Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” z siedzibą w Rumi, ul. Dąbrowskiego 56
zatrudni

pracownika na stanowisko

KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania podstawowe:

  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • wskazane uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa, ewentualnie projektowe,
  • dobra znajomość zagadnień prawnych, budowlanych, projektowych, gospodarowania nieruchomościami, kosztorysowania oraz odbioru robót,
  • dobra znajomość obsługi komputera.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie oferty pracy do dnia 7 lipca 2017r. w sekretariacie spółdzielni – I piętro pok. 104 lub na adres:

  • SM „Janowo” ul. Dąbrowskiego 56, 84-230 Rumia,
  • mail: ds@smj-rumia.pl:

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 58 679 57 00

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK JANOWA

Komisja Społeczno-Samorządowa RN naszej Spółdzielni po raz kolejny przeprowadzi doroczny „Konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i balkon Janowa”. Członkowie Komisji zachęcają wszystkich mieszkańców do upiększania swoich balkonów i ogródków.
Wszyscy miłośnicy ukwieconych i pięknych oaz zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś balkon lub ogródek do 14 lipca 2017r. (piątek). Zgłoszenia składać należy w Domu Kultury SM „Janowo” osobiście albo na adres e-mail: mk@smj-rumia.pl. Do zgłoszenia prosimy dołączyć zdjęcie balkonu/ogródka. Komisja dokona wyboru najpiękniejszych aranżacji – przegląd balkonów i ogródków przydomowych będzie miał miejsce pod koniec lipca br. Wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas festynu „Janowska Biesiada” (zaplanowanego na 26 sierpnia)

NOWE WYMIARY OPŁAT CZYNSZOWYCH

Informujemy, iż w związku z zakończeniem sezonu grzewczego z wymiaru opłat czynszowych zdjęta zostanie pozycja: opłata zmienna za c.o.

Ponadto zmianie (obniżce) ulega opłata za 1m3 wody i kanalizacji, która wynosi 9.32zł/m3.
Zmiany obowiązują od 1 maja 2017r.

Nowe wymiary opłat czynszowych uwzględniające powyższe zmiany zostaną dostarczone do wszystkich mieszkań.

Rada Nadzorcza wybrana  W dniach 4-7 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni zatwierdzili wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad oraz dokonali wyboru Rady Nadzorczej na kolejne trzy lata.