Nowe wymiary czynszowe

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego mieszkańcy otrzymali nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od 1 października 2021 r.

W związku z podwyżką taryf dostawców mediów PGE Energia Ciepła S. A. i PEWiK Gdynia w nowym wymiarze opłat czynszowych zostaną uwzględnione zmiany ceny: dla opłaty stałej i zmiennej za c.o., podgrzania wody, dostawy wody i odbioru kanalizacji, które wynoszą:

Ogrzewanie –cena GJ

  • Budynki wysokoparametrowe -80,78 zł/GJ
  • Budynki ze stacji grupowej -80,68 zł/GJ

Podgrzanie wody

  • Jednostka E – 30,25 zł/m3
  • Jednostka D i C – 29/45 zł/m3
  • pozostałe budynki wysokoparametrowe -20,20 zł/m3

 

Cena za m3 wody i kanalizacji wynosi 10,47zł za 1m3.

Jednocześnie informujemy, że są to koszty zupełnie niezależne od Spółdzielni.

 

Komentowanie zamknięte.