OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JANOWO” W RUMI
ul. DĄBROWSKIEGO 56

Ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na następujące roboty:

1. Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej wraz z wykonaniem pełnej próby szczelności w budynkach mieszkalnych.
Wysokość wadium: 2.000,00 zł
2. Remont pokrycia dachu w 1 budynku mieszkalnym.
Wysokość wadium: 2.500,00 zł
3. Wymianę rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem w budynkach mieszkalnych.
Wysokość wadium 2.000,00 zł
4. Wykonanie badania instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
Wysokość wadium 700,00 zł
5. Renowację loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych polegających m.in. na wykonaniu opierzeń wraz z remontem wylewek.
Wysokość wadium: 6.000,00 zł

Szczegółowych informacji w zakresie przetargów udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny tel. 58 679-57-41, 58 679-57-31

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście od 30.01.2023 r. w siedzibie Spółdzielni – pok. nr 8 Dział Techniczno – Eksploatacyjny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 679-57-44.

Cena kompletu materiałów przetargowych – 73,80 zł – płatna wyłącznie przelewem bankowym na konto 51 1160 2202 0000 0000 6191 9642.

Oferty należy składać do 17.02.2023 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Spółdzielni – I piętro, pokój nr 104.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Komentowanie zamknięte.