STAWKA CZYNSZU NADAL BEZ ZMIAN!

Już ósmy rok z rzędu zależna od Spółdzielni stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni pozostanie na niezmienionym poziomie i wynosić będzie 2,5 zł/m2.
Natomiast wyższe stawki eksploatacji podstawowej (bez przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni) będą obowiązywać dla osób niebędących członkami Spółdzielni oraz dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego i wyniosą one: 3,20 zł/m2 dla osób niebędących członkami Spółdzielni; 3,94 zł/m2 dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego; 3,30 zł/m2 dla osób posiadających umowę najmu.
Na dotychczasowym poziomie pozostała  też opłata za windy. Utrzymana została również stawka za konserwację domofonów, która nadal wynosić będzie 1,68 zł/mieszkanie. W związku z przeprowadzanym aktualnie przez UM Rumia przetargiem nieznane są jeszcze koszty dzierżawy pojemników na odpady oraz za wywóz śmieci. Póki co, będą one wynosić tyle co dotychczas.