery projekty (dwa inwestycyjne i dwa prospołeczne), które wspiera Spółdzielnia, w związku z tym, że zostały złożone przez mieszkańców Spółdzielni i dotyczą oczywiście bezpośrednio naszego osiedla.
Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania na nasze projekty.
Przy czym należy pamiętać, że możemy zagłosować tylko na jeden projekt inwestycyjny i jeden prospołeczny. Głosować można tylko raz, a głos może oddać każdy mieszkaniec Rumi bez ograniczeń wiekowych.
Głosowanie odbywa się w dniach od 18 września do 2 października na stronie internetowej rumskiego budżetu obywatelskiego: www.rumia.budzet-obywatelski.org

PROJEKTY INWESTYCYJNE:
– Projekt nr 5
„Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego oświetlających teren Urzędu Miasta Rumia znajdujących się na granicy z terenami Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. W ramach projektu przewidziano wymianę słupów i opraw oświetleniowych na nowe na ulicy Gdańskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Andersa, Oksywskiej, Kujawskiej i Pomorskiej. Lampy znajdujące się na terenie miejskim są w złym stanie technicznym (w przeciwieństwie do tych na terenach Spółdzielni), a ich wymiana poprawi również estetykę otoczenia. Koszt projektu wynosi 200 tysięcy złotych.
– Projekt nr 6
„Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową”. Dotyczy to terenu i chodnika wzdłuż ulicy Gdańskiej po stronie wschodniej na odcinku od ulicy Katowickiej do ul. Pomorskiej. Istniejący chodnik na terenach miejskich jest w bardzo złym stanie i wymaga remontu. Natomiast powstała ścieżka rowerowa połączyłaby odcinki ścieżek już istniejących, które kończą się przy ul. Katowickiej i przy ul. Pomorskiej – dzięki czemu powstałby jeden nieprzerwany ciąg. Realizacja projektu ułatwi przemieszczanie się rowerzystom jak i pieszym. Koszt projektu wynosi 200 tys. zł.

PROJEKTY PROSPOŁECZE:
– Projekt nr 11
„Przez rozmowę do zdrowia”
Zakłada zorganizowanie wykładów lekarzy, dietetyków, rehabilitantów i trenerów, które będą odbywały się w Domu Kultury SM „Janowo”. Dotyczyć będą szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców. Zajęcia w ramach projektu przeznaczone będą dla osób dorosłych w dwóch kategoriach: 18-50 lat i 50+. Program powinien dotyczyć takich obszarów, jak: walka z chorobami cywilizacyjnymi (nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, osteoporozą, cukrzycą, chorobami psychicznymi i depresją, chorobą Alzheimera i Parkinsona) oraz udzielanie pierwszej pomocy. Obejmuje też spotkania z dietetykiem, który omówiłby sposoby racjonalnego odżywiania oraz z rehabilitantami i trenerami, którzy wskazaliby proste ćwiczenia poprawiające kondycję i sprawność. Projekt zakłada zorganizowanie 15 spotkań dla maksymalnie 200 osób jednocześnie. Koszt projektu 6 tys. zł.
– Projekt nr 12
„Przez ruch do zdrowia – od juniora do seniora”
Zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i dorosłych zajęcia zumby, a dla seniorów zajęcia gimnastyczne i nordic walking. Zajęcia organizowane byłyby w Domu Kultury SM „Janowo” w okresie od stycznia do maja i od września do grudnia. Koszt projektu 20 tys. zł.

JAK GŁOSOWAĆ?
– Należy wejść na stronę internetową: www.rumia.budzet-obywatelski.org
– Z listy inwestycyjnej należy wybrać jeden projekt – NASZE MAJĄ NUMER 5 lub 6
– Z listy projektów prospołecznych należy wybrać jeden projekt – NASZE MAJĄ NUMER 11 lub 12 Wpisać swój PESEL, imiona rodziców i potwierdzić, że się jest mieszkańcem Rumi
– W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie pięciu głosów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.