Opłaty w nowym roku

Informujemy, że zostały zmienione następujące stawki opłat czynszowych:

– obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

  • podatek od nieruchomości (lokale i garaże wbudowane zajmowane przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu)                            0,12 zł/m2u. netto
  • podatek od nieruchomości (mienie spółdzielni)                      0,06 zł/m2u. netto
  • podatek od nieruchomości dot. garaży wolnostojących         1,02 zł/m2u. brutto
  • wieczyste użytkowanie terenu (mienie spółdzielni)                0,04 zł/m2u. netto
  • zaliczka na opłatę za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej (lokale i garaże wbudowane zajmowane przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu, garaże wolnostojące)                                             0,20 zł/m2u. brutto
  • centralne ogrzewanie, opłata za podgrzanie wody, opłata stała za ciepło (wysokość zróżnicowana w zależności od budynku)

– obowiązujące od 1 lutego 2020 r.:

  • stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz
    remontowy                                                                             2,6 zł/m2u.
  • opłata za dźwigi (wysokość zróżnicowana w zależności od budynku)
  • odbiór odpadów                                                                    32 zł/osobę

– obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r.:

  • stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla osób niebędących członkami Spółdzielni                                3,34 zł/m2u.
  • stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla osób dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego
    (odszkodowanie)                                                                   4,11 zł/m2u.
  • stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla osób dla osób posiadających umowę najmu                          3,44 zł/m2u
  • stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających
    garaże wolnostojące                                                              3,48 zł/m2u.

Szczegółowy wymiar opłat czynszowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. został dostarczony mieszkańcom w grudniu 2019 r. Natomiast wymiar opłat czynszowych obowiązujący od 1 lutego br. zostanie dostarczony mieszkańcom pod koniec stycznia br.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone z uwagi na:

  1. Uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XIII/180/2019 z 30.10.2019 zmianie ulega wysokość stawki “podatku od nieruchomości” na rok 2020.
  2. Uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr II/21/2018 z 13.12.2018 wprowadza się pozycje “zaliczka na opłatę za korzystnie z miejskiej kanalizacji deszczowej”.
  3. Nową taryfę OPEC Gdynia nr OGD.4210.39.2019.164.XX.PWi z dnia 05.12.2019 zmianie ulegają ceny jednostkowe: opłaty stałej i zmiennej za c.o. i podgrzania wody.
  4. Uchwały Rady Nadzorczej nr 27/2019 z dnia 28.10.2019 oraz nr 31/2019 z dnia 16.12.2019.

Komentowanie zamknięte.